Operace o duši Trojmoří

7. 10. 2021 / Kamil Jarończyk

čas čtení 7 minut

 

Jak může neznámá událost ve Varšavě otrávit projekt Trojmoří

Kamil Jaronczyk je členem redakce Visegrad Insight, která v létě publikovala zprávu, resp. soubor možných scénářů a doporučení vycházejících z rozhovorů s politiky, diplomaty, novináři a neziskovými organizacemi o využití iniciativy Trojmoří, která usuluje o mezinárodní investice do logistické a kyberbezpečnostní infrastruktury propojující region střední a jihovýchodní Evropy severojižním směrem. Ve svém textu, původně publikovaném na Visegrad Insight, píše o tom, jak organizace blízké současné polské vládě ohrožují smysluplné využití iniciativy Trojmoří.


 

18. září se ve Varšavě uskutečnila pozoruhodná událost, a sice konference Freedom Generation Freedom Conference (GENFREE), kterou pořádala „State of Poland Foundation“. Konference se týkala mnoha oblastí, včetně obchodu a politiky, a účastnily se jí hosté celé řady společenských profilů.

Tato konference nebyla veřejně dostatečně známá a žádost Visegrad Insight o účast byla organizátory zamítnuta s odůvodněním, že není dostatek místa. Zdroje z konference však potvrdily, že stále existuje mnoho volných míst. Stojí za zmínku, že „novináři“ jsou skupina, o které se pořadatalé zmiňují ve své zprávě a kterou chtějí oslovit.

V předvečer konference putovala kyberprostorem zemí Trojmoří facebooková reklama od pořádající nadace, která žádala mladší lidi z regionu, aby zaslali esej na téma „Moje země-úžasný příběh“; vítězové této soutěže se mohli zúčastnit konference GENFREE a šance být přijati jako novináři na plný úvazek v této nové organizaci.

Toto málo známé, exkluzivní setkání organizovala relativně neznámá organizace financovaná polskou vládou, známá jako „Stát Polsko“, kterou vede Włodzimierz Dola, který dříve pracoval pro Bank Gospodarstwa Krajowego (Národní rozvojová banka) (BGK) a byl také jmenován vedoucím národního stadionu ve Varšavě. Jedinými dalšími dvěma partnery akce byly BGK a polské ministerstvo zahraničních věcí. Schůzka měla být doplněna zprávou o iniciativě Trojmoří a potřebě šíření závěrů ze setkání.

Lovci duší

Ve zprávě se hodně píše o tom, že si země Trojmoří nejsou vědomy existence Trojmoří nebo účelu iniciativy. Navrhované řešení počítá s vytvořením webové stránky a regionálních poboček, kde se zaměří na „ambasadory Trojmoří“, což jsou novináři, „influenceři“ a politici přátelští vůči Trojmoří. V dokumentech získaných od pozvaných novinářů jsou uvedeny ukázkové příběhy, které mají být vytvořeny za účelem šíření v celém regionu, a zahrnují: „Nejlepší způsoby, jak se omluvit Chorvatce“ či „10 nejstarších budov v Chorvatsku“.

Ve zprávě je zdůrazněna důležitost historie a národní identity jako způsobu, jak region sjednotit, s pozoruhodnými nápady na způsoby mediální šíření:

Vytváření televizních a filmových produkcí na podporu cestovního ruchu, historie, problémů spojujících země regionu a umístění produktu (všechny kategorie)

Propagace různých historických osobností, zejména těch, které hrály důležitou roli ve více zemích v celém regionu.

Zdůraznění příkladů minulé spolupráce mezi národy v regionu

Vytvoření sítě odborníků a velvyslanců propagujících iniciativu Trojmoří

Vytvoření atlasu vzájemných pozitivních stereotypů

Otevírání Pandořiny skříňky

Polské používání historické paměti tak nehorázným způsobem v souvislosti s Trojmořím je něco, co jsme ve zprávě Visegrad Insight o iniciativě výslovně nedoporučovali. Historická paměť v tomto regionu je sporná, zejména pokud jde o Polsko.

