Jak jsem přežil syrský gulag

3. 8. 2022

čas čtení 29 minut
Politický vězeň Jaber Baker vypráví o svém každodenním životě během více než dvou let v jedné z neblaze proslulých věznic syrského režimu.

15. září 1987, první den na základní škole, mě otec vzal do staré a elegantní budovy s vysokými stropy a velkými okny, obklopené prostornými hřišti, a nechal mě u ředitele – hubeného muže staršího než můj otec, který nosil gigantické dioptrické brýle – poté, co ve své kanceláři podepsal nějaké oficiální dokumenty. Ředitel mi nařídil, abych se připojil ke spolužákům v uniformách blátivé barvy do dlouhé fronty, kde jsme stáli jeden za druhým na školním dvoře. Ranní rituály začaly vojenským výcvikem: "Pohov! Pozor! Seřadit! Pochodem vchod!" To bylo proneseno ve výrazné intonaci a rytmu. Pohybovali jsme rukama v pozdravu, který byl identický s nacistickým, a recitovali prohlášení skautské organizace strany BAAS. Ředitel je zahájil zvoláním "Naše smlouva" a my jsme odpověděli rozzlobeným, horlivým, kolektivním hlasem: "je postavit se imperialismu a sionismu a reakcionářství a rozbít jejich zločinecký nástroj, spolupracovníky Muslimského bratrstva!" Všechno se zdálo – a stále je – divné, šokující a nepochopitelné pro dítě, kterým jsem byl.

Každá třída měla asi 40 studentů, vtěsnaných do velmi úzkých prostor. Všechny třídy byly podobné, s velkou zelenou tabulí a portrétem tehdejšího prezidenta Háfize al-Asada na stěně, usmívajícího se s grimasou, díval se na nás svýma sklopenýma očima, jako by říkal: "Všechny vás vidím." Pod fotografií bylo motto Arabské socialistické strany BAAS: "Jeden arabský národ s věčným posláním… naše cíle: Sjednocení, svoboda, socialismus. Náš vůdce navždy: soudruh Háfíz al-Asad." Dodnes ten obraz zůstává vrytý do mé mysli a možná i do myslí většiny Syřanů. Háfiz byl přítomen všude: Ve školách, vládních úřadech, na univerzitách, v mešitách, kostelech, na policejních stanicích – dokonce i ve věznicích. Ve skutečnosti byl také přítomen v autě, když jeho nejstarší syn a zřejmý dědic Basil zemřel při autonehodě při jízdě na letiště v Damašku dne 21. ledna 1994. O rok později se objevily portréty mladšího syna Bašára — současného prezidenta — a začal se objevovat po boku svého otce a bratra "mučedníka". Mezi loajálními měl každý z těchto Asadů zvláštní přezdívku. Otec byl "Věčný vykoupený vůdce", Basil byl "Umučený hlavní inženýr parašutistický rytíř" a Bašár byl "Očekávaná naděje Syřanů".

O několik let později jsem byl jako nováček na Průmyslovém institutu města Kunejtra zatčen 19. března 2002 důstojníkem vojenské rozvědky po 48 hodinách výslechu. Byl jsem spolu s velkou skupinou studentů předvolán na oddělení vojenského zpravodajství kvůli obvinění, že jsem od studentů sbíral přihlášky do zednářské lóže. Jak se ukázalo, jeden z těch studentů, v té době odborník na psaní bezpečnostních zpráv, po hloupé hádce napsal jednu o mě.

Psaní zpráv a "informátoři" byli součástí baasistické kultury. Vedení a stranické pobočky vybízely nové členy, aby psali zprávy o svých kolezích. Stranický soudruh začal pouhým předáním informací o kulturních a ideologických pozicích svých kolegů vůdcům. Postupem času však status informátora rostl, až se stal tajným agentem poskytujícím své služby "na volné noze", tj. dostával zaplaceno za každou zprávu a její důležitost. Rozsah představivosti informátora musel úměrně narůstat, aby splnil rostoucí požadavky tohoto aparátu; začal si vymýšlet příběhy a incidenty. Někteří informátoři by zašli tak daleko, že napsali zprávy o svých rodičích a manželkách.

