Všeobecný základní příjem v Irsku: dědictví pandemické éry?

29. 10. 2020 / Marek Hrubec

čas čtení 4 minuty

V současném pandemickém období je kvůli zhoršení sociální situace mnoha lidí výrazně větší podpora občanů a politiků pro zavádění alternativních ekonomických a sociálních přístupů než v minulosti, včetně Irska. Jednou z těchto alternativ je nepodmíněný neboli všeobecný základní příjem. Každý občan by na něj měl mít nárok bez splnění jakýchkoli podmínek, podobně jako na všeobecné volební právo. Každý občan by měl pobírat základní příjem, který by mu zajistil základní prostředky pro důstojný život. Kromě toho by mohl získávat další příjmy ze zaměstnání, podnikání, brigád a podobně. Základní příjem tedy slouží jako materiální základ, který umožní naplnit ústavní práva na život a na důstojný život.

Letos v červnu se v Irsku nastupující vláda zavázala, že ve svém pětiletém období (do 2025) bude realizovat pilotní experiment s nepodmíněným základním příjmem, který nazývá „všeobecný základní příjem“ (universal basic income). Politické strany volební koalice Fianna Fáil, Fine Gael a Strana Zelených představili vládní program, který postupně prosazují. Na straně 75 je část nazvaná „Opatření proti chudobě a pro sociální inkluzi“, kde se mimo jiné uvádí, že vládní koalice vyzve „Komisi zabývající se nízkými příjmy, aby se věnovala všeobecnému základnímu příjmu, poučila se ze zpráv z předchozích mezinárodních pilotních projektů a zavedla všeobecný základní příjem v průběhu období vlády.“

Iniciátorem tohoto projektu je Strana Zelených, který ho měla ve volebním programu. Přislíbila voličům, že zavede pilotní projekt podobně, jako byl realizován již v jiných zemích. Usiluje o „postupnou reformu daňového a sociálního systému“ a základní příjem podle ní „představuje významnou změnu našich současných ekonomických závazků“. Zároveň pochopitelně v pozadí návrhu je snaha o environmentální politiku, kterou lze podle Strany zelených podpořit právě základním příjmem. Základní příjem občanům poskytne více prostoru na to, aby se mohli věnovat řešení důležitých problémů naší éry, především právě řešení ekologické krize.

Politická strana Fianna Fáil ve svém volebním programu uvedla, že se bude projektem zabývat, zatímco strana Fine Gael se o něm ve svém programu sice nezmínila, ale nyní s realizací pilotního projektu souhlasí. Vláda je rozhodnuta pilotní projekt zavést. Uvidíme, jak irská Strana zelených, která se zavazuje naplňovat zájmy a hodnoty občanů ve středu a nalevo politického spektra, se svým projektem základního příjmu obstojí sama i vůči svým koaličním partnerům.

Politici jsou v současném pandemickém období ochotnější zavádět sociální programy na podporu občanů, kteří se kvůli důsledkům koronaviru dostali do horší sociální situace. V některých případech je to výraz snahy politiků skutečně uspokojit potřeby a zájmy občanů, v jiných případech je to ale jen pragmatický ústupek politiků, kteří se obávají, že by jinak ztráceli volební preference voličů. Každopádně je nyní možné v této situaci prosazovat spravedlivější alternativy současného uspořádání a pokoušet se základní příjem zavádět. Současný irský ministr financí uvedl, že zavedení pilotního programu všeobecného základního příjmu v Irsku budě pozitivním odkazem pandemické éry.

_____________

Celoroční informační, diskusní a petiční iniciativa evropských občanů za nepodmíněný základní příjem byla zahájena 25. září 2020 ve všech zemích Evropské unie. Podobné aktivity nyní probíhají také v Norsku, Švýcarsku a dalších evropských zemích. Petici za zavedení nepodmíněného základního příjmu můžete podepsat na webové stránce zde: Podepsat ECI-UBI 2020 (European Citizens' Initiative - Universal Basic Income). Více o nepodmíněném základním příjmu se můžete dozvědět v článcích a rozhovorech v Britských listech zde, zde, zde a zde nebo na Novinkách zde.

0
Vytisknout
4323

Diskuse

Obsah vydání | 3. 11. 2020