Jak ten čas letí

6. 6. 2012 / Petr Miller

čas čtení 3 minuty

Zanedlouho to bude neuvěřitelných dvacet let, kdy Usnesením č. 426 Vláda České a Slovenské Federativní republiky podala dne 26. června 1992 demisi do rukou prezidenta Václava Havla.

Co všechno se od té doby událo... Na začátku ideály, které se pozvolna vytrácely, kdosi se přičinil, aby se stát rozpadl, starou ideologii vystřídala nová a zdá se, že dospěla do stádia, kdy metody jejího prosazování se od těch "starých" příliš neliší. Je-li to stejné, pak kde je smysl roku 1989?

Včera jsem se díval na smutné divadlo a ani ne tak na hlavní postavu tragikomedie jako spíše na postavičky za ním. Paní předsedkyně, u vytržení sama nad sebou, kategoricky utrousila, že ona tak rozhodla, a pak už to nebylo pro ni zajímavé. Odešla.

Můj dávný druh z doby, kdy ideály nebyly vyvažovány "žluťoučkými penězi" "Káry", a kterému se divím, že v této podivné společnosti může být, nejen že klimbal, ale dokonce si na stole ustlal.

Autor byl prvním polistopadovým ministrem práce a sociálních věcí.

Stížnost Davida Ratha:

Vazba po česku jako novodobá tortura?

6. 6. 2012 / Aleš Uhlíř

čas čtení 8 minut

V souvislosti s vystoupením poslance Davida Ratha před Poslaneckou sněmovnou dne 5. června chci zmínit jednu jím uvedenou věc. S jeho případem sice přímo věcně nesouvisí, avšak může se týkat těch, kteří jsou na základě soudního rozhodnutí vzati do vazby. Rath označil svou vazbu za novodobou torturu, která má člověka týrat, lámat a ponižovat. Systém, který něco podobného v České republice umožňuje, by si prý zasloužil pozornost mezinárodních inspektorů. Je jeho vazební zkušenost důsledkem šoku, vržení do prostředí, které dříve neznal a nedokázal si představit, nebo jde o něco, čím se česká vazební praxe skutečně zemím jako Německo, Dánsko, Norsko aj. vymyká?

Rath svým projevem ve sněmovně nepřesvědčil

5. 6. 2012 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Byl bolestínský, mnohomluvný a plný urážek. Urážek používá ten, komu chybějí argumenty. Faktů v něm bylo minimum. V první polovině byl projev značně blábolivý a povrchní. Rath se vyhnul meritu věci, zřejmě na radu právníků. Bědování nad poměry ve věznici bylo trapné.

Stížnost, že proti Rathovi policie nasadila "příliš mnoho techniky", nepřesvědčuje. Kdyby byl čistý, tak i s největším množstvím techniky by proti němu policie nic přece nenašla, nebo ano?

Ovšem procedurální nesrovnalosti, to je zcela něco jiného a je šokující, že proti nim žádný z právníků přítomných ve sněmovně nevystoupil. Je docela dobře možné, že v důsledku procedurálních nesrovnalostí může být David Rath osvobozen.

Už jsem se několikrát vyjádřil na tomto místě, že po mediální štvanici, které byl tento člověk podroben, by se v zavedené demokracii už nemohl s ním konat soudní proces. Jeho obhájci by úspěšně poukázali na všeobecnou předpojatost společnosti.

Je pro mě pozoruhodné, že např. server IDnes hovoří o vystoupení Davida Ratha ve sněmovně jako o "show". Je něco takového vůbec přípustné?

Je také zajímavé, že po celou dobu aféry nepíší česká média o údajné vině Davida Ratha - zatím mu totiž žádnou vinu žádný soud neprokázal. Západní média by si dávala velký pozor a slovíčko "údajně" by nikdy nechybělo v jejich formulacích, protože pokud by byl obviněný osvobozen, mohl by na nich za pomluvu vysoudit miliony.

Kubiceho krabice

6. 6. 2012 / Martin Kunštek

čas čtení 17 minut

Police ozbrojenou mocí obsadila Parlament. Tato věta zní jako část zprávy o státním převratu v některé z banánových republik. To, co se 5. 6. 212 odehrávalo ve Sněmovně při projednávání bodu „Rozhodnutí Poslanecké sněmovny o přípustnosti trestního stíhání poslance Davida Ratha“ mimo záběry kamer však ve své podobě a důsledcích byl puč „po česku“.