V den, kdy Bašár v roce 2000 zdědil prezidentský úřad po svém otci, zpravodajský aparát rozeslal fámu o svém záměru bojovat proti kultuře "zpráv a informátorů". Můj informátorský kolega, spřízněný s tehdejším šéfem zpravodajské služby letectva Izzudinem Ismaelem, o mně předložil své hlášení bezpečnostnímu úřadu na vysoké úrovni. Proto jsme byli se spolužáky povoláni na oddělení vojenského zpravodajství č. 220, také známé jako oddělení Sasah, a podrobeni výslechům s širokou škálou otázek týkajících se našich politických sklonů důstojníky, jejichž hodnosti nebyly vyšší než praporčík. "Co ta osoba řekla? A co mu ten druhý odpověděl?" Zbili každého, kdo šel se mnou, dokonce i "informátora". Měl jsem štěstí, že mě nevystavili žádnému mučení ani násilí. Byl jsem však zatčen brzy poté, co se se mnou můj přítel Hasan podělil o několik okopírovaných stránek z knihy slavného syrského podnikatele Badra Uddina Aš-Šaláha, v níž autor hovořil o svém vztahu k damašskému zednářskému hnutí a době, kdy byl vůdce a nástupce lóže Ibrahima Al-Chalíla, což je předpokládaný název tajné zednářské organizace v Damašku.

Zřetelně si pamatuji den, kdy mě zatkli. Na pobočku jsem dorazil brzy ráno a více než hodinu jsem čekal za dveřmi plukovníka, který byl zároveň zástupcem ředitele pobočky. Fotografie Asadovy rodiny pokrývaly stěny jeho kanceláře. Plukovník byl velký muž v elegantním obleku s očima plnýma opovržení. Znuděně a znechuceně procházel stránky mé zprávy o výslechu, pak se zuřivě postavil za stůl a začal mi křičet do obličeje řadu nadávek, které by mohly zaplnit slovníky. Když po svém výbuchu konečně popadl dech, zeptal se na mé znalosti o zednářském hnutí a jeho původu. Řekl jsem mu, co vím a co jsem o tom četl ve vzdělávací literatuře strany BAAS a tvrdil jsem, že je nemožné se k takové skupině připojit. Když se zeptal na Aš-Šaláhovu knihu, řekl jsem mu, že ji mohu přinést příští den. Propukl v satirický smích: "Od tohoto dne jste naším hostem."

Plukovník stiskl zvonek na stole a přivolal brutálního vojáka, který mě na rozkaz odvedl do vězení. V tu chvíli jsem nevěděl, že se můj život změní k nepoznání.

Zadržovací středisko pobočky Sasah bylo v budově připojené k výslechovým kancelářím. Voják mě předal malému vězeňskému dozorci, který se pohyboval a mluvil jako kohout. Odmítavě na mě zíral od hlavy až k patě a přikázal mi, abych se úplně svlékl. Nechápal jsem jeho záměr. Sundal jsem si všechno oblečení kromě spodního prádla. Ukázal na něj klackem a řekl mi, abych ho sundal. Udělal jsem, jak mi bylo nařízeno. Sledoval mě očima a pak mi přikázal, abych se třikrát přikrčil a vstal. Mezitím mi prohledal oblečení, sebral mi peněženku, pásek a tkaničky a pak mi vzal brýle. Vše vložil do plastového sáčku, zavázal a odložil do šuplíku ve svém kovovém stole.

Odvlekl mě do osamělé cely a strčil mě do temnoty prostoru, který nebyl větší než 2 x 1 m a linul se z něj nesnesitelný zápach. Odtáhl jsem opuštěnou přikrývku pokrytou výkaly a močí do rohu, přikryl jsem ji kabátem a spal jsem na ní. O několik hodin později jsem se probudil hlasem Hasana, mého přítele a spoluvězně, který byl zatčen za to, že mi dodal stránky z knihy Aš-Šaláh. Naléhal na mě, abych snědl falafelový sendvič, jediné jídlo, které pobočka poskytovala, ale odmítl jsem a šel jsem znovu spát. Další tři dny jsem nejedl. Probudil jsem se, abych se vymočil, napil se vody a znovu usnul.

