Městská část Praha 2: Pan Halamka byl nekooperativní

3. 2. 2021

čas čtení 3 minuty
Ze svého sociálního bytu v Praze 2  byl vystěhován na ulici do mrazu těsně před Vánoci, takže jako bezdomovec zemřel. Psal jsme o tom ZDE.  Městská část se nyní v níže uvedeném přípisu hájí, že pan Halamka měl exekuci (tím bych se tedy opravdu nehájil, JČ), že měl v bytě nepořádek (viz fotografie) a byl "nekooperativní". Z uvedených skutečností vyplývá, že ten člověk potřeboval psychologickou i sociální pomoc, ne vyhození na ulici. Nicméně, Praha 2 píše:

 V návaznosti na příspěvek https://blisty.cz/art/102644-socialni-vrazda-a-urad-prahy-2.html zasíláme reakci Úřadu městské části Praha 2 a žádáme z důvodu objektivity o její zveřejnění, napsala Andrea Zoulová, vedoucí odboru komunikace Městské části Praha 2:

Příběh Ladislava Halamky tak,  jak je v příspěvku prezentován, je jednostranným pohledem na život nešťastníka, kterého údajně radnice připravila o střechu nad hlavou. Pravda je však jiná. Pan Halamka byl z bytu vystěhován na základě výkonu exekuce. O načasování vystěhování rozhodl exekutorský úřad, nikoli městská část Praha 2. Povinnost byt vyklidit uložil Obvodní soud v Praze 2 nájemci už v červenci 2020, kdy svým rozhodnutím soud reagoval na žalobu o vyklizení bytu ze strany městské části Praha 2. Ta k tomuto kroku přistoupila až po vyčerpání všech možností o dohodu s panem Halamkou, a to na základě dlouhodobého porušování Pravidel sociální bytové politiky MČ Praha 2 ze strany nájemce a neochoty zjednat nápravu.

Pan Halamka dlouhodobě dlužil městské části Praha 2 na nájemném a žádnou snahu o vyřešení celé situace neprojevoval. Nabízenou pomoc ze strany oddělení sociální péče se zaregistrováním do evidence uchazečů o zaměstnání Úřadu práce a vyřízení dávek hmotné nouze opakovaně odmítal a stejně odmítavě se stavěl k jakýmkoli snahám o kontakt nebo zprostředkování náhradního ubytování ze strany sociálního kurátora. V pronajatém bytě prokazatelně shromažďoval nepořádek a odpad a ohrožoval tak i ostatní obyvatele domu. Což ostatně dokazují i fotografie pořízené z výkonu exekuce.

Městská část Praha 2 podle Pravidel sociální bytové politiky MČ Praha 2 aktuálně pronajímá 236 bytů, kdy každou novou žádost posuzuje radnice individuálně. Stejně individuálně postupuje bytová komise i Rada MČ při každoročním schvalování žádostí o prodloužení nájmu. Při svém rozhodování se pak musí chovat nejen jako správný hospodář, ale zachovávat v maximální možné míře i zásady sociální spravedlnosti. Jakékoli úmyslné a dlouhodobé porušování pravidel proto nelze tolerovat. Co se týče zmíněné mimořádné situace v období pandemie, radnice v uplynulém roce případnou dočasnou platební neschopnost u nájemců bytových a nebytových prostor ve správě MČ zohledňovala a vycházela vstříc s odkladem splatnosti nebo návrhy splátkových kalendářů.

Z našeho pohledu se tak nejedná o oběť nelidského přístupu radnice Prahy 2, ale o nešťastný případ člověka, který pomoc úřadu a sociálních pracovníků dlouhodobě a vytrvale odmítal. Sociální pracovníci i pracovníci terénních služeb se s podobným přístupem, kdy lidé bez přístřeší nejsou ochotni respektovat jakákoli pravidla azylových center a ubytovacích zařízení, bohužel setkávají velice často.Úřad městské části Praha 2

 

-1
Vytisknout
7533

Diskuse

Obsah vydání | 5. 2. 2021