Babiš zakázal českému velvyslanectví v Maďarsku podepsat dopis na obranu komunity LGBT

21. 7. 2021 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty
Třicet velvyslanectví požaduje „osvobození od násilí“ pro komunitu LGBT+ v Maďarsku

Argentina, Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Chile, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Izrael, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Černá Hora, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko , Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království a Spojené státy podepsaly otevřený dopis, který byl zveřejněn v pondělí 19. července a vyjadřoval „plnou podporu členům LGBT+ komunity a jejich právům na rovnost a nediskriminaci, svobodu projevu a mírové shromažďování a osvobození od násilí“. Dopis také konstatuje že„ dodržování právního státu a všeobecná lidská práva jsou základy, na nichž jsou postaveny demokratické státy“.

 
Ambasády se nevyhnuly přímému vyjádření obav z opakovaných útoků na práva LGBT+ v Maďarsku ze strany předsedy vlády Viktora Orbána, od zákazu občanských partnerskýchsvazků a adopcí dětí osobami stejného pohlaví až po zahájení právních pokusů o vymazání trans lidí.

Orbán schválil návrh zákona, který zakazuje „propagaci“ materiálu týkajícího se LGBT + ve školách a zakazuje jakýkoli obsah LGBT + v reklamě nebo médiích, který by mohli vidět nezletilí. Použil k tomu zvláštních  diktátorských pravomocí, které mu byly dány k boji proti pandemii. Bojí se více gayů než covidu-19.

Velvyslanectví píší: „Znepokojeni nedávným vývojem, který ohrožuje zásadu nediskriminace na základě sexuální orientace nebo genderové identity, podporujeme ve všech zemích kroky k zajištění rovnosti a důstojnosti všech lidí bez ohledu na jejich sexuální orientaci nebo genderovou identitu, a zdůrazňujeme nutnost, aby zvolení vedoucí politikové a vlády projevovali úctu k právům práv osob LGBT+ a chránily je. “

Dodala, že podpoří pochod Budapest Pride, oslavou jeho „role při prosazování rovného zacházení a společenského přijetí pro všechny osoby LGBT+ a přispíváním k vytvoření otevřenější, spravedlivější, inkluzivnější a rovnocennější společnosti“.

Demagogie je jádrem politické strategie strany Fidesz. Řada strašáků - muslimských migrantů, židovského miliardáře George Sorose a nyní aktivistů LGBTQ - zneužívá strana Fidesz k získávání podpory voličů pro Viktora Orbána ve volbách k  a ospravedlňování rozšířování  autoritářských  pravomocí státu. Démonizace vnějších skupin je klíčovou složkou pravicového autoritářského receptu, který používají frakce po celém světě k získání moci a ochromení demokracie, jakmile moc získají. Populismus jako politický styl se opírá o kontrast mezi ctnostnými lidmi a zkorumpovanou elitou. V moderním pravicovém populismu je tato zkorumpovaná elita identifikována s menšinami a sociálně liberálními aktivisty - skupinami, které údajně rozvracejí národní tradice a neuznávají tradiční morálku.

Tím, že zákon prohlásil program LGBTQ za škodlivý pro děti, dehumaminozval členy komunity LGBT a právně kodifikoval představu, že jejich samotná existence ohrožuje společnost.

Český premiér Andrej Babiš zakázal českému velvyslanectví tento dopis podepsat. Babiš uvedl, že Maďarsko a Česko jsou suverénní země: „Nevím, proč bychom se měli vměšovat do maďarských zákonů“.

Evropská komise uvedla, že maďarský zákaz „propagace“ otázek LGBT+ ve školách a médiích „porušuje lidskou důstojnost, svobodu projevu a informací, právo na respektování soukromého života“ a „právo na nediskriminaci“.

Maďarsko bylo oficiálně vyzváno, aby problém „napravilo“ do dvou měsíců, a pokud tak neučiní, mohl by se případ dostat k Evropskému soudnímu dvoru, který může Maďarsku uložit značné finanční pokuty.

Průzkum Ipsos z roku 2021 zjistil, že 59 procent Maďarů dnes podporuje adopční práva párů stejného pohlaví, ve srovnání se 42 procenty v roce 2013. Podstatná část maďarských občanů dokonce podporuje manželství osob stejného pohlaví (46 procent ve prospěch oproti 38 procentům proti).

Tato čísla naznačují, že nedávné kroky proti menšině  LGBTQ  nejsou reakcí politiků na názor veřejnosti, ale jen politickým trikem vládnoucí strany, která této otázky zneužívá pro vedení kulturní války proti pokrokovým myšlenkám a proti aktivistům jako prostředku pro aktivaci  základny Fidesz a upevnění Orbánoy moci.

-1
Vytisknout
3896

Diskuse

Obsah vydání | 23. 7. 2021