21. března 2002, tři dny po našem zatčení, vězeňský dozorce nařídil Hasanovi a mně, abychom se připravili. Očekával jsem, že nás propustí poté, co prověří to podivné obvinění a zjistí naši nevinu. Pro ujištění jsem si pošeptal, že dodržím slib babičce a budu s ní v našem provinčním městečku vzdáleném asi 140 km na Den matek, který se každý rok kryje s Nowruzem. Opřel jsem se o zeď proti kanceláři vězeňského dozorce a točila se mi hlava. Podíval se na mě s odporem, vytáhl dlouhou hůl a začal mi křičet do tváře: "Jsi skvělý herec! Jsi šikovný herec!" Nechápal jsem zdroj jeho hněvu, který se brzy změnil v násilí. Dozorce mi nařídil, abych natáhl pravou ruku, jako to dělají studenti, když dostávají ve škole tělesné tresty. Natáhl jsem ruku a on do ní plácl holí. Přikázal mi, abych ukázal levou ruku a plácl i do ní. Připadalo mi to jako scéna z mých časů na základní škole. Kvůli nedostatku jídla jsem upadl do bezvědomí a probudil jsem se s modřinami na krku, promočený od hlavy až k patě. Vyšetřovatel nařídil, abych snědl falafelový sendvič, doručený s varováním, které naplnilo mé srdce hrůzou: "Musíte jíst dobře, protože pro takové rozmazlování zde není místo."

Bývalý syrský spisovatel a vězeň Máabad Al-Hasún, který přežil čas strávený v nechvalně známé věznici v Palmýře, ve svém románu "Než padne tma" říká: "Vězeň začíná okamžitě budováním nepochopitelných milostných příběhů k mnoha věcem, které jsou nepochopitelné. Zároveň kouzlí vendety na mnoho skrytých věcí, které nelze pochopit. Pak se začne živit a vyživovat z těchto lásek a záští, ‚vypůjčených‘ k nasycení jeho osobnosti, když se živí chlebem, vodou a vzduchem."

Kolikrát se tato zkušenost opakovala? Během mého výzkumu syrských věznic pro knihu "Syrský gulag: Asadovy věznice 1970-2020" s profesorem Uğurem Ümitem z NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies v Nizozemsku jsem se ponořil do různých lidských vězeňských zkušeností. Mechanismy sebeobrany, které objevil psycholog a bývalý vězeň Viktor Frankl v nacistickém zajateckém táboře, jsou podobné těm, které používali syrští vězni za Asadova režimu. Je běžné, že vězni si vytvářejí svůj vlastní soukromý svět a jedinečný prostor, když bojují o přežití let rozsáhlého a rostoucího útlaku.

Naše cesta do "syrského gulagu" byla namáhavá. Cílem bylo pochopit syrský vězeňský systém. Začínáme záchytnými středisky, poté se přesuneme do poboček, zpravodajského aparátu, vojenských bezpečnostních útvarů a nakonec vojenských a civilních věznic. Potkal jsem asi 100 bývalých vězňů, mužů a žen, a poslouchal jejich příběhy. Přečetl jsem obrovské množství knih o syrských věznicích. A přesto, po pěti letech toho, co jsem to dělal, jsem dokázal zjistit jen to, že jsme teprve na začátku dlouhé cesty k porozumění.

