Co si uvaříme – to si taky sníme?

3. 12. 2021 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 2 minuty
  • I na znečišťování ovzduší malými zdroji z domácností samozřejmě platí řada předpisů, kdo ale má čas si je pročítat? Daleko lepší je použít selský rozum – rozum zdravého vesničana.

Určitě kde koho na první dobrou napadne – a čím mám teda jako topit(?), když stát je k ničemu - nedokáže rodinám garantovat ceny energií získávaných rozumným způsobem (např. zemní plyn). Občané nemohou za to, co kdo vlastní, proč to vlastní, jaký chce tvořit zisk... to je jim přece úplně ukradené. Vědí jen, že stát je nechává vycáchat až po bradu v problému, který nezavinili, namísto toho, aby ve velmi drsné době přijímal odpovídající velmi drsná opatření (například zestátnění).

Nicméně, ani to nemůže být důvod vytápět svůj domov tak, že vyčudíme či přiotrávíme sousedy, že jim znepříjemníme život tak, aby zvažovali odstěhování či hledali koudel k ucpání ČUDILOVA KOMÍNA. Až potud to stále ještě vypadá jako venkovský folklór – já čudím – ty čudíš – tak si to tu uvaříme a společně sníme... a konec konců – co je komu do toho?!

Opět pominu předpisy i fakt, že se blíží zákonný termín, od kdy již nebude možné, jednoduše řečeno, užívat staré kotle (od 1. 9. 2022 je pod sankcí zakázáno provozovat spalovací zařízení horší než 3. třídy, i proto existují tzv. kotlíkové dotace). Důležitější je, co všechno zplodiny z komína vzniklé buď špatným topením nebo špatným topeništěm či neomluvitelnou synergií obého mohou způsobit sousedům (včetně jejich dětí), ale také vlastním dětem čudiče či jeho rodině.

Tady jen drobný výčet hrůz, které dokáží zařídit nezodpovědní: 

Prachové částice ze spalin se usazují nenávratně v plicích a neškodí pouze samy (mechanicky), nesou další toxiny, např. těžké kovy, aromáty, které tak mohou působit na tkáně dlouhodobě, protože nejsou vydechnuty zpět do prostoru. Při špatném spalování uhlí (a samozřejmě i nesuchého dřeva či odpadků) škodí dál třeba oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, dioxiny atd. Zkrátka můžeme si vybrat, co nám rozežere plíce a naruší imunitu (skvělá věc zejména v době pandemie), způsobí kardiovaskulární problémy nebo třeba vyvolá neurologické poruchy či povzbudí rozvoj diabetu. Mladé rodiny by mohl zajímat vliv na kojeneckou úmrtnost.


2
Vytisknout
4183

Diskuse

Obsah vydání | 7. 12. 2021