Globální renesance rukou přírody aneb Čemu lidstvo učí současná pandemie

26. 2. 2021 / Kateřina Paříková

čas čtení 13 minut
Ilustrační obrázek: Wikimedia Commons

To, čemu jako lidstvo celosvětově čelíme, je unikátní precedens, na který jednou, pokud to zvládneme, budeme nahlížet skutečně jako na obrovský mezník lidské existence.

Inteligentní hlasy, které se ze všech stran nyní ozývají, říkají v zásadě to samé: "Žijeme v čase limitní změny a nutně ji potřebujeme". Obdobně se přitom vyjadřují politici, ekonomové, filosofové, filantropové, psychologové, sociologové, environmentalisté či exaktní vědci zabývající se obory virologie, parazitologie či imunologie.

Co se to tedy se světem děje?

Jak správně poznamenává ekonom a filosof Tomáš Sedláček: "Dostáváme se do situace, kdy se z postupných, mnohdy plíživých trendů stávají revoluce. Jenže si jejich revoluční charakter málo uvědomujeme, protože se nám dějí přímo před očima a bez bojů, povstání, dramatických zvratů či příkazů. Během několika měsíců chytla celá planeta stejnou nemoc, získali jsme jako lidstvo společného nepřítele a naučili se řešit stejný naléhavý problém společně."

Vůbec poprvé se skutečně na globální úrovni řeší individualita člověka - jeho hodnota jako bytosti a vědomí toho, že pouze skutečně šťastný člověk dokáže tvořit šťastnou společnost a tedy "šťastný svět". Však samotný pojem "štěstí", nebo dnes stále šířeji používaný termín "wellbeing", není vůbec jednoduché definovat, neboť každý si pod štěstím představujeme něco jiného. Což samo o sobě však nejspíš není problém samotné definice štěstí, jako spíše balastu, který je na nás výchovou a celkově působením prostředí nanesen.

Jak uvádí doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D., zakladatelka Centra pozitivní psychologie v České republice: "Terminologické vymezení štěstí je největším problémem pozitivní psychologie a dá se říci, že tento problém stále není zcela vyřešen. Jedním z nejvýznamnějších pojetí štěstí je v současné době PERMA model Martina Seligmana. Jeho uchopení tohoto pojmu není úplně dokonalé, nicméně v sobě zahrnuje ty nejdůležitější složky. Jedná se o akronym složený z počátečních písmen anglických slov: Positive Emotion (pozitivní emocionalita), Engagement (angažované zaujetí, tj. mít něco, do čeho se můžeme ponořit a koncentrovat se na to, dělat to se zaujetím), Positive Relationships (kladné mezilidské vztahy), Meaning (smysl, což je právě ten eudaimonický prvek konceptu štěstí, obsahující vyšší účel a smysl) a Accomplishment (úspěšný výkon, tj. schopnost nejen se snažit o splnění svých cílů, ale také se občas zamyslet nad tím, co a proč šlo dobře a jaké si z toho můžeme vzít poučení do budoucna)."

Je důležité se individuálně i celospolečensky zamýšlet nad tím, jak kvalitní život člověk skutečně potřebuje, aby předcházel vyhoření či ztrátě jeho smyslu i naděje do budoucna. A tedy podle výše uvedeného akronymu formovat směrem od jedince celou společnost.

Co totiž vidíme dnes zřetelněji než kdy dříve? Totiž, že současný tržní model založený výhradně na produkci, spotřebě a neustálém materiálním růstu vůbec nevede ke skutečnému štěstí jedince a tedy ani společnosti. Jedinec je přitom až doposud úspěšně klamán, a dalo by se říci, že tento způsob lží a manipulace je stár jako civilizace sama, kdy je člověku pocit štěstí šikovně vnucován skrze falešné "vjemy štěstí", které jsou nesmírně silným nástrojem pro generování zisků manipulátorů, ať už mocenských skrze ideologie, tak materiálních skrze trh. Takto zmanipulovaný jedinec je poté nejen ochoten páchat zlo vůči druhým, ale nevědomě i vůči sobě. Následným sílícím pocitům prázdnoty však mnohdy nedokáže porozumět, a tak se je snaží opět zaplnit nejrůznějšími, bohužel nadále škodlivými "odměnami", ať už skrze hromadění majetku, workoholismus, promiskuitní sex či chemické látky od alkoholu po nejtvrdší drogy.

Jako extrémy lze uvést sebevražedné útoky teroristů či patologickou závislost na počtu lajků na sociálních sítích vedoucích až k plastickým operacím pro podobnost s filtrem nejúspěšnějšího selfie. Ač se řada fenoménů rozličných závislostí mohou zdát nesrovnatelné, mají stejný základ - každá nenaplněná základní potřeba, každá vygradovaná frustrace, každé potlačované trauma vede k nezdravé formě závislostí (záměrně uvádím "nezdravé formě", neboť závislost člověka na naplnění jeho základních potřeb je zcela přirozená - viz akronym štěstí výše - mezi které lze určitě zařadit i zdravé životní prostředí, které je výchozím bodem pro náš následný zdravý individuální rozvoj).

