Pravidelná fyzická aktivita zřejmě snižuje riziko covidu, zjistila studie

24. 8. 2022

čas čtení 4 minuty
 
Výzkum naznačil, že fyzická aktivita zřejmě snižuje závažnost infekce, míru hospitalizace a úmrtí


Pravidelné cvičení snižuje riziko nákazy covidem nebo vážného onemocnění touto chorobou, přičemž největší přínos má přibližně 20 minut fyzické aktivity denně, vyplývá z globální analýzy dat.

Podle nové souhrnné analýzy dostupných údajů zveřejněné v časopise British Journal of Sports Medicine je pravidelná fyzická aktivita spojena s nižším rizikem infekce covidu-19,  závažnosti onemocnění, hospitalizace a úmrtí.

Zdá se, že nejlepší ochranu poskytuje 150 minut středně intenzivní nebo 75 minut intenzivní fyzické aktivity týdně, naznačuje studie.

 

"Zdá se, že pravidelná fyzická aktivita souvisí s nižší pravděpodobností nepříznivých následků covidu-19," napsal tým španělských vědců. "Naše analýza ukazuje, že jedinci, kteří se pravidelně věnují fyzické aktivitě, mají nižší pravděpodobnost infekce Sars-CoV-2, hospitalizace na covid, závažného onemocnění n covid a úmrtí v souvislosti s covidem-19 než fyzicky neaktivní jedinci."

Odborníci vědí, že pravidelné cvičení má ochranný účinek proti závažnosti respiračních infekcí.

Pravidelná fyzická aktivita je spojena s větší mírou zdravotního prospěchu, včetně snížení výskytu rizikových faktorů pro nepříznivé následky covidu-19, jako je obezita nebo diabetes 2. typu.

Vzhledem k omezením analýzy by však tato zjištění měla být interpretována s opatrností, uvedli vědci.

Předchozí výzkumy naznačují, že fyzická aktivita může snižovat riziko i závažnost respiračních infekcí, a to přinejmenším částečně díky své schopnosti posilovat imunitní systém.

Souvislost mezi pravidelnou fyzickou aktivitou a snížením těžkého průběhu covidu-19 není dostatečně objasněna, ale pravděpodobně zahrnuje jak metabolické, tak environmentální faktory, tvrdí výzkumníci, kteří se pokusili kvantifikovat hranici fyzické aktivity, která by mohla být potřebná ke snížení rizika infekce a s ní spojené hospitalizace a úmrtí.

Prohledali hlavní výzkumné databáze a vyhledali relevantní studie publikované v období od listopadu 2019 do března 2022. Z počátečního počtu 291 atudií shromáždili výsledky 16 z nich.

Studie zahrnovaly celkem 1,8 milionu dospělých osob, z nichž něco málo přes polovinu (54 %) tvořily ženy. Průměrný věk účastníků byl 53 let. Většina studií byla observační a byla provedena v Jižní Koreji,  Íránu, Kanadě, Velké Británii, Španělsku, Brazílii, Palestině, Jižní Africe a Švédsku.

Souhrnná analýza dat ukázala, že celkově měli ti, kteří do svého týdenního programu zařadili pravidelnou fyzickou aktivitu, o 11 % nižší riziko infekce virem Sars-CoV-2, který způsobuje covid.

Měli také o 36 % nižší riziko hospitalizace, o 44 % nižší riziko závažného onemocnění covidem-19 a o 43 % nižší riziko úmrtí na covid-19 než jejich fyzicky neaktivní vrstevníci.

Maximální ochranný účinek se projevil při přibližně 500 minutách metabolického ekvivalentu úkolu (MET) týdně, poté již nedošlo k dalšímu zlepšení.

METS vyjadřují množství energie (kalorií) vynaložené za minutu fyzické aktivity; 500 z nich odpovídá 150 minutám středně intenzivní nebo 75 minutám intenzivní fyzické aktivity.

Výzkumníci upozornili, že analýza zahrnovala observační studie, rozdílné designy studií, subjektivní hodnocení úrovně fyzické aktivity a týkala se pouze variant beta a delta Sars-CoV-2, nikoliv omikron, což vše mohlo výsledky oslabit.

Výzkumníci uvedli, že pro zjištěné skutečnosti existují pravděpodobná biologická vysvětlení. Pravidelné cvičení střední intenzity může přispívat k posílení protizánětlivých reakcí organismu a také ke zlepšení kardiorespirační a svalové kondice, což může vysvětlovat jeho příznivý vliv na průběh covidu-19.

"Naše zjištění poukazují na ochranné účinky dostatečné fyzické aktivity jako strategie v oblasti veřejného zdraví s potenciálním přínosem pro snížení rizika závažného onemocnění covidem-19," napsali. "Vzhledem k heterogenitě a riziku publikačního zkreslení jsou nyní zapotřebí další studie se standardizovanou metodikou a vykazováním výsledků."


Zdroj v angličtině ZDE

1
Vytisknout
2403

Diskuse

Obsah vydání | 26. 8. 2022