Diskriminační školský systém produkuje "nepřizpůsobivé"

6. 6. 2012 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty

S radostí už delší dobu sleduji práci ombudsmana Pavla Varvařovského. Jednoznačně se staví na stranu slabých a utlačovaných, a to kultivovaně a po podrobných analýzách situace. Postavil se třeba po důkladné analýze sociální reformy Nečasovy vlády proti této reformě. Zajímá se o situaci ohrožených dětí, bojuje za přísnější regulaci hazardu atd. Velmi důležitá se mi zdá ombudsmanova zpráva z dnešního dne o výzkumu, který potvrdil diskriminaci romských dětí, kterým naše společnost nedává možnost dosáhnout plnohodnotného základního vzdělání.

Autor dystopického románu Fahrenheit 451 Ray Bradbury zemřel ve věku 91 let

6. 6. 2012

čas čtení < 1 minuta

Ve věku 91 let zemřel v jižní Kalifornii Ray Bradbury, autor více než 27 románů a sbírek povídek. Bradburymu se často připisuje, že pozvedl žárn sci-fi na úroveň literatury. Byl vynikající stylista. V českém prostředí byl především znám románem Fahrenheit 451, o dystopickém světě, v němž je zakázána literatura, lidé se baví sledováním televize a hasičské čety jsou vysílány k pálení knih. Jednotlivé postavy Bradburyových disidentů jsou chodící pamětí - pamatují si celé texty zakázaných knih.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Červnový spánek bez idejí

6. 6. 2012 / Marek Řezanka

čas čtení 7 minut

Úterý 5. června se neslo v duchu kauzy obviněného (a médii již odsouzeného) poslance D. Ratha. Vždyť je přece vše tak jasné -- hejtman Rath přijal úplatek, samozřejmě v rukavičkách, které pak někde chytře ukryl. Na bankovkách (nevíme, zda se jednalo o české peníze či eura a zda šlo o Destinové, Masaryky či Palacké, jenom, že penízky to byly žluťoučké) se údajně otisky prstů žádné nenašly. Odposlechy byly zveřejněny ještě před zahájením soudu, ale tentokrát se jaksi nehodilo, aby byly slyšet. Však Rathobijná veřejnost bažící po krvi některého z korupčníků a vyhladovělá v tomto ohledu až běda se spokojí i s kostmi -- a že jsou to kosti pěkně ohlodané.

Nevolnost

6. 6. 2012 / Alex Koenigsmark

čas čtení 12 minut

Vrátil jsem se po čtrnácti dnech ze severního Toskánska a stalo se, čeho jsem se obával. Jakmile jsem přečetl noviny a zhlédl televizní zpravodajství, podivná nauzea, kterou jsem předtím trpěl a která v Garfagnaně zmizela, se vrátila s ještě větší intenzitou.

Značnou částí k ní přispěla kauza Davida Ratha, respektive skutečně odporné chování větší části našich tzv. médií, s výjimkou několika málo, jako Literárních novin či některých internetových periodik. Aldingtonova charakteristika žurnalismu, jako v dějinách hned po nejstarším řemesle nejprodejnější profesi, se opět smutně potvrdila.

V tichosti a bez zájmu médií byl včera schválen zákon o příspěvcích ČR do Evropského stabilizačního mechanismu

6. 6. 2012

čas čtení 1 minuta

V úterý se ve sněmovně nejednalo "jen" o Rathovi a o církevních restitucích, ale také byl, zcela potichu, bez publicity a jakékoliv pozornosti médií schválen návrh na podporu Evropského stabilizačního mechanismu, tzv. smlouvy dluh. Média ale tomuto fatálnímu závazku nevěnují žádnou pozornost, proč asi? ptá se Jan Panoch.