Oxfordská ekonomka Kate Raworth je přesvědčena (ve shodě s českým ekonomem Tomášem Sedláčkem), že model nekonečného růstu, který reprezentuje index HDP, je neudržitelným reliktem minulosti: "V přírodě přece nic neroste věčně - dochází k růstu jen do momentu dospělosti. Pokud vidíme nekonečný růst v přírodě, nazýváme to buď invazní druh, nebo rakovina."

Všechny výše uvedené aspekty se velice příjemně dokázalo propojit v rámci nedávno konané mezinárodní online konference "Šťastné Česko 2021: Kulatý stůl - Wellbeing jako odpověď na krizi?", organizované Nadačním fondem Štastné Česko.

Dá se skutečně říci, a mnoho řečníků tohoto kulatého stolu se na tom shoduje, že se konečně tyto základní stavební kameny pro tvoření udržitelně prosperující civilizace začaly brát vážně na globální úrovni, a to i díky současné pandemii - tedy společnému nepříteli lidstva, který nás začal spojovat v tom nejdůležitějším - ve spolupráci nejen proti viru, ale zejména v uvědomění si současného neudržitelného, plundrujícího tržního systému. Krásně to opět vystihl Tomáš Sedláček, který současný industrializovaný svět vedený k maximální produkci a spotřebě přirovnal k Tolkienovu "Mordoru", kde se sice obrovsky produkovalo, spotřebovávalo, expandovalo a rostlo, ale nikdo při smyslech by tam nechtěl žít.

Takže ano, lidstvo se nyní nachází v pomyslném Mordoru, který se z lidí snaží (a je v tom poměrně úspěšný) vytvořit bezduché a tupé "skřety", na jejichž životech nezáleží, jsou jen produkční a spotřební jednotkou za účelem zisků a moci psychopatických šílenců, kteří budou zbrojit, drancovat, vraždit, podvádět a lhát, dokud jim to všichni ostatní umožní, ať už ze strachu, nevědomosti či pohodlnosti.

Česko jako odstrašující příklad a obrovská lekce

To, co vidíme v naší zemi za současné epidemie, je skutečně nastaveným zrcadlem naší společnosti, a to jak pro nás samotné, tak i pro ostatní státy. Vidíme mnohem jasněji než kdy dříve, koho volíme do čela naší země a co pro tyto lidi skutečně jako občané znamenáme. Vidíme lidské kvality těchto lidí, vidíme špínu nekalého byznysu, a na vlastní kůži si nyní uvědomujeme fakt, že "na každé válce se dá vydělávat", avšak nikdy pro blaho většiny.

Lidé tuto nespokojenost projevují různě. Každý dle svého vzdělání, své inteligence, úrovně kritického myšlení, rozsahu osobních frustrací a osobnostních rysů i vlastní omylnosti.

Nespokojenost lidí však není způsobena až touto epidemií, raší a roste v nás již dlouho a nyní, díky této vyhrocené době plné těžkostí, graduje. I naše dlouhodobě dobře živená společenská rozdělenost se vyhrocuje a začíná se blížit nebezpečnému extrému. Přitom nám ale může pomoci jen jediné - vzájemné spojenectví a pochopení celé situace. Výborně to vystihl mladý student oboru psychologie Michael Studnička: "Lidi už nevidí světlo na konci tunelu. S přibývajícími opatřeními se situace paradoxně nelepší, dokonce se zhoršuje, a to jsme dokonce začali alespoň v nějaké míře očkovat. Jsme nejhorší v přibývajících nemocných na milion obyvatel na světě. Lidé sice mohou mít strach a někteří rozhodně mají, ale když mají pocit, že to, co je nastaveno, nefunguje, tak ztrácí důvěru a radši se nakazí neomezeni vlastní svobodou, než aby se nakazili přes dodržování všech opatření. Prostě to vzdali. Z tohoto bude už jen velmi složitá cesta ven a je zapotřebí vláda, která si získá zpět důvěru lidí. Bohužel s kroky současné vlády, které lidem vyznívají namátkově a nepochopitelně, to půjde velmi těžko. Lidé to zvládli na jaře před rokem, protože měli strach a věřili, že to za pár měsíců skončí, teď už ten konec nevidí."

Pomůže tvrdý lockdown a kdy mohou všechny děti do školy?

Vědci nyní volají po skutečně tvrdém lockdownu v horizontu cca tří týdnů, tedy po skutečném uzavření ekonomiky, velkém omezení společenského života a kontaktů lidí za účelem zastavení přehlcování nemocnic, které jinak bude mít v současném trendu za následek zastavení urgentní péče necovidových pacientů. Zároveň volají po kvalitní komunikaci mezi vládními institucemi a vědeckými specialisty, ruku v ruce s kvalitním personálním obsazením dotčených ministerstev.

