Jak ruské ministerstvo zahraničí porušuje vlastní zákon

1. 12. 2021 / Karel Dolejší

čas čtení 6 minut
  • Článek 354.1 ruského trestního zákoníku výslovně stanoví zákaz "šíření vědomě falešných informací o aktivitách SSSR během 2. světové války učiněné veřejně". 
  • Přesně toho se právě dopustilo ruské ministerstvo zahraničí přepisováním historie 2. světové, respektive Zimní války proti Finsku. 

Starší ročníky vědí, ale mladší už pomalu nemají jak, nedopečeným pokusům ÚSTRu navzdory. "Velká říjnová" vlastně proběhla v listopadu, Lenin se vlastně jmenoval Uljanov, Stalin zase Džugašvili a zotročení sovětského obyvatelstva za vlády toho druhého se oficiálně nazývalo dokonalým osvobozením zajištěným nejdemokratičtější ústavou na světě. Pro celý svět začala 2. světová válka 1. září 1939, pro Sovětský svaz až 22. června 1941.

S pokusem Nikity Chruščova poněkud přiblížit Sovětský svaz poměrům v normální zemi, kde nikdo nehladoví, kolchozní nevolníci už nepotřebují žádat o vnitřní pas, pokud opouští vesnici a chtějí zajet do města, kult velkého vůdce a zájem impéria expandovat do celého světa na každém kroku nedrtí nároky obyčejného člověka na jeho "malé štěstí", atd., se současné Rusko dávno rozešlo oficiální rehabilitací Stalinova kultu. V době, kdy Kreml rozpouští spolek Memorial připomínající oběti stalinských represí a nepříjemná fakta toho typu, jako že vězňové stalinského lágru na Kolymě museli v minus 50 stupních těžit zlato s polovičním kalorickým příjmem než zotročení japonští váleční zajatci zvěčnění v románu Pierra Boullea Most přes řeku Kwai, je třeba dávat dobrý pozor na všechno, co se z Moskvy ozve.


V rámci kodifikace Stalinova kultu a retušování jeho temných stránek se nyní Moskva snaží předstírat, že 2. světovou válku nezahájila v září 1939 jako Hitlerův spojenec napadením Polska a nepokračovala v ní v zimě napadením Finska, které dodatky k paktu Molotov-Ribbentrop stejně jako východní část Polska označily za součást sovětské vlivové sféry v Evropě.

V oficiálních sovětských Dějinách diplomacie vypracovaných kolektivem autorů v právě zmíněném období líbánek Josifa s Adolfem a po válce hbitě přeložených do "češtiny" s řadou zjevných rusismů si ale bohužel dodnes můžete přečíst, jak SSSR tajně vojensky spolupracoval s Německem dokonce ještě před Hitlerem, jak umožnil vznik tajných vojenských základen na svém území, včetně polygonu pro testování tankové techniky tehdy Německu zakázané Versailleskou smlouvou. Co tam výslovně nenajdete je, že Třetí říše dokonce získala i tajnou ponorkovou základnu na sovětském území nedaleko Murmanska, a to až do doby, kdy po okupaci Norska v dubnu 1940 Hitler přestal tuto instalaci potřebovat.

V době kdy Stalinův SSSR útočil na Finsko přirozeně vůbec nepočítal, že by kdy byl svým novým spojencem napaden. Stalin později odmítal uvěřit zprávám rozvědčíků o chystaném německém útoku až do června roku 1941. Když tedy v roce 1939 přepadl Finsko, vůbec nešlo o "územní spory", ale o snahu realizovat dohodu s Hitlerem a schlamstnout vojensky to, co už mu na papíře patřilo. Proto chystal celou "finskou demokratickou republiku" s loutkovou komunistickou vládou, která dokonce nějaký čas naprázdno úřadovala.

A Hitler skutečně neudělal vůbec nic, aby Finsku v Zimní válce pomohl. Udělal dokonce méně než nic. Když se Mussoliniho Itálie jako jedna z mála zemí pokusila odeslat do Finska oficiální vojenskou pomoc a potřebovala k doručení svých stíhaček a pušek využít německé území, fýrer tuto asistenci zablokoval. Finsko během Zimní války se SSSR obdrželo velmi omezenou a utajovanou vojenskou pomoc od Maďarska, dobrovolníci přitom ale objížděli Německo beze zbraní jako "turisté". Norsko dodalo tajně Finsku 12 původně německých 75 mm kanónů a 12 000 granátů. Také polská exilová vláda se neúspěšně pokusila vyslat vojenskou pomoc, ale jediným skutečně významným zahraničním podporovatelem Finska v době Zimní války se stalo Švédsko, které předalo Finům až 1/3 výzbroje své armády, včetně 17 bojových a 8 nebojových letounů.

Pro srovnání uveďme, že Sovětský svaz do invaze nasadil zhruba půl milionu vojáků, podle konzervativního odhadu 2 500 tanků a 3 880 bojových letounů. Švédská pomoc Finsku, jakkoliv byla tehdy pro chudou izolovanou zemi významná, ve srovnání s těmito čísly představovala jen kapku v moři.

***

Sovětský bolševismus na rozdíl od "menševické" sociální demokracie představoval v zásadě pokus zmodernizovat a zpropagovat ruský imperialismus s pomocí tehdy atraktivní evropské ideologie. O opravdovosti jeho "zapadnictví" je až na výjimky žádoucí nedělat si iluze. Tato tradice je teď za Putina synkreticky spojována s carskou a bělogvardějskou tradicí imperialismu do jakéhosi "bimetalového" svařence, který má být současně konzervativní a "antikapitalistický". Ať už se ale právě účelově říká cokoliv, podstatné je, že impérium je podle oficiální verze vždycky v právu, zlé a agresívní jsou vždycky jeho oběti (dokonce přinutily nebohou Moskvu obsadit šestinu rozlohy zeměkoule!) - a kdo s námi nesouhlasí, je (sociál)fašista.

Ve skutečnosti nezaškodí připomenout si výročí vypuknutí Zimní války dne 30. listopadu 1939, ale v úplně jiném světle, než jak je právě předkládají Lavrovovi pohůnci.

Zatímco ukrajinští vojáci v Donbasu jsou neustále nadřízenými napomínáni, aby odolali ruským provokacím a neposkytli nepříteli záminku k eskalaci, dějiny Zimní války názorně ukazují, že když už Moskva opravdu potřebovala záminku k napadení, ostřelovala prostě 26. listopadu 1939 své vlastní pozice.

Jinak řečeno, je málo platné nepodléhat provokacím, když máte co do činění s někým, kdo si záminku k rozpoutání války bez váhání vyrobí sám.

0
Vytisknout
7495

Diskuse

Obsah vydání | 7. 12. 2021