Vojenská zpravodajská služba Pobočka 235, známá také jako Palestinská pobočka, byla největší složkou vojenské rozvědky, prakticky nezávislou. Zahrnovalo mnoho úřadů, které byly odpovědné za uchovávání většiny kritických souborů v Sýrii, domácích i zahraničních, kromě úřadu Fedájín, který se specializoval na soubory Palestinců a jejich organizací na syrském území. Pobočka obsahovala kancelář pro politické strany, včetně kanceláře odpovědné za případy špionáže a informování. Úkoly této pobočky byly rozšířeny o pronásledování islamistických hnutí, práce na jejich infiltraci a pokusy o jejich řízení a kontrolu, které provádělo protiteroristické oddělení. Násilí, brutální metody mučení a dlouhé věznění bez právního postihu zanechaly trvalý a mrazivý otisk v kolektivní paměti vězňů pocházejících z Palestiny a Syřanů obecně, včetně mé.

Po tomto bití v zadržovacím středisku jsme byli s Hasanem přemístěni z pobočky Sasah do palestinské pobočky. Tamní ředitel také zazvonil a tentokrát přivolal velkého vězeňského dozorce s hustým knírem. Vzal nás do jedné z výslechových místností a pak mi přikázal, abych si nasadil pásku přes oči, když jsme šli po dlouhém schodišti. Zezadu mě držel za paži, pak mě předal jinému vězeňskému dozorci, který mě strčil do ubytovny a sundal mi pásku z očí.

Do této pobočky jsme dorazili na Den matek. Přivítal mě starší muž. Ptal se na mé jméno, město původu a z čeho jsem byl obviněn. Nevím, proč jsem mu věřil, ale otevřeně jsem mu sdělil všechny podrobnosti příběhu. Svraštil obočí hněvem a oči měl zabarvené smutkem. Na pokraji slz odvrátil tvář a požádal jednoho z mých nových kolegů, aby ohřál vodu ve vaně a vypral mi prádlo. Mladý muž se zeptal, jestli mám nějaké jiné oblečení kromě toho, co jsem měl na sobě. Já neměl, a tak mi dal bavlněné šortky a bílé tričko. Provizorní topení nebylo nic jiného než dvě plechovky od sardinek pokryté izolačním kusem plastu. Bylo umístěno v kbelíku s vodou nad umyvadlem. Když se voda vařila, koupelnová asistentka mi ji dala, abych ji přidal do studené vody. K osvěžení mi stačil malý kousek vojenského mýdla, považovaného za jeden z nejhorších druhů v Sýrii. Koupel jsem rychle dokončil, protože koupelna nemohla být dlouho obsazená. Byla neustále žádaná a nikdy nezůstala neobsazená déle než několik minut. V této ubytovně, jejíž rozměry nepřesahovaly 11 čtverečních metrů, bylo více než 30 vězňů.

Věznice reprezentovala syrskou společnost ve všech jejích rozměrech: Zbožné, kriminální, intelektuálské, vojenské, byrokratické, staré, mladé, Kurdy, alávity, sunnity, šíity, křesťany, Čerkesy, Armény a Araby. Starší vedoucí ubytovny mi začal dávat pokyny: Nesmíme dělat hlasitý hluk, nedívat se přímo do očí vyšetřovateli nebo dozorci věznice, na požádání vystoupit ze dveří, postavit se na stranu vedle dveří na příkaz tváří ke zdi, doprovázet dozorce věznice podle rozkazu, nic nenamítat ani nedávat najevo neochotu, odpovídat na otázky přímými a stručnými odpověďmi. Pamatuji si tvář toho staršího muže. Jeho oči byly plné vzteku a smutku. Pocházel z Al-Utajby, 45 km východně od centra města Damašek; po svém návratu ze Saúdské Arábie se už nikdy nemohl vrátit domů. Jeho cestovní kufry ho během sedmi měsíců následovaly do četných bezpečnostních složek. Zdůraznil důležitost mlčení a vyhýbání se sdílení jakýchkoli informací s ostatními vězni, protože informátoři byli všude. "Stěny mají uši," připomněl mi.

