Strategie "maximálního globálního potlačení" COVIDu

7. 4. 2021

čas čtení 2 minuty
Na konci roku 2020 existovala silná naděje, že vysoká úroveň proočkovanosti přinese lidstvu konečně převahu nad virem SARS-CoV-2 způsobujícím chorobu COVID-19. V ideálním scénáři by virus byl udržován na velmi nízké úrovni bez dalšího narušování provozu společnosti nebo významných počtů úmrtí, napsali Susan Mitchieová a kolektiv.


Ale od té doby se objevily znepokojivé nové varianty viru a rozšířily se do celého světa, což ohrožuje dosavadní protipandemické snahy, včetně vakcinace.

Jednoduše řečeno, hra se změnila a úspěšná vakcinační kampaň už sama o sobě není zárukou vítězství.

Nikdo není před COVIDem opravdu v bezpečí, pokud nejsou v bezpečí všichni. Probíhá závod s časem, v němž jde o to, zda dostaneme globální míru přenosu choroby dost nízko na to, abychom zabránili vzniku a šíření nových variant. Hrozí riziko, že vzniknou varianty, které překonají imunitu získanou vakcinací nebo předchozí infekcí.

Když dochází k vysoké míře přenosu a tedy rozsáhlé replikaci viru, kdekoliv na světě, nevyhnutelně se objeví další znepokojivé varianty a infekčnější z nich převládnou. Prostřednictvím mezinárodní mobility se tyto nové varianty rozšíří do světa.

V rámci strategie "maximálního potlačení" viru by se ochránci veřejného zdraví měli soustředit na maximální potlačení míry virální infekce, čímž pomohou předejít vzniku mutací, které představují počátek nových variant viru.

Pouhá rychlá vakcinace nestačí. Bude třeba pokračovat i v dalších opatřeních, jako nošení respirátorů a fyzickém distancování. Větrání vnitřních prostor je také důležité.

Vysokopříjmové země by měly podpořit multilaterální mechanismy jako COVAX, darovat nadbytečné vakcíny zemím s nízkými a středními příjmy a podpořit zvyšování výroby.

Nicméně může být třeba prioritizovat země či regiony s nejvyšší mírou výskytu a přenosu viru, kde je riziko vzniku nových variant nejvyšší.

Snahy potlačit šíření viru by měly být doprovázeny sekvencováním viru, které identifikuje a rychle charakterizuje vznikající varianty, velkými vakcinačními programy "druhé generace" a zvýšenou výrobní kapacitou, studováním efektivity vakcín u nových variant.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
4682

Diskuse

Obsah vydání | 13. 4. 2021