Zcela konkrétně však vědci ukazují i ono světlo na konci tunelu, které by při skutečně tvrdém lockdownu mohlo společnost vrátit k téměř normálnímu životu už za měsíc či dva, pokud by se podařila nastavit efektivní trasovací, testovací a očkovací metodika, která by ani nebyla tolik nákladná jako stále se astronomicky prodražující současný stav. Mezi českými vědci jsou odborné kapacity pro výrobu masivně použitelných PCR testů ze slin, které by umožnily i běžné fungování firem a konečně i návrat všech dětí do škol.

Evoluční biolog profesor Jaroslav Flegr dodává: "Promořování populace, které se v naší zemi současně odehrává, není cestou z této krize, neboť se ukazuje, že i v zemích, kde k promoření došlo, zasáhly další vlny epidemie a následují další desetitisíce mrtvých. A pokud stát nebude schopen přísněji vymáhat dodržování opatření, selhal ve své základní funkci. Pokud nám příroda pomůže a současné jarní počasí vydrží, infekčnost klesne. Naštěstí jsou kolem nás státy, které nám mohou pomoci."

Poučíme se?

Nastavené zrcadlo a obrovskou lekci, kterou touto, a připomeňme si, že zatím stále nijak apokalyptickou cestou, nyní jako lidstvo dostáváme, skutečně musíme využít k nové "renesanci globální společnosti". Musíme se zaměřit a opravdu do hloubky pochopit, co skutečně jako individuality i jako sociální společnost potřebujeme, co je pro náš kvalitní život zásadní, a jak bychom se v této oblasti měli vzdělávat již od útlého dětství.

Všichni toužíme být šťastné, naplněné a svobodné bytosti. Nejdříve však tyto termíny a tím zákonitě sebe sama, potřebujeme do hloubky pochopit, abychom byli schopni odlišit škodlivou manipulaci těmi, kterým jsme my všichni ukradení. A je nanejvýš důležité si uvědomit, že jsme závislí na zdravém životním i sociálním prostředí, dnes již v globálním světovém propojení, kdy jak štěstí jednotlivce, tak prosperita jednotlivého státu, skutečně nejsou možné v neštěstí a bídě druhých.

Shoduji se s matematikem a filantropem Karlem Janečkem nebo přírodovědcem Davidem Attenboroughem a mnoha dalšími významnými osobnostmi současnosti, že právě teď skutečně žijeme v mimořádné epoše lidské existence, která je naším existenčním limitem, a buď to teď společně zvládneme, nebo se dostaneme do bodu, odkud již není návratu. Máme úžasný potenciál tvořit i ničit. "Jazýček této váhy jsme my všichni."

Zdroje:

https://proboha.cz/magazin/spolecnost/tomassedlacek/2021/02/dve-tiche-revoluce-prerod-v-digitalizace-a-planetarni-spolecnost/?fbclid=IwAR2xRlb3vqgooccDzgK6hyffN_H3bTfxmRT5WRaEKBGssXcxktdIE27hMKY 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2xRlb3vqgooccDzgK6hyffN_H3bTfxmRT5WRaEKBGssXcxktdIE27hMKY&v=kG6x1f1lW_s&feature=youtu.be 

https://www.psychologon.cz/component/content/article/14-psycholog-online/527-o-stesti-a-nadeji-v-paradigmatu-pozitivni-psychologie 

https://wave.rozhlas.cz/nekonecny-rust-v-prirode-neexistuje-rika-oxfordska-ekonomka-kate-raworth-8422622?fbclid=IwAR0_wYQj4q0nELTj5C6DFIyweyICZovfAcCj4cvUfXKPcVcBcFaL4D7o5cE

https://psychologie.cz/navrat-zavislosti/ 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/na-lockdown-je-uz-pozde-sanci-jsme-promeskali-rika-miliardar-janecek-144090?fbclid=IwAR3vm7ptoagi_kIDXvZrmkN8uuc2hESJ3pm6a4YIi6YNCOI2l9r5roYxuO4#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=39kskw3Rqhz-202102241822&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/iniciativa-40-dni-pro-zdravi-lidi-i-ekonomiky-grubhoffer-babis-koronavirus_2102241512_pj?fbclid=IwAR1tJhCKgoZ4g3bX3gm-WwTpu5XPOdSrtKS3klxk5UoSbImFlO4h7zumUAU 

https://www.televizeseznam.cz/video/prostor-x/flegr-blatny-se-musel-zblaznit-kolaps-odvrati-jen-zazrak-musime-delat-milion-testu-denne-64137177?dop_ab_variant=0&dop_req_id=iDntRARffpo-202102242108&dop_source_zone_id=1&utm_campaign=_var&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz&fbclid=IwAR2Now4iHko2MVFZwC4M4YMChI6qKL9Zdj7WIq6_gurVyJmLvRIHQS_c39U 

https://www.youtube.com/watch?v=uaaC57tcci0

1
Vytisknout
3626

Diskuse

Obsah vydání | 2. 3. 2021