Jak může Evropa chránit chudé před prudce rostoucími cenami energie

5. 8. 2022

čas čtení 4 minuty
Vzhledem k tomu, že fosilní paliva pravděpodobně zůstanou nějakou dobu drahá, vlády by měly nechat maloobchodní ceny zvýšit, aby podpořily úsporu energie a zároveň ochránily chudší domácnosti, napsali Oya Celasunová, Dora Iakova a Ian Parry.

Rostoucí ceny energií prudce zvýšily životní náklady Evropanů. Od začátku loňského roku se světové ceny ropy zdvojnásobily, ceny uhlí téměř zčtyřnásobily a evropské ceny zemního plynu vzrostly téměř sedminásobně. Vzhledem k tomu, že ceny energií pravděpodobně nějakou dobu zůstanou nad úrovní před krizí, musí se Evropa přizpůsobit vyšším účtům za dovoz fosilních paliv.

Vlády nemohou zabránit ztrátě reálného národního důchodu v důsledku šoku z obchodních podmínek. Měly by umožnit, aby se plné zvýšení nákladů na paliva přeneslo na koncové uživatele, aby se podpořily úspory energie a přechod od fosilních paliv. Politika by se měla přesunout od široce založené podpory, jako je regulace cen, k cílené úlevě, jako jsou dávky domácností s nižšími příjmy, které nejvíce trpí vyššími účty za energii.

V novém pracovním dokumentu odhadujeme, že průměrná evropská domácnost letos zaznamená nárůst životních nákladů asi o 7 % ve srovnání s tím, co jsme očekávali na začátku roku 2021. To odráží přímý vliv vyšších cen energií a jejich přenesení na jiné zboží a služby. Velké rozdíly v dopadu mezi zeměmi odrážejí různé předpisy, politické reakce, struktury trhu a smluvní praktiky. Nárůst životních nákladů by se mohl zhoršit v případě přerušení dodávek plynu z Ruska.

Ve většině evropských zemí vyšší ceny energií ještě více zatěžují nízkopříjmové domácnosti, protože ty utrácejí větší část svého rozpočtu na elektřinu a plyn.

Například v Estonsku a Británii se životní náklady pro nejchudších 20 % domácností zvýší zhruba dvakrát tolik, než pro ty nejbohatší. Prioritou je proto zavedení úlevových opatření na podporu domácností s nízkými příjmy – které mají nejmenší prostředky na to, aby se vyrovnaly s prudkými nárůsty cen energií.

Evropští tvůrci politik dosud reagovali na nárůst cen energií většinou široce založenými opatřeními na potlačení cen, včetně dotací, snížení daní a cenových kontrol. Potlačení přenosu rostoucích nákladů do maloobchodních cen však jednoduše oddálí potřebné přizpůsobení se energetickému šoku tím, že sníží pobídky pro domácnosti a podniky, aby šetřily energií a zvyšovaly účinnost. Udržuje globální poptávku po energii a ceny vyšší, než by jinak byly.

Rostoucí náklady na tato opatření navíc stlačují omezený fiskální prostor ekonomik, protože vysoké ceny přetrvávají. V mnoha zemích letos náklady překročí 1,5 % ekonomického výkonu, většinou kvůli širokým opatřením na snížení cen.

Cílená úleva

Tvůrci politik by se měli rozhodně odklonit od široce založených opatření k politikám cílené pomoci, včetně podpory příjmů pro nejzranitelnější osoby. Například úplné vyrovnání nárůstu životních nákladů pro spodních 20 % domácností by stálo vlády v průměru 0,4 % HDP za celý rok 2022. Úplná kompenzace spodních 40 % by stála 0,9 % HDP.

Podíl obyvatel, kteří pobírají kompenzace, by se v různých zemích lišil v závislosti na společenských preferencích a fiskálním prostoru. V ideálním případě by však měl být navržen tak, aby se vyhnul "útesovým efektům", přičemž výhody se postupně snižují při vyšších úrovních příjmů.

Některé vlády také podporují podniky. To je vhodné pouze v případě, že by krátkodobý cenový nárůst způsobil krach jinak životaschopných firem. Byl by například silný důvod pro podporu, kdyby Evropa čelila úplnému zastavení toků plynu a země by musely dočasně přidělovat plyn průmyslu. Společnosti, které hrají klíčovou roli při dovozu a distribuci energie, mohou také potřebovat podporu, když ceny prudce rostou.

Ve většině případů je však obtížné zavést dobře zacílený režim podpory pro firmy, aniž by došlo k narušení a otupení pobídek pro úspory energie. Vzhledem k tomu, že se očekává, že ceny zůstanou vysoké po několik let, důvody pro podporu podniků jsou obecně slabé.

Zdroj v angličtině: ZDE

-1
Vytisknout
3829

Diskuse

Obsah vydání | 9. 8. 2022