Rovněž jednostranný přístup k takové konferenci třemi organizacemi přímo či nepřímo financovanými polskou vládou, který diskutuje o vytvoření mediálních kanceláří Trojmoří v každé zemi a zaměřování se na „skupiny“ „vlivů 3SI“, lze považovat za podvratný krok ve prospěch polského „vlivu“ v regionu, před čím od začátku varují vůči iniciativě skeptické hlasy.

Tento jednostranný přístup polské vlády nezohledňuje názory ostatních 11ti členů Trojmoří, ale také otravuje iniciativu pro budoucí vlády Polska a zemí, které si možná nepřejí být tak svázány s oficiálním „příběhem“ polské vlády, které mnozí mohou považovat za protiunijní. Ale nejenže zpráva této konference podporované polskou vládou vyvolává obavy, někteří z hostů, kteří na konferenci hovořili, také vyslovují pochybnosti.

Otrávená studně

Mezi významné návštěvníky patřil polský premiér Mateusz Morawiecki, který zahájil konferenci GENFREE, a Beata Daszyńska-Muzyczka, prezidentka Bank Gospodarstwa Krajowego. Tito se dali očekávat, nicméně jediné mediální osobnosti, která měly vlastní panel, byl Dr. Zoltan Szalai, redaktor a šéf Mandiner a také generální ředitel Mathias Corvinus Collegium (MCC).

Mandiner jsou maďarské pravicové noviny financované maďarskou vládou a úzce propojené s Fideszem. MCC je maďarské vysokoškolské zařízení napojené na vládu Fideszu a hostilo takové pravicové mediální hvězdy jako je Tucker Carlson a Dennis Prager.

Pozvání takovýchto „odborníků“ na média, aby vystoupili na konferenci jednostranně financované polskou vládou a pokusili se ji oficiálně propojit se „značkou Trojmoří“, má potenciál otrávit iniciativu téměř ve všech zemích obklopujících Polsko a Maďarsko, s nimiž je „historická paměť“ sporná otázka, ale i s opozičními skupinami v Polsku a Maďarsku, kteří v případě změny vlády spojí iniciativu pouze s předchozí administrativou.

Zdá se, že konference je pouze začátkem snah vlády PiS o ovlivňování regionu svou konkrétní značkou konzervatismu prostřednictvím médií využívajících státem financované „nevládní organizace“, a u kterých není jasné, jaké jsou jejich skutečné záměry.

Správná diagnóza, špatná léčba

To, čeho se snaží polská vláda dosáhnout, je něco, co bylo problémem od začátku iniciativy, a sice to, že ve skutečnosti neexistuje žádný příběh, který by země spojoval. Trojmoří je platforma, kterou se země ve východní EU snaží napravit nedostatečné vzájemné propojení.

Kromě určitých lidí, kteří jsou spojeni s tématy středoevropské zahraniční politiky nebo infrastruktury, jen velmi málo lidí slyšelo o Trojmoří nebo ví, o čem to je, jak ukazuje jejich zpráva. To je to, co má, podle této konference a zprávy, zachytit „srdce a mysl“ regionu. Ale tento pokus vzít národní příběhy a pokusit se z nich vytvořit regionální příběh nemůže fungovat kvůli sporné povaze těchto příběhů.

Trojmoří a jeho region potřebují více kulturních a sociálních vazeb mezi jednotlivými společnostmi, více cestovního ruchu a výměn a mediálního pokrytí, ale jednostranný polský projekt toho nedosáhne. V naší zprávě zmiňujeme, že je třeba uspořádat fórum občanské společnosti, aby se mohli významní influenceři ovlivňující Trojmoří v regionu setkávat a spolupracovat a dodat Trojmoří pilíř občanské společnosti.

Nemůžeme sjednotit region neustálým pohledem na minulost, musíme pracovat na vytvoření regionálního pohledu na budoucnost.

Anglický originál textu:

https://visegradinsight.eu/3si-hearts-and-minds-campaign-attempt/

Překlad připravil Albín Sybera1
Vytisknout
4147

Diskuse

Obsah vydání | 12. 10. 2021