Stanislav Křeček ohrožuje české děti

6. 10. 2021

čas čtení 2 minuty

Na nesmírně závažnou a v ČR zanedbávanou problematiku sexuálního zneužívání dětí upozornil Výbor OSN pro práva dětí. Všichni se pamatujeme šokující film Barbory Chalupové a Víta Klusáka  V síti. Stanislav Křeček v roli ombudsmana svou idiocií a omezeností aktivně škodí lidem v České republice.

Jak dlouho budou v ČR do důležitých státních funkcí jmenováni pitomci?


Česká Aliance za dětská práva vykreslila bezútěšný obraz ve své alternativní zprávě předložené Výboru OSN pro práva dítěte, který 6. a 7. září projednal s delegací české vlády pravidelné zprávy o provádění Úmluvy o právech dítěte v České republice.

Aliance, která je členem střechové evropské organizace Eurochild, ve zprávě zdůrazňuje, že téměř žádné z 88 doporučení výboru UNCRC pro Českou republiku schválených v srpnu 2011 nebylo naplněno. Důvodem je, stejně jako v některých jiných zemích v regionu východní Evropy, přetrvávající nálada proti právům dětí ve velké části společnosti. Alternativní zpráva prohlašuje, že „práva dětí nejsou uznávána a děti jsou buď považovány za majetek svých rodičů, do něhož stát nemá právo zasahovat, nebo požaduje kodifikaci a vymáhání „povinností dětí“.

Další podrobnosti ZDE


· Výbor pro práva dítěte je vážně znepokojen rostoucím počtem dětí, které jsou zneužívány v prostituci a pornografii. Výbor vyzval ČR, aby byly efektivně vyšetřovány případy sexuálního zneužívání, především v on-line prostředí a v sektoru cestovního ruchu.

· Výbor je nadále znepokojen velkým rozsahem umísťování dětí do ústavů, zejména dětí s postižením. Výbor doporučil České republice přijetí národních politik, které umožní ukončit umísťování dětí do ústavů a podpoří řešení na komunitní úrovni a umísťování dětí do rodin, kde bude zajištěna potřebná péče. Pozornost má být zejména věnována dětem s postižením, romským dětem a dětem mladším tří let.

Výbor pro práva dítěte monitoruje dodržování Úmluvy o právech dítěte a opčních protokolů ve státech, které jsou stranami této úmluvy OSN, v oblastech zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, obchodování s dětmi, dětské prostituce a pornografie. K úmluvě dosud přistoupilo 196 států. Výbor má 18 členů, nezávislých lidskoprávních expertů z celého světa, kteří svůj mandát vykonávají za svou osobu, nikoli jako představitelé států, ze kterých pocházejí.

Další podrobnosti ZDE

1
Vytisknout
4387

Diskuse

Obsah vydání | 12. 10. 2021