Je načase vážně uvažovat o očkování homosexuální populace vakcínou proti neštovicím

4. 7. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty
V srpnu se na festivalu Prague Pride sejdou tisíce (nejen) gayů. To samozřejmě bude znamenat i nárůst sexuálních kontaktů mezi účastníky akce. Je velmi důležité, aby letos organizátoři a úřady varovali homosexuály a bisexuály před opičími neštovicemi. Bohužel se ukázalo, že infikováni jsou v převážné míře, ne-li výhradně, muži, kteří mají sex s muži.

Jestliže na začátku epidemie panoval dojem, že případy opičích neštovic jsou v populaci rozloženy heterogenně, dnes jsme si jisti, že naprostá většina případů je soustředěna mezi homosexuálními a bisexuálními muži. Pokud jste gay nebo máte přátele gaye, sdílejte a šiřte tento článek, abyste pomohli lépe informovat komunitu o tomto hrozícím nebezpečí pro naše životy. 

 

Velká Británie, první země, která shromáždila údaje o současné epidemii, nedávno zveřejnila výsledky průzkumu, které tento vzorec rozložení potvrzují. Tam byli lidé s diagnózou opičích neštovic požádáni o vyplnění dotazníku o klinických a epidemiologických údajích a údajích o chování. (Heavy-tailed sexual contact networks and the epidemiology of monkeypox outbreak in non-endemic regions, May 2022 | medRxiv)V období od 26. května do 10. června se ze 152 pacientů, kteří souhlasili s vyplněním dotazníku, se 151 lidí identifikovalo jako homosexuální nebo bisexuální muži a jeden jedinec odmítl poskytnout informace o své sexualitě.

Vzhledem k veškeré diskriminaci, kterou LGBTQIA+ populace trpěla a trpí, vyvolává rozhovor na toto téma obvykle rozčilení až po revoltu, zejména u těch nejpolitičtějších  aktivistů. Jedná se však o závažný zdravotní problém a to, co vede k závěru, že tato nemoc postihuje především a nejvíce homosexuály, vychází z epidemiologických údajů, a nikoli z názorů.

V jiné studii se vědci z London School of Hygiene & Tropical Medicine pokusili pomocí matematického modelování pochopit fenomén rychlého šíření opičích neštovic v populaci britských gayů. Na základě těchto poznatků mohli vědci vypracovat prognózy budoucího růstu epidemie.

Použitý model vycházel z údajů z nedávných průzkumů životního stylu a sexuálního chování britské populace a dospěl k závěru, že rychlý růst případů v gay populaci lze vysvětlit charakteristikami této sítě sexuálních interakcí. Řečeno na rovinu: mezi gayi dochází k velkému množství sexuálních interakcí a tato zvýšená sexuální aktivita či promiskuita vystavuje tuto skupinu více sexuálním onemocněním.

Vysoký počet sexuálních partnerství, stejně jako výměna partnerů, by stačil k udržení epidemie a trvalému růstu případů, které neustále narůstají. A do budoucna, pokud se nepodnikne nic pro kontrolu nárůstu případů, model poukazuje na to, že současná epidemie by mohla rychle dosáhnout 10 tisíc případů.

Když článek hovoří o kontrole případů, nemá na mysli kontrolu sexu nebo potlačování sexuality těchto lidí, ale sofistikovanější a účinnější zásahy. Podobně jako tomu bylo při kontrole pandemie covidu-19, je nyní třeba nakažené rychle diagnostikovat, izolovat zjištěné případy, vysledovat jejich nedávné kontakty a očkovat lidi, počínaje těmi nejzranitelnějšími.

Vzhledem k tomu, že počáteční příznaky infekce opičími neštovicemi mohou být zaměněny za příznaky jiných běžných onemocnění, očekává se, že mnoho případů této epidemie bude ve zdravotnických službách mylně léčeno, jako by se jednalo o pohlavně přenosné nemoci (SPN). Odkládání správné diagnózy tak napomůže šíření viru.

Je načase vážně uvažovat o očkování homosexuální populace vakcínou proti lidským neštovicím, která může významně ochránit před opičími neštovicemi.

Namísto diskusí o tom, co by mohlo nebo nemohlo posílit stigmata, se v tuto chvíli musíme zmobilizovat a převzít iniciativu a informovat gay populaci o prevenci a příznacích nemoci, školit zdravotníky, aby si na tuto nemoc dávali pozor, a požadovat větší operativnost a dostupnost diagnostických testů a vakcín.

Nejde o to tvrdit, že se někdo nakazil kvůli tomu, že je gay, ale upozornit gaye na skutečnost, že gayové jsou vůči tomuto viru zranitelnější.

1
Vytisknout
3405

Diskuse

Obsah vydání | 7. 7. 2022