A jak krásně by tenkrát s pandemií zatočili…

4. 3. 2021

čas čtení 2 minuty

Plivání.

"Vyhláška. C. j. 135.719-Xa. Dle výsledků vědeckého bádání jest tuberkulosa nakažlivou nemocí, která vyschlými chrchly se rozšiřuje. Aby zabráněno bylo vzniku a rozšiřování této nemoci, zakazuje se z důvodů zdravotních vzhledem к vynesení c. k. ministerstva vnitra ze dne 14. července 1902 č. 29.949 a poučení, které se zároveň dodává všem majitelům domů, aby v místnostech uzavřených, lidmi hojně navštěvovaných, jako např. v kostelích, divadlech, krámech kupeckých a s potravinami, hostincích, kavárnách, tanečních a zábavních místnostech, ve školách, tělocvičnách, továrních pracovnách, noclehárnách, stravovnách, věznicích, v čekárnách na stanicích, v místnostech pro cestující na parnících, elektrické a koňské dráhy atd., nebylo pliváno, leč do plivátek k tomu určených, zvláště však zapovídá se plivati na zem.

Držitelé takovýchto místností jsou povinni, aby se postarali o to, by zvláštní a vhodné nádoby na chrchle k potřebě obecenstva těchto místností byly pohotově. Nádoby tyto musí býti naplněny do polovice vlhkou hmotou desinfekční nebo roztokem desinfekčním, umístěny nejúčelněji ve výši 0-9 m. neb jiným vhodným způsobem a opatřeny přiměřeným nápisem.

Dále jest se postarati, aby obsah těchto nádob po desinfekci pravidelně nezávadným způsobem byl odstraňován, po případě smísen byv s drtí rašelinnou neb pilinami, byl spalován, a aby nádoby samy vyvářením nebo karbolovou vodou nebo lysolitovou aneb lysolovou vodou (2%ním roztokem) byly vyčištěny.

Kdo by předpisů těchto nešetřil, bude potrestán magistrátem král. hlav. města Prahy pokutou od 2—20, 1 kor. k dobrému místního fondu policejního po případě vězením od 6 hod. do 20 dnů." Magistrát kr. lil. města Prahy, dne 18. list. 1903. Starosta: JUDr. Vladimír Srb.

 

Na tento text upozornil Marek Haltuf

 

0
Vytisknout
4960

Diskuse

Obsah vydání | 9. 3. 2021