Zaslechl jsem ve zprávách jen něco o tom, že prý jde o závazek na pět let a bude nás stát přinejhorším asi 40 miliard korun, jestli prý bude vůbec potřeba. Že jde o závazek na nejméně 350 miliard korun (coz je skoro 1/3 ročního rozpočtu ČR 2012 a trojnásobek plánovaného schodku rozpočtu ČR 2012), jestli ne víc - rada guvernérů (složená z ministrů financí členských zemí) jej může neomezeně navyšovat. Ve skutečnosti jde o závazek dodat 40 miliard Kč splaceného kapitálu (tj. postupně splácená hotovost - o tom se zmínila Česká televize) a 310 miliard Kč v zárukách (splatné do sedmi dnů na vyžádání - o tom už Česká televize v reportáži taktně pomlčela). viz http://esm.svobodni.cz/

Apel na čtenáře:

Modernizace serveru Britských listů

4. 6. 2012

čas čtení 1 minuta

Milí čtenáři,

jsme nuceni se na vás obrátit znovu obrátit s apelem o dočasné zvýšení finanční podpory pro náš server. Naléhavě je zapotřebí modernizace hardwaru, což vyžaduje jednorázovou investici přibližně 50 000 Kč. Prosíme, přispějte, abychom mohli zajistit nerušenou funkčnost Britských listů. Uvědomujeme si, že lidé nemají peněz nazbyt a apel zveřejňujeme jen proto, že je modernizace serveru skutečně naléhavě nutná. Děkujeme.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Podle statistik Google Analytics zaznamenal server Britské listy za poslední rok (od 3.6. 2011 do 3.6. 2012) 9 921 580 návštěv od 2 734 827 návštěvníků (individuálních IP adres). Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil počet individuálních IP adres o 7,47 procent.

Jan Čulík

šéfredaktor

Právo a bezpráví ve zdravotnictví

6. 6. 2012 / Josef Mrázek

čas čtení 5 minut

Od nedbání zákonů a rozumu k legalizaci nepravostí

Našemu veřejnému zdravotnictví po roce 1989 skutečně chyběly jen dvě věci, přístup ke kvalitním lékům a technice a zlepšení odměňování lékařů a sester. Začalo se na tom pracovat, ale hlavní úsilí směřovalo k divoké privatizaci -- a přitom došlo k velkým ztrátám na veřejném majetku, byla zničena organizační struktura systému a bylo do něj zavlečeno mnoho odborných chyb a porušení zásad dobrého hospodaření. Ti, kteří byli neprávem zvýhodněni, blokovali pokusy o nápravu a začalo se mluvit o reformě zdravotnictví; tím se nemyslely žádné opravy, ale jak vytáhnout z pacientů peníze navíc. Právní rámec zůstával v podstatě zachován, jen se ho nedbalo.

Tržními principy nelze plánovat a řídit školství ani vědu

6. 6. 2012 / Radimír Novotný

čas čtení 26 minut

Znovunabytí sebeúcty, důstojnosti i vážnosti vědy je během na předlouhou trať

Věda je příliš vznešená, delikátní a mnohotvárná na to, než aby se nechala snadno "zmanažovat". Má totiž svůj étos i duchovní rozměr a nefunguje na povel. Věda rozkrývá samu podstatu věcí a jejich souvislostí, s pokorou se snaží porozumět Božímu stvoření a uspořádání. Je založena na hlubokém poznání a zkušenostech opírajících se především o lidský intelekt, píli, vnitřní poctivost a zodpovědnost. Je objektivní, principiální, zásadní a není důvodem k nadutosti toho, kdo se jí tváří zabývat. Jejím měřítkem je pravdivost, exaktnost a také originalita. Nemůže stát jen na pouhém počitkovém vybavení badatele či jeho rutině a nemůže být také hodnocena pouze z hlediska okamžité komerční či prestižní využitelnosti nebo ze stanoviska nějakého pomíjivého (módního) trendu.

"Doba není vhodná k působení na akademické půdě"

6. 6. 2012

čas čtení 2 minuty

Terence Francis (Terry) Eagleton je literární teoretik a kritik považovaný za jednoho z nejvlivnějších žijících britských literárních kritiků. V současnosti působí jako profesor anglické literatury na Lancaster University. U příležitosti vydání jeho knihy Why Marx Was Right (Proč měl Marx pravdu) s ním vedli rozhovor Alexander Barker a Alex Niven.

KOUTEK REKLAMNÍ TUPOSTI:

Volové, připojte se k stádu!