Muži v mé cele rozhodli, že budu spát vedle dveří. Podlahu pokrývaly vojenské přikrývky a jako polštáře jsme používali boty a zimní kabáty. Všichni spali s boky přilepenými ke spoluvězni, jako tužky v řadě nebo okurky ve sklenici. V den, kdy náš počet dosáhl 38, jsme začali spát na boku, střídali hlavy a nohy. Rychle jsme si zvykli na příšerný zápach, tlačenici, hlad a zvuky mučení. Začne do vás pronikat kolektivní paměť vězňů. Jejich oči přenášejí strach ze zvuku, počínaje vrzáním dveří ubytovny, když se otevírají, nebo nočním zaklepáním dozorce na dveře v 10 hodin, aby naznačil čas spánku. Vězni si začnou vytvářet svůj vlastní soukromý prostor a tichý jazyk; oči mluví a tlukot srdce je jasně slyšitelný. Dveře se otevírají ráno na snídani, která obsahuje kousek "vojenského chleba" (​​špatně vyrobený, upečený a tvarovaný chléb, který se proslavil, když ho vojenské pekárny poprvé vyráběly v 70. letech), nekvalitní olivy a malý kousek chalvy nebo malá lžička džemu. Oběd je často pšeničný bulgur, špatně uvařený s červenou omáčkou a kouskem kulatého plochého chleba. Večeře je kousek vařeného bramboru a kousek chleba. "Syrský vězeň žije jen vojenským chlebem," říká se.

Spánek zůstal mou metodou odporu, mým způsobem popírání, útěku, mým novým stavem uvěznění. Ale jak dny pokračovaly a já trávil více času se svými spolubydlícími, našel jsem v něm útěchu a můj duch našel pocit obnovené naděje a svobody.

Dva dny po mém příjezdu na palestinskou pobočku jsem podstoupil svůj první výslech. Začalo to tím, že jsem dostal pokyn opustit ubytovnu. Vyhověl jsem. Dole pod schody mi vězeňský dozorce nařídil, abych šel doleva. Pak jsem stál tváří ke zdi a čekal asi půl hodiny, než si mě přivolal mladý vyšetřovatel. Když mě vedl do první místnosti na chodbě, nedal mi pásku přes oči. Jednalo se o sezení "Civilní hlášení", kde jste museli uvést jména všech svých příbuzných s datem narození, jména manželů a dětí, zaměstnání a bydliště. Poté jsem se na pár dní vrátil. Na konci týdne jsem byl znovu předvolán k výslechu. Následovala stejná cesta do vyšetřovny, ale tentokrát mě potkaly údery pěstí, kopance a dupání. Nevěděl jsem, ze kterého směru přijde další rána nebo proč jsem byl bit. Opakovali svůj příkaz: "Mysli!" štěkali. "Co jsi udělal? Co jsi udělal? Přiznej se!" Toto sezení pokračovalo více než hodinu, než se do něj vložil nový hlas a kladl přímější otázky: "Jak jsi se připojil k zednářskému hnutí? Kdo tě s nimi seznámil?" Nelíbily se mu mé odpovědi, které popíraly jeho obvinění. Přesunul tedy svůj výslech k pochopení mých politických sklonů.

Poslali mě zpět na ubytovnu. Pokaždé když se teď otevřely dveře jsem si myslel, že mě volají k výslechu. Po týdnu čekání, kdy jsem seděl s nohama přitaženýma k hrudi kvůli silnému strachu, se dveře otevřely. Pozorovatelé v ubytovně oznámili, že přijel vyšetřovatel Ahmed Al-Ali. Vězni obvykle naslouchali krokům vyšetřovatelů přes malá okna s výhledem do chodby. Al-Ali byl známý díky výjimečnému zvuku svých bot a růženci, který držel za zády. Procházel chodbou nahoru a dolů a čekal, až se jeho oběti vynoří z jedné z cel. Nevěděl jsem, že se toho dne stanu jeho obětí.

