Covid - selektivní biblická potopa konspirátorů?

25. 6. 2021 / Milan Čech

čas čtení 19 minut

Obrázek Lenka Slívová


Prakticky všichni lidé, které znám a kterých si vážím, lidé kteří jsou humánní, empatičtí, rozumní, zastávají kolem covidu a dalších globálních hrozeb jasná, jednoduchá a srozumitelná, na vědeckých základech utvářená stanoviska. Zároveň se snaží předat své jistě správné a pravdivé představy o očkování, rouškách, kolektivní odpovědnosti atd. i narůstajícímu počtu nevědomých pavědeckých konspiračních bláznů, kteří v tom ale z loģiky své choré mysli vidí pouze důkaz toho, že svět se proti nim spikl a chce zabít nebo zotročit je nebo jejich děti, u kterých je již  prakticky jisté, že skončí v Gatesových pracovních táborech a oni tedy musí věnovat spoustu své energie tomu je před tímto spiknutím ochránit, protože jde o nejzásadnější problém naší doby. Jejich zabedněnost stoupá s intenzitou snahy humanisticky naladěných odpovědných lidí je z ní vytáhnout a je tedy v této zacyklenosti neřešitelná, což je třeba přijmout jako fakt a pracovat s ním, a ne si namlouvat že jednou zázračně prozřou, uznají svou hloupost a začnou se rozhodovat objektivně, racionálně a ve prospěch celku. 

 

Zbytky rozumných lidí, kteří by v případě jejich většinového zastoupení v populaci vytvářeli příjemnější a spravedlivější svět i pro ty méně mentálně obdařené se z nějakého důvodu povětšinou domnívají, že jejich humanistické paradigma je i obecným zákonem a principem vesmíru, a je tedy správné ho vždy a všude aplikovat, tedy i na ty, co si zcela dobrovolně vybrali konspiraci a lež před zcela dostupnou, logickou a jednoduchou pravdou, jejíž poznání je přitom v mentálních kapacitách všech s IQ nad 80 a emoční inteligencí někde mezi Stalinem a Gándhím. 

Nalhávat si ve své humanistické povýšenosti můžeme opak, ale z jistého pohledu krutý vesmír má své vlastní osvědčené principy seberegulace, které jsou s humanismem spíše v kontrastu a je tedy otázkou, které principy jsou v daném případě ty systémově správné.  

Podívejme se ale nejprve na to, kam svět s narůstajícím počtem konspiračních pošuků došel a kam s nimi má dále namířeno: Globální oteplování, které patrně vyhladí většinu biosféry, je podle nich vymyšlená pohádka fanatiků, koupených vědců a elitářů co je chtějí zotročit a netřeba se jí tedy vzrušovat. I covid je jen umělou cestou jak jim vpravit do těl nanoroboty a chipy, které z jejich geniálních mozků schopných odhalit všechna světová spiknutí, udělají poslušné muly, stejné kterými už jsou v předvoji ti, co si nedali pozor a bez homeopatik na nízkou vibraci sledovali ČT. 

Každý tento jednotlivý člověk má v našem zřízení takovou sílu volebního hlasu jako profesor klimatologie nebo viroloģie, kterých je bohužel neporovnatelně méně.

Naše humanistické demokratické paradigma to považuje za správné. Kam ale tato neustále rostoucí masa posune síly utvářející svět, politiku a ekonomiku?

Je evidentní, že jen k volení stran typu SPD (Le Penové, Orbána atd), které pak budou chránit např. fosilní (ruský) byznys před “zelenými fanatiky”. Jejich zvolení zajistí, aby naše destrukční směrování nabralo ještě větší rychlost. To, kam směřujeme, totiž na rozdíl od obecného dojmu o opaku vzniká úplně dole, nevědomost právě tam dole je to, co skutečně utváří náš svět.

Kdyby byli lidé vědomí a racionální, kultivovali by svým výběrem politický prostor a systém by se neustále pozitivně evolučně vyvíjel, nic jiného by mu nezbývalo (tyto období v historii byly). To, že vidíme v TV Babiše, neznamená, že výhradně jeho bludy řídí náš svět a vytváří jeho problémy a jsou viníkem dnešní situace samy o sobě, viníkem otrávených ryb, mrtvých polí, zneužitých financí tolik potřebných jinde než pro krátkodobý pocit uspokojení miliardářova psychopatického mozku. Naopak síla a nebezpečnost jeho bludů je dána výhradně počtem jednotlivců, co jim uvěřili tam dole a každý, kdo mu dal hlas otrávil a zamaskoval Bečvu, pole, motýle a včele. 

Co tedy s tou jedinou určující silou tam dole dělat?

