Noam Chomsky o koronaviru: Buď budeme spolupracovat, anebo vyhyneme

19. 3. 2021

čas čtení 6 minut
Moderátor: Je tomu téměř rok, co nám pandemie vykolejila život. V pořadu PM rozhlasu BBC  se při příležitosti tohoto výročí věnujeme rozhovorům s významnými světovými mysliteli. Dnes, Noam Chomsky. Americký jazykovědec, filozof, kongnitivní vědec, historik, kritik společnosti, a politický radikál ve věku 92 let. Začal jsem otázkou ohledně toho, co si Noam Chomsky myslí o tom, jak svět za poslední rok zvládá pandemii.

Noam Chomsky: Je to velmi kontroverzní příběh. To, jak si s tím poradila Evropa, to není dobré. Spojené státy a Británie selhaly. Země v Asii, v Tichomoří, v Oceánii, byly daleko úspěšnější. Také některé země v Africe. To, co z toho vyplývá, je, že existovaly metody a prostředky, jak se pandemie mohla zvládnout. Víme to, protože některé země ty metody použily a pandemii zvládly. A pak jsou jiné země, které selhaly. Zdá se, že hlavním rozdílem je, je těžké to přesně definovat, ale jde o kolektivního ducha. "Všichni jsme na jedné lodi." "Spolupracujme, abychom to zvládli." Také potřebujete kompetentní vlády. A zejména Spojené státy, vláda tam byla téměř naprosto nečinná.

Moderátor:
V USA zuří už dlouhá desetiletí kulturní válka. Avšak zdá se, že zachvátila i pandemii. Zrovna v nesprávnou dobu. Nepotřebujeme se hádat o rouškách jako o znaku naší kultury. Zhoršilo tohle tu pandemii? Lidé stojí a hádají se, zatímco měli spolupracovat a dohodnout se na tom, co podniknout.

Noam Chomsky: Něco se dělo a děje v sektorech, kterým se říká levice, ať už to znamená cokoliv. Což posunuje rozumné názory ohledně totožnosti a politiky do extrémů, které vůbec nedávají smysl. Avšak ta hádka o rouškách je v podstatě na pravici. Náboženská komunita, která je ve Spojených státech obrovská, jsou to křesťanští nacionalisté, evangelikálové. Ze studií vyplývá, že tito lidé zásadním způsobem protestují. "My musíme plnit Boží příkazy." Oni nedůvěřují vědě. Věda poskytuje obraz světa, který je neslučitelný s jejich názory.

A existuje také podivný, poněkud podvodný, proud libertariánství. "Neříkejte nám, co máme dělat. Rozhodneme my sami, co budeme dělat." To je opak toho, že bychom  měli mít kolektivní vědomí. Že bychom řekli, "Spolupracujeme, v zájmu společného dobra." Všechny tyhle věci se slučují a vedou k neochotě nosit roušky, k vyjadřování zuřivosti vůči lidem, kteří nosí roušky, nedodržování karanténních předpisů lockdownu. A tak dál.

Takže v tom hraje roli mnoho faktorů. Avšak jeden faktor je naprosto zásadní. O tom jsme se nezmínili a měli bychom to zdůraznit.  Všechno tohle podtrhuje širší varování: Jsme nyní v etapě, kdy se buď posuneme směrem k internacionalismu, k autentickému internacionalismu, anebo se posuneme k svému vyhlazení. Říkám to otevřeně. Pandemie to dokazuje.

Křečkování vakcín bohatými a mocnými je obscénní a je to také i pro ně ničivé. A všichni tomu velmi dobře rozumějí. Když dopustíte, aby koronavirus rychle zmutoval v chudých částech světa, celý svět tím bude trpět. Vymkne se to kontrole. Buď budeme spolupracovat, nebo vyhyneme. A totéž platí ohledně klimatu a o dalších zásadních otázkách, jimž čelíme. Kolektivní odpovědnost.

Moderátor: Jste znepokojen, že lidé měli během posledního roku hodně času, aby o tomto přemýšleli? Když seděli doma a čekali, až bude rozvolněn lockdown. Když čekali, až se dostanou za pandemii. Kdyby kdy měli přijmout manifest Noama Chomského, tak by to přece mělo být už teď? Když to nepřijmou teď, přijmou ho vůbec někdy?

Noam Chomsky:  Odpověď je ve vašich rukou. A v rukou lidí, jako jste vy. Neexistuje žádný přírodní zákon, který by nám sdělil, co se stane. Co se stane se všemi obrovskými problémy, jimž čelíme. Pandemie, globální oteplování, obrovská nerovnost. Na všechny tyto otázky existují odpovědi. Realistické odpovědi. Řešení, která jsou dosažitelná, lze je realizovat. Otázkou je, zda lidský druh je schopen chopit se té příležitosti, která existuje, realizovat ty plány, které jsou naprosto praktické...

Moderátor: Ale dovolte mi, abych s vámi v této věci trochu polemizoval. Protože jsme letos zaznamenali jeden obrovský lidský úspěch. Totiž ty vakcíny. A to bylo důsledkem konkurence mezi firmami, také spousty spolupráce, velké farmaceutické firmy vypracovaly řešení. Myslíme si. Proti covidu.

Noam Chomsky: Zaprvé, velké farmaceutické společnosti závisejí velmi silně na objevech a na dotacích, které přicházejí ze státního sektoru. Velké farmaceutické společnosti katastrofálně selhaly. Bylo známo v roce 2003, poté, co byla zvládnuta epidemie SARS, že velmi pravděpodobně dojde k další epidemii, možná pandemii.

Velké farmaceutické společnosti, které mají obrovské zisky, v důsledku vysoce ochranářských opatření chybně pojmenované "Dohody o volném obchodu" nehnuly prstem. Ty firmy se řídí podle kapitalistické logiky, která velí, pracujeme za účelem vydělávání zítřejších zisků, nestaráme se o to, co se může stát za deset let. Takže to bylo kolosální selhání.

Když pak pandemie udeřila, a vlády, některé vlády začaly jednat, dotace, objevy, velké farmaceutické společnosti se tomu přizpůsobily. Mohly fungovat daleko lépe, kdyby bývaly vzájemně spolupracovaly, kdyby pracovaly s otevřenými zdroji, a tak dále. Namísto toho pracovala každá zvlášť a podařilo se jim dosáhnout řešení velmi rychle. Velká část tohoto byla provedena ve státních institucích.

Ano, farmaceutické společnosti mají obrovské zdroje, a byly schopné je použít, spolu s vládními dotacemi. A ty zásadní objevy fungovaly rychle. To je úspěch. A na tom úspěchu musíme stavět tím, že uznáme, že nemůžeme čekat a nechávat rozhodnutí v rukou soukromé moci. Jíž se chybně říká trh. Tohle musejí být kolektivní rozhodnutí. Abychom byli připraveni na budoucnost, kdy budoucí pandemie jsou velmi pravděpodobné.

Moderátor: To byl profesor Noam Chomsky, který věří v internacionalismus a v kolektivismus, což by měly být reakce na pandemii.

Zdroj v angličtině (audio) od minuty 49 (registrace) ZDE 

0
Vytisknout
6478

Diskuse

Obsah vydání | 23. 3. 2021