Katolická církev: Vyzýváme občany k postu, aby podzimní volby dopadly dobře!

13. 7. 2021

čas čtení 2 minuty
Výzva katolické církve k postu před volbami, čímž se má dosáhnout výsledku, jenž povede k obnově země.

Milí bratři a sestry, na podzim nás čekají parlamentní volby.

Nejsou jen jedněmi z mnohých, každé volby jsou jedinečné a důležité, možná něčím významné a přelomové, protože zajišťují naší zemi další směřování.

Kardinál František Tomášek – blahé paměti – prohlásil v listopadu 1989: „V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa.“ Opakujeme tato jeho slova jako závazek, který trvá.

Katolická církev v této zemi chce i v tomto okamžiku stát na straně národa.

Co to ale znamená dnes, více než třicet let po Sametové revoluci?

Znamená to, že jestliže jsme křesťané – katolíci, máme být také dobrými občany a sousedy. Pro společné dobro naší země chceme udělat všechno to, co můžeme. V první řadě je třeba jít k volbám.

Křesťan by neměl volit jen podle osobních preferencí, ale měl by mít vždy na zřeteli obecné dobro, a tím i křesťanskou lásku k bližnímu. Je třeba dobře rozmýšlet nad prezentovanými volebními programy a prohlášeními, abychom nepodporovali ty, jejichž úmysly jsou v rozporu s katolickým učením, například v oblasti morálky, spravedlnosti či záměry Stvořitele s člověkem.

Dále je důležité autenticky žít křesťanský život a poctivě pracovat. V neposlední řadě pak je naší čestnou povinností modlitba za naši zem a všechny, kteří zde žijí.

Proto, sestry a bratři, nyní vyzýváme k tomu, abychom přispěli k obnově naší země osvědčenými prostředky: modlitbou a postem. Čtyřicet dní před volbami se vytrvale modleme za jejich dobrý výsledek.

Může se tak například dít společnou modlitbou desátku růžence „Který Ducha Svatého seslal“ ve farnostech či v rodinách, přímluvami za dar moudrosti pro voliče i kandidáty během bohoslužeb, stejně jako při společné modlitbě doma. První pátek v měsíci říjnu by bylo velmi vhodné se společně postit na tento úmysl.

Kromě těchto podnětů je samozřejmě možné ve prospěch budoucnosti naší země udělat mnoho dalšího, kreativitě se meze nekladou. K dobré a zodpovědné volbě podpořené duchovním úsilím Vám ze srdce žehnáme!

Biskupové Čech, Moravy a Slezska, Velehrad, 7. července 2021

1
Vytisknout
3529

Diskuse

Obsah vydání | 20. 7. 2021