Šílená britská vláda očekává po vypadnutí z EU bez dohody nepokoje, svou analýzu ale utajuje

7. 12. 2020

čas čtení 7 minut
 
Obdržel jsem vládní "plánovací předpoklady pro rozumnou, nejhorší verzi událostí pro přípravu krizových opatření po odchodu Británie z EU", píše známý ekonomický komentátor a analytik britské komerční televize ITV Robert Peston. Pokračuje:

Tento čtyřiatřicetistránkový dokument je v úvodu charakterizován jako "shrnutí hrozících rizik", která však "nejsou extremní ani dokument nepopisuje nejhorší možný scénář".

Vládní zdroj Pestonovi potvrdil, že tento "oficiální, avšak utajovaný dokument", vypracovaný letos v září, je stále ještě podkladem pro nynější krizové plánování londýnské vlády.

Není to "předpověď", ale je to "rozumné" zhodnocení toho, co se nám může stát, pokud se v nadcházejících několika dnech rozhovory o obchodni dohodě Británie s EU rozloží a jednání nebude možné zachránit.

 

Také, vysoký vládní činitel a blízký spolupracovník Borise Johnsona Michael Gove přiznal, že příliš málo britských podniků je připraveno na zvýšené břemeno byrokracie při obchodování s EU po 1. lednu, i kdyby byla dosažena obchodní dohoda. Takže k šokům, zde vylíčeným jako "rozumný nejhorší případ" dojde za každých okolností.

Novinářka Carole Cadwalladr k tomu dodává:

"Zde jsou ty dokumenty, o nichž se zmiňuje Robert Peston. Zveřejnila jsem je všechny před čtrnácti dny. Vláda odmítla odpovědět na jakékoliv otázky, které jsme jí k nim položili, ani neodpověděla na dotaz, proč jsou tyto dokumenty utajovány.Peston pokračuje:

Tak jaké jsou ty možné šoky: Zde jsou ty hlavní:

1. Objem dovozu léků a lékařských výrobků "by se zpočátku mohl snížit o 60-80 procent během prvních tří měsíců. Pokud by se toto snížení nepodařilo odstranit, mělo by to dopad na dodávku léků a lékařských výrobků po celé Británii".

2. "Po celé Británii bude docházet k protestům a ke kontraprotestům a to může absorbovat podstatnou míru zdrojů policie. Může také dojít k veřejným nepokojům a napětí v komunitách."

3. "Může docházet ke konfliktům mezi britskými rybáři a rybáři z EU ohledně ztraceného přístupu k historickým oblastech rybaření. Může také dojít k podstatnému zvýšení ilegální rybářské činnosti."

4. "Konkurující si požadavky na námořní úřady britské vlády i jednotlivých decentralizovaných zemí v Británii mohou ohrozit bezpečnostní opatření Velké Británie."

5. Dojde k "omezení dodávek potravin, zejména určitých čerstvých výrobků" a "dodávky některých klíčových výrobků pro potravinový řetězec mohou být omezeny".

6. "Nízkopříjmové skupiny obyvatelstva budou disproporčně postiženy nárůstem cen potravin a paliva."

7. "Zdržení na hranicích, nová cla a nové regulační překážky a náklady mohou vést k narušení dodávky životně důležitých chemikálii, používaných v Británii - vedoucí k narušení základních služeb (dodávky potravin, energií, vody a léků). Ekonomické faktory mohou vést k tomu, že někteří dodavatelé chemikálií omezí nebo zastaví svou činnost."

8. "Zdržení na hranicích může ohrozit místní dodávky paliva. K celonárodnímu nedostatku ropy však nedojde."

9. "Hrozí riziko omezení dodávky léků pro veterinářské užití v Británii, což "by vedlo ke snížení naší schopnosti preventivně bránit vzniku epidemií, což by potenciálně mělo škodlivý dopad na zdraví zvířat, na životní prostředí, na širší bezpečnost potravin a na jejich dostatek. Ohrozilo by to také zoonotické zvládání přenosu zvířecích chorob na člověka s přímým dopadem na lidské zdraví."

10. "40 - 70 procent kamionů směřujících na území Evropské unie nebude připraveno na nové pohraniční kontroly. To by mohlo snížit objem dodávky zboží přes kanál La Manche o 60-80 procent normálního množství s maximálními frontami 7000 kamionů v hrabství Kent a se zdržením trvajícím dva dny. Nejhorší narušení provozu by pokleslo za tři měsíce."

11. Přechod od "interních bezpečnostních mechanismů s EU" k "mechanismům mimo EU" nemusí být hladký a může vést "k vzájemnému snížení schopností boje proti zločinnosti a terorismu".

12. Každý dvacátý komunální úřad je ohrožen finančním kolapsem v důsledku vyšších požadavků na služby vyvolaných chaotickým odchodem z EU.

Peston pokračuje:

V dokumentu je množství dalších rizik. Ukazují, jak obrovské je nebezpečí, kdyby v nadcházejících 24 hodinách rozhovory zkolabovaly.
 

Tyto dvě stránky z výše citovaného dokumentu dokazují, že Johnsonovy podmínky od samého začátku v podstatě vyloučily možnost, že by s nimi mohla EU souhlasit, píše Peston (Johnson prostě nechce dodržovat žádné předpisy EU.):


Peston také dodává:

Rozhovory v neděli nepokročily:

V pondělí dopoledne informoval hlavní vyjednavač pro brexit Michel Barnier evropské velvyslance v Bruselu o situaci při vyjednávání. Jeho závěry jsou velmi pesimistické. Nedošlo dosud k pokroku ohledně tří nevyřešených problémů: 1. stejných podmínek pro obchodování, 2. arbitráže plnění uzavřené dohody a 3. rybolovu v britských vodách.Neuvěřitelně, více než polovina Johnsonova "kabinetu" podpořila vypadnutí Británie z EU bez dohody. V pondělí dopoledne vystoupil v televizi konzervativní pohůnek James Cleverly a lhal, že "hotová dohoda o brexitu", jíž se vychloubal Johnson loni v prosinci před volbami a na jejímž základě vyhrál tehdy volby, se týkala jen odchodu z EU, "nikoliv dohody o budoucím obchodu". Twitter exploduje zuřivostí: 

0
Vytisknout
4023

Diskuse

Obsah vydání | 11. 12. 2020