6. 6. 2012 / Tomáš Koloc

čas čtení 1 minuta

Jsou firmy a reklamy, které ani nezastírají, co si (v souladu s Georgem Orwellem) o svých zákaznících myslí. Pravda, v českém jazyce má legendární rodina kráva-bejk-vůl-tele možná expresivnější použití, než třeba v americkém státě Vermont, kde vznikla firma Ben & Jerry's; s tím by ale český "průmyslový básník" měl počítat a příslušně upravit americký text, který dělá z lidí voly.

Británie násilně deportuje tamilské žadatele o azyl na Srí Lanku, kde jsou pak mučeni

6. 6. 2012

čas čtení < 1 minuta

Britská vláda násilím deportuje žadatele o azyl na Srí Lanku, kde je pak tamější úřady mučí. Vyplývá to ze svědectví jedné oběti, která byla po více než dvou týdnech mučení téměř dohnána k sebevraždě.

Svědek sdělil listu Guardian, že po deportaci na Srí Lanku byl mučen tamější tajnou policií po dobu 17 dní. Byl obviněn, že sdělil britským úřadům informace o předchozích případech mučení na Srí Lance a tak ohrozil diplomatické styky mezi oběma zeměmi.

Šéfa srílanského státu Mahinda Rajapaksa se ve středu v Londýně účastnil slavnostního oběda s anglickou královnou.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Kongresová studie: Veřejný dluh USA se vymyká kontrole

6. 6. 2012

čas čtení 2 minuty

V úterý zveřejněná studie nadstranické agentury Congressional Budget Office konstatuje, že pokud se na stávající politice nic nezmění, v příštích pětadvaceti letech veřejný dluh USA dosáhne dvojnásobku HDP. To by způsobilo pokles míry úspor, zvýšilo úrokové sazby, vynutilo si masivnější vypůjčování v zahraničí a snížení domácích investic - v důsledku toho by byly podvázány příjmy a HDP. Kromě toho růst dluhu může vést ke zdražení dluhové služby, jež si může dále vyžádat zvýšení daní, k omezení vládou poskytovaných benefitů a služeb, může se omezit možnost politiků reagovat na nepředvídané výzvy typu ekonomických a finančních krizí. Zvyšuje se pravděpodobnost náhlé fiskální krize, při níž vláda ztratí schopnost půjčovat si na přijatelný úrok.

USA usilují o významnější roli Indie v afghánském konfliktu

6. 6. 2012

čas čtení < 1 minuta

Ministr obrany Leon Panetta bude povzbuzovat Indii, aby byla aktivnější v Afghánistánu, odkud se mezinárodní síly po více jak deseti letech války chystají stáhnout. Prohlásili to představitelé Pentagonu, když jejich šéf přiletěl na dvoudenní návštěvu Nového Dillí.

Čína varuje ambasády: Je "ilegální" publikovat smogové zpravodajství

6. 6. 2012

čas čtení < 1 minuta

Čína dlouho opakuje, že by se cizí země neměly vměšovat do jejích vnitřních záležitostí. Teď se zdá, že dokonce i smog je nedotknutelný. Zahraniční velvyslanectví zveřejňující smogové zpravodajství podle úřadů postupují nezákonně a vměšují se, varoval vysoký čínský představitel v úterý.

Anketa Romano hangos:

Proč vznikají ghetta? A co s nimi?

6. 6. 2012 / Pavel Pečínka

čas čtení 8 minut

Na rozdíl od východního Slovenska se v Česku nesoustřeďuje ta nejvíc vyčleněná, neintegrovaná část romského obyvatelstvá v osadách, ale v městských čtvrtích a ulicích. V těchto "osadách uvnitř měst" se také udržuje nejvíce sociálně patologických jevů. Zajímalo nás proto:

Proč vznikají ghetta? A co s nimi?

Otevřený dopis členům synodní rady Českobratrské církve evangelické zřizovateli Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci

6. 6. 2012

čas čtení 5 minut

V Olomouci dne 18. 5. 2012
Vážení členové synodní rady,

průběh a výsledky našeho jednání 9. 5. 2012 mne znepokojily a posílily mé přesvědčení, že vaše rozhodnutí odvolat ředitele MgA. Františka Fialu z funkce ředitele Konzervatoře Evangelické akademie (KEA) bylo založeno na chybných informacích, provedeno neobratně a s negativními důsledky pro školu.

Svoláváme demonstraci studentů a pedagogů Konzervatoře Evangelické akademie

6. 6. 2012

čas čtení < 1 minuta

proti nedemokratickému jednání členů synodní rady ČCE, kterým ohrozili existenci konzervatoře v Olomouci. Přijďte nás podpořit v našem boji proti nespravedlnosti.

