Země vysokých nároků a žabích perspektiv

27. 1. 2022 / Bohumil Kartous

čas čtení 4 minuty

Připadám si, jako bychom stáli v oáze uprostřed pouště, okolo nás umírali žízní a my si stěžovali na nedostatek vody. Připadám si tak v záplavě kritických komentářů vůči nové vládě, jejíž ministři zatím ještě neměli možnost najít více než dveře na záchod, nicméně už nesou veškerou odpovědnost za to, co se děje a dokonce i za to, co se stalo ještě před jejím samotným nástupem. Jako bychom nežili v zemi, která - přes všechny peripetie politického vývoje ve střední Evropě - jako jediná dokázala odvrátit další mandát bezpáteřního populismu, jenž jinak cloumá celým Visegradem. Kritika je totiž platná pouze tehdy, ponechává-li, respektive ještě nabízí-li nějaké lepší řešení. Zatím ale vidím jen obyvatele oázy, kteří popíjejí a naštvaně u toho mudrují při pohledu do pouště. Soudím, že kdyby Češi nároky, jež obvykle kladou na ostatní, kladli na sebe, Izraelci a Skandinávci se k nám jezdí učit inovace a správu věcí veřejných. 

Nepatřím lidem, kteří by byli přehnaně shovívaví a nemyslím si ani, že současná vláda nedělá chyby. Tak třeba jen její ekonomické plány, které jsme rozebírali společně s ekonomem Filipem Pertoldem a před tím se sociologem Danielem Prokopem opakovaně zdvihají obočí, neboť plán na to, jak snížit zápornou bilanci státního rozpočtu o 80 miliard, prostě nelze uskutečnit pouze tím, že snížíme výdaje o pouhé jednotky miliard a zároveň snížíme či zastropujeme daňové příjmy. Je dobře na to poukazovat a vést tak vládu k tomu, aby zjevně nerealistickou fiskální politiku zrevidovala. Nevím ale, proč předvídat tragédii či katastrofu. Jistě, dovedli bychom si všichni představit, že politické sliby budou více realistické, ale nejsou. A je výsadním privilegiem demokracie, že může na nereálnost politických slibů upozorňovat a vést politiky k rozumu. 


Stejně tak jsem znepokojen z toho, že vláda jednohlasně mluví o jádru jako o cestě k udržitelné produkci energie a ignoruje fakt, že při termínech odstávky fosilních zdrojů (2033) není možné spoléhat na kapacitu jádra, a že není možné na kapacitu jádra spoléhat ani v okamžiku, kdy budou hypoteticky rozšířeny a zprovozněny Dukovany, protože celková spotřeba je mnohonásobně větší než kolik jaderné zdroje v ČR vyrobí. A to nebereme v potaz ekonomické hledisko, prokazatelnou vyšší rentabilitu obnovitelných zdrojů, na kterou upozorňuje ekonom Luděk Niedermayer. Ani přesto ale ještě nebudu tvrdit, že tato vláda je spolek naprosto neschopných diletantů, kteří vůbec netuší, co činí. Nejsme totiž jediná země, která vespolek věří v budoucnost jádra.

Nemám dobrý pocit z toho, že se úspory dotknou vzdělávání, jež nutně potřebuje akcelerovat v inovacích, chceme-li se dočkat stavu, kdy poroste sociální a ekonomická přidaná hodnota vyplývající z toho, že více mladých lidí bude ochotných podnikat, businessově či sociálně či kulturně, a vytvářet okolo sebe příležitosti pro ostatní. V tomto smyslu by vláda měla zrevidovat svůj prvoplánově úsporný pohled na skutečnost, protože odvaha i odpovědnost se pozná podle toho, že nehledím pouze na vlastní mandát, ale překračuju ho, v tom dobrém slova smyslu. Přesto věřím, že se s ministry této vlády dá domluvit a že vláda jako celek není sborem poskoků pologramotného oligarchy (čest výjimkám).

Nejsem si ale jist, zda jsme si jako společnost nastavili svá očekávání dostatečně rovnoměrně. Ještě před pár dny jsem četl ze strany některých členů vlády pochvalu Andreji Babišovi za to, že předal vládu. Hezké gesto, ale jako bych chtěl pochválit tříleté dítě, že to stihlo na toaletu včas. Nedávno jsem se setkal s jedním ministrem, který přišel v ne úplně dobré náladě a popisoval mi odpolední diskusi s odbornou veřejností. Ačkoliv je v úřadu pár dní, tázající se domnívali, že jim zodpoví veškeré detaily týkající se jeho resortu, které mimochodem žádný z jeho předchůdců nedokázal spolehlivě vyřešit (mnohdy ani započít řešit) během dlouhých let. 

Jako bychom se domnívali, že když jsme od předchozí garnitury žádná očekávání mít nemohli a docházelo pouze k příjemným překvapením, tuto vládu musíme očekáváním zcela ochromit. 

OK, ale zkusme tento přístup primárně aplikovat sami na sebe, když máme dojem, že to pomáhá...

1
Vytisknout
5483

Diskuse

Obsah vydání | 1. 2. 2022