Ve chvíli, kdy mě vězeňský dozorce přivedl, nařídil mi, abych si nasadila pásku přes oči, a odtáhl mě do první výslechové místnosti, zatímco nadával a hřměl, jeho výkřiky byly prokládány frázemi jako: "Jsi lhář, ty zkurvysynu… Jsi lhář!" Trval jsem na tom, že mluvím pravdu, a on pokračoval ve svých urážkách, fackoval mě a mlátil pěstí. Požádal vězeňského dozorce, aby přivedl jednoho z mužů, aby mě zbičoval, ale dozorce se nabídl, že mě zbičuje sám. Nafoukl hruď a mlátil mě jako zuřivá gorila. Během několika sekund jsem byl nahý a ležel jsem na zemi a čtyřpramenný kabel se dotýkal mých zad. Na nic se mě neptal a stále mě označoval za lháře. Pokračoval jsem ve vyprávění jediného příběhu, který jsem znal: Že jsem měl běžný rozhovor se studenty a že jsem si nebyl vědom ničeho takového, jako jsou zednáři nebo jejich lóže. Nařídil mi, abych si odnesl oblečení a vrátil se na ubytovnu.

V tu chvíli jsem, myslím, začal považovat pobočku za svůj domov. Sešel jsem po schodech a postavil se před dveře cely a čekal, až se otevřou, jako by to byla moje ložnice. Ubytovna se stane útočištěm vašich strachů a pevností, která vás ochrání před brutálními vyšetřovateli a jejich děsivými popravčími. Mladý muž z Aleppa se mi chystal ošetřit rány sterilizační tekutinou, kterou pro tento účel držel vedoucí ubytovny. Ještě neotevřel láhev, když mě ten den předvolali k druhému výslechu.

Jakmile moje hlava vykoukla ze schodiště, chytil mě dozorce za paži, když mi jeho kolega nasadil pásku přes oči. Měl jsem na sobě jen spodní prádlo a byl jsem připoután na kovové židli. Ruce jsem měl svázané kovovými pouty a připevněné ke zvednuté kovové tyči. Potom pode mě vytáhl kovovou židli, aby celou moji váhu nesla moje zápěstí. Pouze konečky mých prstů se dotýkaly země. Mezi prsty jsem cítil, jak ze mě moje duše odchází. Můj mučitel mě začal bičovat po zádech. Navzdory mým pokusům potlačit výkřiky mi mezi zuby proniklo sténání. O pár minut později mě začal stříkat studenou vodou a já křičel o pomoc. Zeptal se mě na mé spojení se zednářským hnutím a já odpověděl: "Napiš, co chceš a já na to dám svůj otisk prstu." Začal mě bít přísněji než předtím. Po několika dalších minutách mě srazil dolů pomocí kovové židle. Když jsem se vrátil na ubytovnu, dozvěděl jsem se, že tento typ mučení se nazýval "aš-šaba“ neboli duch a byl široce používán ve všech odvětvích zpravodajských služeb, armády a letectva.

Asi dva měsíce jsem byl ubytován na palestinské pobočce a poté jsem byl převezen na Vojenskou výslechovou jednotku 248. Tam výslech zopakovali a vypracovali závěrečnou zprávu, kterou nařídil náčelník sekce vojenského zpravodajství brigádní generál Hasan Chalíl. Než jsem byl převezen do nechvalně známé vojenské věznice v Sednáji, dozvěděl jsem se od vedoucího vyšetřovacího oddělení, že Chalíl odmítl všechny žádosti o mé propuštění.

Oddělení vojenského zpravodajství není nic jiného než druhé byro (Le Deuxième Bureau) v syrské armádě, které má kořeny v jejím francouzském původu. Baasisté převzali kontrolu nad touto pobočkou v den, kdy se dostali k moci. Když Háfiz v roce 1970 svrhl své kolegy ve straně a chopil se moci, stál v čele pobočky jeho blízký přítel Mohammad Alí Zaza. V dubnu 1971 jej vystřídal Hakmat Aš-Šuhábí, který získal diplom ze sovětské rozvědky. Šuhábí byl následován Alím Dúbou, jedném z nejvýznamnějších vůdců syrské vojenské rozvědky, který pokračoval ve vedení pobočky až do roku 2000. Dúba byl nucen odejít v rámci příprav na příchod Bašára k moci.