Moderní síťové nástroje a trávení času ve skupinách stejně omezených ignorantů tomuto skutečnému viníkovi totiž ještě ke všemu dodávají ujištění, že se vždy rozhodoval a rozhoduje správně a není třeba podstupovat žádnou sebeanalýzu a změnu postojů.

I naši vnější nepřátelé dokáží nevědomost “slabších kusů” naší společnosti využít. Internet s námi soupeřící nedemokratické systémy sice zpočátku postavil do nevýhody, protože každý z jeho občanů najednou mohl vidět, že na tom prohnilém upadajícím západě má splachovací záchod (a slušné auto) i nezaměstnaný ve svém sociálním bytě, důchodci létají dvakrát ročně na last minute k moři a většina lidí má životní standard, o kterém se jim ani nezdá a tak nebezpečné otázky typu: Jak je tenhle zázrak možný, v zemi bez surovin a obdobných darů boha? byly na místě. Není nakonec největším kapitálem spravedlivý a funkční systém a propagandou nezničení a reálně uvažující občané? Nebezpečná úvaha, viď Voloďo?

A tak co měl chudák Rus s tím internetem dělat jiného, než to co udělal? Začal svou zrůdnost exportovat a ničit konkurenční systémy pomocí slabin, které on i jeho jednotlivci mají. Měli snad tamní hlavouni nechat tu svou oligarchii, s jim nahrávajícími největšími světovými rozdíly mezi elitou a plebsem, zničit pravdou o tom že by se i u nich dalo žít lépe? Samozřejmě že toto kremelský capo di tutti capi nechtěl a tak zvolil jiné řešení, použil internet i k rozkladu konkurenčního západního modelu, tedy na to aby zveličil stávající a vytvořil v něm i nové, čistě virtuální problémy (chemtrails, různé elitářské vyhlazovací spiknutí atd.) a změnil podstatnou část obyvatel západu v nevědomé trosky nešťastné z toho, že jejich svět je plný zákulisního zla, které je chce zničit, zotročit, popř. zabít.

Blahobytný Středoevropan místo nadšení z toho, že si za 20min. platu koupí celé chlazené kuře, co pokryje celou jeho denní energetickou spotřebu, kvůli které sibiřský důchodce dře kolem svého kurníku ze starého žigulíku x dní, pak tráví měsíce v neštěstí, že ho nějaké elity na pozadí chtějí zničit a i to kuře mu nacpali chemií tak, aby byl krotký a nevzpíral se. (Obdobně historicky neuvěřitelná, a minimalne po technické stránce úžasná, schopnost čelit pandemii je jen spiknutim s cílem ho zničit). Radost je ta tam.

Úrovní poznání a vnitřního štěstí (a s ním spojenou schopností vytvářet harmonický, evolučně se vylepšující svět) je na tom onen nešťastník podobně jako vymytý divák Ruské státní TV. I jeho pomíjivý radostný pocit z toho, že o vyhlazovacím plánu elit a farmakorporací ví a pod vedením Lubomíra Volného mu bude hrdinně vzdorovat jako Gabčík s Kubišem (jimž je ve své hlavě roven), je slabou náhražkou skutečného pocitu nějaké pravdivé a reálné orientace ve světě a snahy ho dále zlepšovat. Vliv těchto osob na celek je destruktivní a multiplikuje se jejich intenzivní potřebou své bludy šířit a dokazovat si tím svou velikost.  

Je zcela evidentní, že s tímto lidským materiálem směřujeme ke kolapsu. Covid se stal tou nejvíce viditelnou metastází rakoviny, kterou je náš systém celkově prorostlý. To, že se nám to nelíbí a před tím vědomím utíkáme do naivních a líbivých humanistických představ o potenciálně možném řešení na tom nic nemění. 

Všechny ty parciálně (zdánlivě?) správné a spravedlivé složky našeho demokratického společenského koktejlu se ukazují ve světle vlastností lidské psychiky současného člověka koktejlem smrtelným. Každý hlas se stejnou vahou se zdá správný, podobně pro mnohé i totální svoboda internetu, kde společensky destruktivní záměrně vytvořené nepravdy mají stejné právo existence jako ověřená vědecká fakta, kde následování konspiračních zdravotně a sociálně destrukčních lží se smrtelnými následky má být akceptováno jako individuální dobrovolná volba, kde nekonečné bohatnutí superbohatých destruujících ten nezpochybnitelně vzývaný trh samotný nemá být ničím omezováno, kde se může kumulovat moc politická, ekonomická a mediální u jedné osoby nebo společenské vrstvy, se v okamžiku jejich společného setkání v rámci společnosti tvořené sebestřednými hedonistickými entitami stává katem nás všech, stejně jako setkání netoxických látek při reakci v uzavřeného systému může vygenerovat látku smrtelně toxickou a není jasné, z které té původní složky ta toxicita pochází.  

