O blbství islamofobů, čili Ať bojují doma, díl druhý

21. 7. 2021 / Karel Dolejší

čas čtení 5 minut
  • Populistická islamofobní vláda zuby nehty odmítala uprchlíky ze Sýrie, teď však sama plánuje přijetí Afghánců, kteří po generace žijí v islamistickém zřízení. 
  • Důsledné islamofobní blbství by nicméně vyžadovalo opakování obehraného argumentu "ať ti cizáci bojují doma, tady je nechceme". 

Česká republika hodlá poskytnout útočiště některým Afgháncům, které ohrožuje postup Talibánu. Jedná se především o tlumočníky a dále průvodce, informátory a další osoby ochotné pomáhat našim vojákům během jejich nasazení v dané zemi. Potenciálně se jedná - včetně rodinných příslušníků - o stovky osob.

Plán ministerstva obrany je pochopitelný a dokonce chvályhodný, jen se snad na něm mělo začít pracovat dříve. A počet ohrožených skupin v Afghánistánu je ještě mnohem vyšší než jen ty dosud vyjmenované. Na prvním místě by bylo třeba jmenovat vzdělané a/nebo veřejně činné afghánské ženy a dívky. Fundamentalistické hnutí Talibán, které po odchodu Američanů a NATO zemi postupně opět ovládne, prosazuje výrazně patriarchální model společnosti, v jehož rámci existuje pro ženy místo pouze v ložnici a kuchyni. A ženy, které měly tu "drzost" navštěvovat školy a/nebo se veřejně angažovat, jsou všude první na ráně, spolu s přímými spojenci Západu. Také jich by bylo záhodno dostat včas co nejvíce na Západ - třeba prostřednictvím studijních pobytů otevírajících jim dveře ke zvládnutí cizích řečí a nalezení budoucího zaměstnání.

V ideálním případě a v nějaké jiné, dosud normální zemi by teď řekněme vznikl mezirezortní tým ministerstev zahraničí a školství, který by pracoval na umožnění dlouhodobých studijních pobytů Afghánek.


Připomeňme však v dané souvislosti jeden paradox.

"Islámská republika Afghánistán" má 99,7 % muslimského obyvatelstva. Je tedy v zásadě jisté, že většina těch, které se i jen samotné ministerstvo obrany pokusí zachránit před Talibánem, budou muslimové.

Když se během uprchlické krize v Evropě jednalo o možnosti přijetí malého počtu muslimů ze Sýrie a dalších zemí stižených občanskými válkami a dalšími krizemi, zemanovskohamáčkovské křídlo českého národněsocialistického nenávistného populismu se neochvějně postavilo proti přijetí byť jen jediné takové "cizácké" osoby.

Je však na čase zapáleným hradněvnitráckým islamofobům prozradit jedno malé tajemství. Syřané sice nejsou Turci nebo třeba Jordánci, jejichž vlády po mnoho let tamní společnosti usilovně modernizují a v jistém smyslu "pozápadňují", nicméně k evropskému způsobu života má i tak velká většina z nich pořád mnohem a mnohem blíže než 99,9 % Afghánců, kteří všichni žijí v nějaké formě islamistického zřízení prakticky od roku 1987 (kdy se i tehdejší prosovětský režim přihlásil k "islámskému socialismu").

Když se tedy naši xenofobové nepřenesli přes relativně kulturně blízké Syřany, za odvážného předpokladu věcné argumentace se jen těžko mohou nyní smířit s daleko "exotičtějšími" Afghánci.

A ovšemže tlachy skutečných autorů Babišovy předvolební knihy, podle nichž migranty bude sledovat z 30 km balón vybavený pokročilými senzory, v kontextu stahování NATO z Afghánistánu nedávají vůbec žádný smysl. Proč totiž hlídat jakési migranty, kteří do ČR dávno nesměřují - tedy až na ty, jež hodlá pozvat samotná Babišova vláda?

Pokud by islamofobním populistům záleželo na konzistenci jejich potrhlé argumentace, museli by buď nyní tvrdit, že Afghánci zachraňovaní z popudu ministerstva obrany jsou vlastně "islamofobní muslimové" - nebo jejich příchod odmítat ještě mnohem důsledněji než kvóty EU pro přerozdělování migrantů, kteří pocházeli většinou z válkou zmítané Sýrie.

Nemyslím ovšem, že se pro populisty nakonec bude jednat o nějaký závažnější argumentační problém. O argumentaci jde totiž v jejich případě až v té úplně poslední řadě.

Dietrich Bonhoeffer kdysi z nacistického vězení napsal následující postřehy:

"Proti hlouposti jsme bezbranní. Ani protesty, ani použití síly zde ničeho nedosáhnou; důvody padají do hluchých uší; faktům, jež protiřečí předsudku, prostě není třeba věřit - v takových chvílích se hloupý člověk dokonce stává kritickým - a pokud jsou fakta nevývratná, bývají prostě odsunuta stranou jako bezvýznamná, jako náhodná. Při tom všem je hloupý člověk, v protikladu ke zlomyslnému, zcela spokojen sám se sebou - a protože se snadno rozčílí, stává se nebezpečným, když přejde do útoku. Z toho důvodu je na místě větší opatrnost, když zacházíte s hlupákem, než když máte co do činění se zlomyslníkem. Už nikdy se nebudeme snažit přesvědčit hloupého člověka rozumnými důvody, protože je to nesmyslné a nebezpečné."

Bonhoeffer viděl věci jasně - vést s blbcem spor prostřednictvím rozumu, jímž není vybaven, bývá nanejvýš kontraproduktivní.

Český blbec byl k smrti vyděšen, když sem mířili Syřané usilující na počátku protiasadovského povstání o západně orientovanou demokracii; mobilizoval proti nim hasiče, myslivce a polovojenské bojůvky - a teď pokrčí rameny, když přijdou Afghánci po generace žijící v islamismu.

0
Vytisknout
2604

Diskuse

Obsah vydání | 23. 7. 2021