Demonstrace se bude konat v pátek a sobotu 8. a 9. června 2012 od 15.00 ve Vyšehradské ulici, Praha 2 -- před Emauzským klášterem (nedaleko Karlova náměstí).

více informací si vyžádejte na emailu demonstrace.konzervator@seznam.cz

Paul Krugman: Finanční krizi lze vyřešit lehce

5. 6. 2012

čas čtení 5 minut

Údajně jsme měli všichni deregulací finančních služeb zbohatnout, proč jsme tedy většinou museli žít z úvěrů, abychom vyšli? Když jsme se nyní dostali do katastrofy a všichni souhlasí, že jsme se octli v nejhorší depresi od Velké hospodářské krize z třicátých let, proč tedy politikové nepoužívají nástroje, které vedly k odstranění tehdejší krize?

Krugmanova deprese

5. 6. 2012

čas čtení 4 minuty

KD│ Paul Krugman ve své poslední knize End this depression now! hned v úvodu říká, že nezkoumá příčiny současných ekonomických obtíží, ale navrhuje pouze, co s nimi udělat. To se mu ovšem nakonec nepodaří; používá totiž implicitně neadekvátní vysvětlení příčin současných problémů světové ekonomiky a proto předkládá i špatná protiopatření, konstatuje ve své recenzi marxistický ekonom Michael Roberts.

Několik poznámek k vývoji v eurozóně

5. 6. 2012 / Ilona Švihlíková

čas čtení 6 minut

Na Britských listech vyšlo v poslední době velké množství velice zajímavých článků k eurozóně, od příčin po možné scénáře budoucího vývoje.

Shrneme-li hlavní myšlenky, pak dojdeme k následujícím závěrům:

  • Německá hospodářská politika není řešení, ale součást problému
  • Devalvace měny (tj. odchod z eurozóny) není samospásným řešením
  • Potřebujeme nové pojetí peněz

Michael Sandel: Proměnou všeho ve zboží jsme se octli v naprostém morálním vakuu

5. 6. 2012

čas čtení 6 minut

Snažila jsem se naučit svého dvouletého syna chodit na nočník, píše úvodem k profilu Michaela Sandela v deníku Guardian Decca Aikenheadová. Vždycky, když se vyčural do nočníku, dala jsem mu za odměnu čokoládovou lentilku. Den dva to fungovalo dobře, jenže pak to došlo i dvouletému dítěti. "Jestliže musím být podplácen, abych chodil na nočník, ten nočník je něco nebezpečného a nekalého," usoudil. Odmítl na něj chodit. Měla jsem si předem přečíst knihu Michaela Sandela What Money Can't Buy (Co si za peníze nekoupíte). Pošetilost uplácení prostřednictvím čokoládových lentilek je v samém jádru jeho argumentace.

"Žijeme v době, kdy téměř všechno se dá prodat a koupit," píše tento harvardský filozof. "Opustili jsme svět tržní ekonomiky a přesunuli jsme se do světa tržní společnosti." V tržní společnosti už není řešením sociálních a občanských problémů morální debata, ale zákon trhu. Ja to založeno na mylném předpokladu, že finanční pobídky jsou za všech okolností vhodným mechanismem, jehož prostřednictvím lidé učiní správnou volbu. Veškeré aspekty lidské činnosti byly proměněny ve zboží a namísto, abychom si kladli morální otázky, ptáme se zjednodušeně jen: "Za kolik?"

PLNÉ ZNĚNÍ PROJEVU V PARLAMENTU

Postoupila justiční mafie do druhého levelu?

5. 6. 2012 / Stanislav Huml

čas čtení 15 minut

Dobrý den. Vážená paní předsedkyně nebo pane předsedo, dámy a pánové, já jsem do poslední chvíle váhal, jestli vystoupím nebo nevystoupím, ale po tom projevu kolegy Zaorálka jsem se rozhodl, že ano. Já si myslím, že tady ještě nepadlo to podstatné. Mám to uvedené takovým příběhem. Představte si následující situaci:

Kohokoli z vás zadrží na ulici chlapík, prohlásí se za kapitána zámořské lodi registrované v České republice a šoupne vás do vlastní basy. Podle trestního zákona k tomu je kapitán lodi mimo území České republiky oprávněn. Řeknete: sakra, ale my nejsme na lodi a nejsme ani mimo území České republiky. A on vám odpoví: co na tom, to je maličkost.

