Je Bílý dům stejně genocidní jako Kreml?

22. 8. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 5 minut
Měla být Stalinova pomoc při osvobozování Čechů od nacistů odmítnuta kvůli vražedné minulosti samotného Sovětského svazu?

Je spravedlivé srovnávat americké války, jako byly ty v Iráku a Vietnamu, s útokem Vladimíra Putina proti ukrajinskému obyvatelstvu, území, státnosti a národnosti? Kreml prohlásil, že ukrajinský národ ve skutečnosti neexistuje, zatímco Bílý dům to o Iráčanech nebo Vietnamcích neřekl. Opakující se prokremelský dezinformační narativ tvrdí, že Ukrajina je umělý stát a že Ukrajinci jsou součástí většího ruského národa. Bílý dům neodmítl Vietnamce, Iráčany, Afghánce nebo dokonce Grenadu. Americké války byly také většinou cynické a zločinné, ale srovnávat je s nevyprovokovanou a ničím nepodloženou ruskou invazí na Ukrajinu je také cynické. Je to jako srovnávat pomeranče s banány jen proto, že obojí je ovoce.

 
Je naprosto jasné, že cílem Moskvy je zlikvidovat ukrajinskou státnost a vymýtit všechny stopy ukrajinské identity a zároveň začlenit velkou část země do samotného Ruska. Putinův genocidní plán zahrnuje také systematické vylidňování a etnické čistky v okupovaných regionech. Putin v jednom ze svých známých projevů řekl: "Ukrajina nikdy neměla svou vlastní autentickou státnost. Na Ukrajině nikdy neexistovala udržitelná státnost". Tvrdil, že Ukrajina je výtvorem Sovětského svazu za vlády Vladimíra Iljiče Lenina, přestože předtím existovaly rozsáhlé důkazy o svébytné ukrajinské kultuře.

Své přesvědčení o absenci legitimity Ukrajiny jako národa dal ruský neocar do tisku již v roce 2021. V dokumentu se uvádělo: "Rusko obnovuje svou historickou velikost, spojuje ruskou zemi a ruský národ v jeho celistvosti - Velkorusy, Bělorusy a Malé Rusy". Podle něj musí být "Malá Rus" - tedy Ukrajina - ruskou loutkou.

Snad nejznepokojivějším aspektem této rozsáhlé etnické čistky je osud více než dvě stě  tisíc ukrajinských dětí, které byly poslány do Ruska. Jejich odsun z Ukrajiny je učebnicovým příkladem genocidy, jak ji definuje Úmluva OSN o genocidě.

Rusko je odpovědné za podněcování ke genocidě a páchání zvěrstev, která ukazují na "záměr zničit" ukrajinský národ, konstatuje nedávná právní analýza podepsaná více než 30 nezávislými odborníky.

Pokud bude Putinova genocida pokračovat, regiony pod ruskou kontrolou se silně vylidní. Pouze ti, kteří budou považováni za dostatečně "rusifikované" a loajální vůči Moskvě, budou moci zůstat, ostatní budou vystaveni popravám, věznění, deportaci nebo vyhnanství. Z celé Ruské federace budou přiváženi ruští občané, aby znovu osídlili okupované oblasti a změnili demografickou rovnováhu ve prospěch Moskvy.

Tento proces bude odrážet podobnou sovětskou politiku, kdy byly na Ukrajinu přivezeny miliony etnických Rusů a dalších národností z celého SSSR, aby se oslabil pocit národní identity země. Polovina obyvatel Lotyšska byla během Stalinovy hrůzovlády "nahrazena" Rusy.

Vypočítávat počty obětí ve Vietnamu nebo Iráku a předstírat, že se to rovná genocidním záměrům, je omyl. Ano, Spojené státy přinesly své vlastní kulturní hodnoty a snažily se je v Afghánistánu a Iráku zakotvit, stejně jako to udělaly v Německu a Japonsku. Ale nesnažily se z nich udělat Američany, zlikvidovat jejich vlastní kulturu, pouze přidaly svůj pohled na demokracii a kapitalismus bez vnucování, dobývání myslí, místo aby je nutily přijmout určité americké zvyky.

I když se americká armáda dopouštěla zrůdností a ničila celé vesnice nebo města, jejich záměrem bylo vyhrát válku, nikoliv zlikvidovat národnost.  

Podle poněkud konzervativního a pravděpodobně zmanipulovaného odhadu zemřelo v důsledku amerických útoků asi 500 tisíc Iráčanů, většinou šlo o civilisty, ženy a děti. Ve Vietnamu byly strašlivým bombardováním zlikvidovány celé vesnice a zločinně použity chemické zbraně. Grenada byla napadena bez ospravedlnitelného důvodu. Panamský Manuel Noriega byl unesen Bílým domem, jako by jeho země byla jejich vazalem. Imperialistické války a zrůdné chování Spojených států nelze nijak obhajovat. Guantánamo je nepřijatelný moderní koncentrační tábor. Ale neustále se snažit zmírňovat závažnost ruské zločinné a genocidní války tím, že ji budeme srovnávat s minulými válkami Spojených států, je cynické sofistické cvičení.

Abychom parafrázovali Benjamina Franklina: "Války se vždy ospravedlňují v první osobě, jako v případě naší války, ale nikdy ne ve třetí osobě, jako v případě jejich války."


Představte si, že máte souseda, který bije svou ženu. Bez ohledu na to, jak hrozný je, odmítnete jeho pomoc v případě, že se vás někdo pokusí zavraždit? Má se snad onen soused necítit zděšen potenciální vraždou, protože je vinen tím, že bije svou ženu? Může použít své násilnické schopnosti, aby zabránil bití jiné ženy? Jeho pokrytectví by mělo znamenat, že jeho pomoc by měla být odmítnuta nebo diskvalifikována?

Josef Stalin byl bezesporu jednou z největších zrůd lidských dějin. Měli tedy Češi odmítnout pomoc jeho armády při osvobozování tohoto národa od nacistů? Měl Stalinův vlastní plán vylučovat, aby Češi jeho pomoc přijali? Znamenalo Stalinovo pokrytectví, že Hitler měl pravdu? Protože Sovětský svaz vyvraždil desítky milionů vlastních obyvatel, nemohl být proti nacismu?

Dávat volnou ruku násilníkovi například proto, že policie je zkorumpovaná, je směšné. Obhajovat Putinovu válku argumentem, že Spojené státy jednaly podobně, je nečestné a nepřiměřené.

2
Vytisknout
4981

Diskuse

Obsah vydání | 25. 8. 2022