Zdá se ale možné, že když Vesmír přetrval miliardy let a vyvíjel se do stále sofistikovanějších forem a systémů uspořádání, tak v jeho struktuře existují samoregulační principy, které trestají chyby (nepravdy) a upřednostňují pravdivý a reálný pohled na situaci a adekvátní a rozumnou reakci na něj. Krutost, s jakou to onen vnitřní mechanismus může dělat, není s našimi humanistickými ideály příliš kompatibilní a je otázkou, jak a zda na nich za všech okolností trvat. Z pohledu evoluční věčnosti má vše jinou perspektivu než optikou volebního období nebo omezeného trvání jednotlivé lidské bytosti. Ve skutečnosti je možná i ona dočasná krutost nejmenší možnou úrovní zla v evolučně se vyvíjejícím systému.  Věřící by tyto samoregulační principy personifikovali, přidali by k nim pár svých představ a nazvali je bohem a přijali to, co bůh dělá, za svoje a za správné. My to neděláme, naše paradigma je jiné a má jiné cíle a jsme připraveni s bohem bojovat. Přitom je možné že to, co se právě děje kolem covidu je příkladem onoho mechanismu, kde nevědomost a nepravda zajde systémově správně na své evidentní vnitřní rozpory s realitou a pravdou.

Kdyby si např. nějaká skupina lidí začala myslet že díky amuletu Jaroslava Duška, vyráběného MUDr. Šulou https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/218452801240021  v šesté dimenzi jeho Švýcarské továrny (proto není vidět), může dýchat pod vodou, rozpornost této představy s pravdou by vedla k mnoha utonutím. A došlo by k tomu i přesto, že by spolek Sysifos dal Duškovi další Bludný balvan a upozorňoval vlastníky amuletu na nebezpečnost víry v něj. Vlastníci amuletu by v zápětí nadšeně odhalili konspiraci koupených vědců ze Sisyfa, zaplacených zrůdnými a sobeckými výrobci potápěčského vybavení, a radostně by s amulety naskákali do hlubin oceánu, aby ho jako jeho noví páni ovládli a ve své velkodušnosti a lásce ho osvítili a vylepšili svou přítomností. Bylo by správné je silou a násilím od této jejich oceánské zkušenosti odvrátit a následně je nechat virem hlouposti a údajné nesvobody nakazit ty ještě nenakažené a zlikvidovat tak nakonec celou společnost? A nebo ve volbě špatných řešení je to nechat vesmír a jeho mechanismy odehrát svůj part správnější? Obdobné problémy řeší AI u samořiditelných aut, pokud je nehoda nevyhnutelná, má být směr nárazu dán minimálním počtem lidských ztrát? Proč tyto otázky pokládáme za neslušné a amorální? 

Možná to ze své bubliny nevidíte, ale tahle zem je plná šílených pomatenců (jejich počet roste), co u svých guruů typu Jaroslav Dušek po tisících likují a komentují jejich destruktivní protivakcinační postoje a sebevědomě a natěšeně očekávají, že “ovce” co se pro svou poddajnost nechali očkovat, za svou hloupost brzy zaplatí svobodou, zmrzačením, životem či zotročením. Přitom z vědeckého hlediska má téměř nekonečně větší pravděpodobnost úplně opačný scénář, jemuž nelze upřít jistou božsky karmickou genialitu, fungující na principu příkladu s oním amuletem. Scénář s velikostí biblické selektivní potopy a potenciálem zcela proměnit náš svět. 

Zahrajte si takovou hru, představte si, že Bůh jsme vy a právě se díváte na jednu marginální galaxii a jednu zanedbatelnou hvězdu v jednom jejím rameni a ještě zanedbatelnější planetu u ní, kde dominantní druh nechlupaté opice směřuje k totálnímu zničení x milionů či miliard let vývoje. Víte, že potopa co jste udělal minule byla sice převratná a zajímavá až tak, že se o ní ještě dlouho psalo v knize, co má každý doma, ale tak nějak měřila všem stejným směrem a obdobná řešení vám již připadají primitivní. Jste sakra Bůh, všemocný a všemohoucí, to nemáte na víc? 