Když opozice oněměla hrůzou

5. 6. 2012 / Štěpán Kotrba

čas čtení 1 minuta

Opoziční poslanci-ústavní právníci a právníci, kteří dnes nevystoupili s poučením veřejnosti o procesních otázkách trestněprávního stíhání, jsou zbabělci a egoisti. Nemají právo ve sněmovně vůbec být. Čest jediné výjimce - poslanci Humlovi, že se nepos...l jako ostatní poslanci ČSSD a KSČM.

Byl jsem v Parlamentu, kde policisté prováděli manévry. Ministr vnitra Kubice valnou část diskuze o vydání Davida Ratha strávil v parlamentní hospodě ("dolní sněmovně"), namísto toho, aby byl v sále. Divil jsem se tomu, proč poslanci opozice nevystupovali - zejména ti, kteří jsou členy ústavně právního či petičního výboru, případně jsou právníci. Dostalo se mi odpovědi, že 1. mají různé názory, 2. bylo jim doporučeno, aby mlčeli, 3. existovala dohoda, že za klub vystoupí vždy jen jeden.

Rath byl vždy samolibý, svéhlavý a arogantní. Byl takový i dnes. "Nebyl oblíben v kolektivu", to je pravda. Jeho hloupější kolegové ve Sněmovně a poslaneckém klubu ČSSD si s ním, jeho arogantně pronikavou inteligencí a bleskurychlým myšlením nevěděli rady. Potřebovali se ho zbavit a doteď nevěděli jak. Teď už to ví. Bylo mi z opozice i z parlamentní kultury v této zemi dnes na blití. Prodali kolegu za plnou mísu otrub. Mlčky. A ani se nezačervenali. Slávku Sobotko, jsi prase.

22016

PLNÉ ZNĚNÍ PROJEVU V PARLAMENTU

Viním většinu politiků, že v zájmu vlastní osobní popularity tolerují návrat estébáckých metod

5. 6. 2012 / David Rath

čas čtení 41 minut

Dámy a pánové, dřív, než přistoupím k vlastní věci: myslím si, že ta demonstrace policejní síly je tady zcela evidentní. To se ještě nestalo, aby na půdě Poslanecké sněmovny seděli ozbrojení policisté. Já o tom budu hovořit v tom projevu. Víte, my se posouváme z parlamentní demokracie spíše k policejní demokracii.

Dámy a pánové, předstupuji před vás z vazební věznice, tedy z místa, kde strávit jeden den je příliš dlouho z pohledu toho, jak krátké životy žijeme. Já už jsem tam tři týdny a mně to spíš připadá jako půl roku. Je to absolutní bezčasí, nic se tam neděje, je tam neuvěřitelná nuda. Každý den se neuvěřitelně vleče. Jenom abyste věděli, v jakých podmínkách teď přebývám.

Já se sem nepřicházím hájit. Tak jako sněmovna nebude rozhodovat o tom, zda jsem či nejsem vinen. Já sem přicházím vás požádat o odpověď na dvě otázky, na které musíte odpovědět, na které já odpověď, myslím si, znám a mám na to dostatečné důkazy.

Nezaměstnaní byli svezeni do Londýna pro pořadatelskou práci při oslavách královny

5. 6. 2012

čas čtení 1 minuta

Skupina dlouhodobě nezaměstnaných osob byla svezena do Londýna z různých anglických měst k pořadatelským pracím během oslav šedesátiletého výroči korunovace anglické královny Alžběty II. Za práci nedostali zaplaceno a byli nuceni přespat v dešti v Londýně pod mostem.

Přibližně 30 nezaměstnaných a dalších 50 lidí, kteří dostali učňovskou mzdu bylo dovezeno do Londýna z měst Bristol, Bath a Plymouth v rámci vládního pracovního programu pro nezaměstnané.

Tito lidé byli odvezeni ze svých měst ve 23 hodin, do Londýna je autobusy svezly pod most London Bridge. Dojely tam ve tři hodiny ráno. Pršelo. Lidem bylo nařízeno, aby spali pod mostem.