Souostroví cel, vazebních středisek a vojenských, civilních a tajných věznic v Sýrii může být v přepočtu na obyvatele jedním z největších na světě. Oddělení vojenského zpravodajství nebylo nic jiného než jeden z nejstarších center čtyřhlavého zpravodajského hada, který zahrnuje ještě zpravodajské oddělení letectva, oddělení všeobecného zpravodajství a oddělení politické bezpečnosti. K nim se přidaly vojenské formace s bezpečnostními funkcemi, jako jsou Republikánské gardy a Čtvrtá divize, dříve "Obranné brigády". A nemůžeme ignorovat vojenskou policii, což je nervový systém armády a ozbrojených sil.

Strávil jsem tři měsíce na pobočce výslechů, což je místo, kam se všichni vězni v pobočkách vojenského zpravodajství dostávají, než jsou odesláni do justičních nebo jiných věznic. Tato větev byla svědkem desítek krvavých příběhů a desítky jich zde na počátku 80. let trpěly pod tíhou bičů mučitelů. Byli zde vězněni vůdci syrské levicové opozice. Někteří z nich byli léta drženi na samotkách. Poté, co Bašár nastoupil po svém otci, se však celkový charakter této větve posunul o chlup blíže k modernějšímu zařízení. Dříve tmavé místnosti byly osvětleny slabým žlutým světlem, které se zaměřovalo na obličej obviněného. Kamery sledovaly každý pohyb a mikrofony každý šepot. Byly to hodiny "inteligentního" a "kultivovaného" výslechu, jak jsme s mými spoluvězni rádi sarkasticky nazývali brutální bití a ponižující linii výslechů, kterým jsme byli vystaveni. Za tři měsíce jsem zhubl polovinu své váhy. Byl jsem předveden před komisi pro duševní choroby jednoduše proto, že jsem pozdravil vyšetřovatele. Na konci mého věznění mě vedoucí vyšetřovací kanceláře požádal, abych do protokolu o výslechu přidal otisk svého prstu, abych mohl být převezen do jiné věznice, protože už pro mě nemůže nic udělat.

Udělal jsem, co bylo požadováno, a za pár dní jsem byl převezen do vojenské věznice Sednája. Vzpomínky na mé školní dny se vrátily, plíseň a vlhkost místa mi připomínaly mé třídy během prvního školního dne. Vězeňský dozorce mi zde připomínal trenéra "futuwy" (rytířství) ve škole, protože měl vlající knír, kruté rysy a dunivý, hlasitý hlas. Jeho asistent Muhammad nebyl nic jiného než starší učitel a typ lišky, který byl klamný a skrýval, co měl na mysli, jemnými slovy a zdvořilým chováním. Ali, hlavní opora svaté trojice tohoto gigantického vězení, byl neutrální ve svém chování, ale plnil pokyny, jako by byl praktikant.

Zdálo se, že vězení bylo jejich skutečným domovem. Jedli, pili a spali tam. Smáli se a žili tam. Nevystoupili ze strachu z lhostejnosti nebo z pocitu bezvýznamnosti. V Sednáji měli moc nad životem nebo smrtí. Venku nebyli nic jiného než nižší důstojníci v armádě, které se sotva dostávalo úcty.

Strávil jsem to, co zbylo z mého trestu – něco málo přes dva roky – v Sednáji. Byl jsem propuštěn poté, co skončil trest, který proti mně vynesl Fajíž An-Núrí, předsedající soudu pro státní bezpečnost. Cítil jsem se, jako bych opustil vězení v těle, ale ne v duchu. Následující roky plynuly jako sen. Zrodila se revoluce a režim zdvojnásobil svou vězeňskou kapacitu, aby ji potlačil. Nastal návrat na začátek, zabíjení mučením, neomezené násilí, znásilňování a potěšení ze zániku lidí hladem a bolestí. Ztratil jsem mnoho svých vězeňských bratrů, které jsem začal považovat za rodinu.

Právě kvůli nim jsem zahájil cestu za hledáním bývalých vězňů a natočením dokumentárního filmu o sexuálním násilí v zajetí.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4439

Diskuse

Obsah vydání | 9. 8. 2022