Samozřejmě že máte, není až tak složité vyselektovat ty, co systém potápí svou totální nevědomostí, evidentně již bez možnosti prozřít k realitě.. A tak můžete např. pomocí svých čínských dětí vytvořit nemoc, můžete na ni vymyslet řešení v podobě vakcíny a můžete neomylná ega nevědomých pomatených šílenců, co v tom běžném, již století geniálně fungujícím, vakcinančním řešení uvidí satanovo dílo, přesvědčit, že se jím nemají dát ošálit (dát se očkovat). Že jsou těmi jedinými svobodnými, moudrými, těmi, co znají taje světa, těmi skutečnými bojovníky za lepší svět. Po této masáži jejich ega pak zmáčknete někde, třeba v J. Americe, čudlík “Smrtelná mutace, na kterou očkování zabírá” a na božím monitoru odpočítávajícím zničení oné planety začne v rohu nenápadně problikávat “problem solved”. Kdyby se konspirační pošuk uměl dívat na svět z různých úhlů a byl ve své hlavě skutečně svobodný, musel by dojít k tomu, že jeho individualistická, sobecká a ke společnosti bezohledná neochota se dát očkovat, se může obrátit proti němu a zničit jeho i tu tlupu papoušků nacpanou ruskými narativy, kterými se řídí. Když jste totiž závislí na systému, musíte zachraňovat i systém, nejen sebe.

Možná, že i onen Bůh se evolučně vyvíjí a trestá lež, bludy a nevědomost na nějakém neustále evolučně vyšším a vyšším stupni. Nemusí tentokrát spláchnout vše, ale jen to nezdravé a šílené co by nás nakonec zničilo. Nemyslím si, že i kdyby tato teze byla pravdivá, máme mu v tom pomáhat, myslím, že my máme naopak i nadále upozorňovat, přemlouvat, odhalovat ty lži, o kterých jsme si u druhých jistí, máme vyrábět očkování jako o život a rozdávat je po světě všem, zejména těm, co ho chtějí, namísto cpaní ho těm, co ho nechtějí (nemůžeme za ně vyhrát boj o jejich vlastní psychiku), vyplatí se to jako máloco. Ale zároveň máme vědět, že vše je součástí něčeho většího se svými vlastními principy a zásadami, v kterých to nezdravé a nemocné musí nakonec vždy dát prostor tomu méně pomatenému, nerovnovážnému a nebezpečnému. 

Tato doba v této části světa není v tom základním tyranská, je mimořádně svobodná, můžete se snadno postavit na stranu pravdy nebo naopak tak absurdní lži, že ještě před rokem i vy sami byste se jí smáli, ale protože vás cesta lží, konspirací a bludů ve vašem průtokovém uspokojovači (kterým člověk je koneckonců především) oblažovala víc než pravda a cesta k ní, vydali jste tam. To, že za to možná zaplatíte, jak bylo popsáno (nebo jinak) není vina Boha, tajných spolků ovládajících svět, nebo politiků, ale vaše. Tenhle článek vám měl především ukázat, že vaše nabubřelá představa o tom, jak očkovaní budou trpět a vaše moudrost a velikost zaznamená pod prapory Landů, Dušků a Mašků veliké a slavné vítězství, je stejně hloupá a nevědomá jako vy sami, a naopak daleko pravděpodobněji vám může hodně zatopit pod kotlem. (A samozřejmě i nám protože varianta kde neproočkování celé populace povede k novým a mutacím, které nakonec zatočí se všemi, je reálná též). Tohle totiž není hra na sítích pro vteřinová uspokojení vlastní psychiky, tohle je život a boj o něj. Šílenství světa je souhrnem šílenství nás všech a je z hlediska zachování života na planetě lepší, aby sklizeň zasetého proběhla podobně selektivně než globálně a pravděpodobně i nevratně. To, že svět z mrtvé hmoty dospěl až sem, totiž znamená, že vaše žití v iluzích a nepravdách a neadekvátních reakcích na podněty je tím proudem, co nepřežije, nepřežil totiž nikdy. Nemáte šanci nad Bohem a principy světa trestajícími vše prolhané a nepravdivé vyhrát.

Vím, že podobné uvažování se hodně salónních humanistů dotkne, odmítači a popírači, kterých se týká, v něm uvidí jen další důkaz o zrůdnosti elitářů, přejících si jejich smrt a zotročení, ale tak to není. Je to jen jeden možný pohled na situaci, v který vše může vyústit a který se autorovi zdál, že v současných úvahách chybí, i když je pravděpodobnější než bludy, kterými se tak houfně ukájí vakcinační odmítači.

 

Noemovou archou v selektivní biblické potopě 2.0 může být zdravý rozum. Zahoďme dláta, sekery a trámy a mluvme s těmi, kterým ještě ješitnost dovolí změnit stranu.


 

0
Vytisknout
2868

Diskuse

Obsah vydání | 29. 6. 2021