Proč nebere OSN v úvahu ropný zlom?

5. 6. 2012

čas čtení 5 minut

KD│ Politika OSN tisícerými způsoby napomáhá utvářet naše odpovědi na vynořující se krize, od obyčejné bídy po události světové politiky, od potravin ke změně klimatu a populaci. Nicméně vzniká stav, kdy analýzy OSN nedokážou adekvátně (nebo vůbec) vzít v úvahu nejzákladnější kritérium - totiž materiální meze energetických zdrojů, napsala Sharon Astyková.

Za Rathem mha

5. 6. 2012 / Milan Daniel

čas čtení 2 minuty

O kauze Davida Ratha jsem se dozvěděl z autorádia, když jsem v Rozvadově přejížděl hranice. Když jsem se po třech týdnech vrátil, bylo to právě včas, abych mohl vyslechnout jeho projev v Poslanecké sněmovně, kde se rozhodovalo s konečnou platností o jeho vydání.

Zaměstnávání cizinců v Rádiu Svobodná Evropa

5. 6. 2012

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva Českého helsinského výboru

Český helsinský výbor kritizuje postup Rádia Svobodná Evropa, které uchazečům o zaměstnání předkládá pracovní smlouvy s nevýhodnou doložkou uvádějící v omyl, a je znepokojen tím, že české soudy neposkytly postiženým ženám účinnou ochranu.

Žlutý Smetana

4. 6. 2012 / Marek Řezanka

čas čtení 11 minut

Titul článku se netýká ani Romana Smetany, který se nechal zatknout symbolicky na den největší protivládní demonstrace od roku 1989, a který se nechal slyšet, že by milost od Václava Klause, který by ji stejně neudělil, nepřijal. Netýká se ani postojů T. Okamury ke kauze výše jmenovaného. Zato se týká barvy bankovek, jež měl D. Rath údajně přijmout jako úplatek.

Obama vlastní tajný "seznam smrti"

4. 6. 2012 / Daniel Veselý

čas čtení 5 minut

Opět to vypadá jako vypečený vtip, kdyby to ovšem nebylo tristně pravdivé. Prezident Barack Obama, který přednášel ústavní právo na univerzitě, má svůj vlastní seznam nepřátel, které je třeba zabít. Mezi nimi jsou i občané mající americké občanství a s velkou pravděpodobností i nezletilá dívka, jak minulý týden napsal list New York Times. Co víc, ústavní právník Obama každý týden svůj seznam konzultuje se špičkami americké armády a vynáší rozsudky o bytí a nebytí jemu prakticky neznámých lidských bytostí.

Evropské akcie padají, největší ztráty v automobilovém průmyslu

4. 6. 2012

čas čtení < 1 minuta

Německé akcie dnes táhnou pokles na většině evropských burz. Nejhorší ztráty zaznamenává automobilový průmysl doplácející na nepříznivé zprávy z Číny, která je v současnosti hlavním odbytištěm. vedle toho se projevují i dopady potíží na americkém trhu práce, které brzdí poptávku.

Spojené státy pokračují v zabíjení v Pákistánu navzdory zuřivým protestům

4. 6. 2012

čas čtení 1 minuta

Jak nedávno uvedl v rozhlase BBC významný pákistánský politik Imran Chán, americké zabíjení bezpilotními letadly v Pákistánu vyvolává v zemi všeobecnou zuřivost, posiluje extremisty a vede k destabilizaci režimu. Představte si, jak byste reagovali vy, kdyby cizí mocnost jen tak podle své vůle náhodně zabíjela občany vaší země vzdušnými roboty řízenými ze vzdálenosti několika tisíc kilometrů.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Obama půjde do voleb s rekordní nezaměstnaností

4. 6. 2012

čas čtení < 1 minuta

Jedním z důsledků páteční špatné zprávy o počtu nově vytvořených pracovních míst je, že Barack Obama bude muset takřka jistě obhájit funkci s rekordně vysokou nezaměstnaností, jakou nezaznamenal žádný z moderních předchůdců v této roli.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za květen 2012

3. 6. 2012

čas čtení 2 minuty

V květnu 2012 přispělo finančně na Britské listy 214 osob bankovním příkazem celkovou částkou 62 046,37 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v březnu 2012 částkou 44921.92 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.5. 2012 částku 92 806,98 Kč. Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

31901