Mýty a skutečnost

23. 9. 2022 / Pavel Veleman

čas čtení 6 minut
33 let svobodné země a velmi zjednodušené loupání cibule při hlavní politické debatě v České televizi, která "náhodou" měla 33 vrstev…

Mýty a skutečnost jednoho unaveného zapisovatele okrsku 10100…

1. "Žijeme v sociálním státě, který je robustní a postará se o všechny své potřebné občany.  Nikoho nenecháme padnout" = největší fráze této doby.

2. "Stát má přehled o finanční situaci svých obyvatel a meziresortní propojenost dokáže sdílet mezi sebou informace pomocí moderních technologií, je schopen nevyplácet pomoc plošně."

3. "Sociální dávky jsou masivně zneužívány lidmi, kteří nechtějí pracovat a přitom v současné době se valí na deklasované úřady práce statisíce seniorů, kteří po celoživotní práci stojí frontu na ponižující dávky, kterých se však nemohou v personální situaci ÚP dočkat."

4. "Exekuční problém není problémem společnosti, ale jedince a jeho špatné finanční gramotnosti, 'Milostivé léto' pomůže." Přitom probíhá masivní vlna zadlužování těch nejohroženějších.

5. "Občan je schopen vlastní silou a schopností se  vymanit z vybydleného ghetta, kde se narodil, společnost mu v tom standardně pomáhá, on si toho neváží a zneužívá dobrotu společnosti." Přitom věk dožití v těchto ghettech je kolem 50 let.

6. "Strukturální rasismus - zejména proti romské komunite v naší zemi je minimální." Přitom není šance pronajmout romské rodině byt na volném trhu.

7. "Naopak, je zde utlačovaná bílá, heterosexuální, zejména mužská většina, která doplácí na přílišnou štědrost sociální politiky vůči těm, které nazýváme "nepřizpůsobivými." Nikdo nechce vidět ani rozklíčovat výnosný byznys - obchod s chudobou:  politici, právníci, samospráva, realitní kanceláře…

8. "Muži a ženy jsou si v ČR rovni, postavení žen nepotřebuje žádné zvlášťní zacházení, šikovné ženy se vždy prosadí a nepotřebují žádnou pomoc společnosti, naopak je to pro ně ponižující." Přitom platové podmínky ukazují naprostý opak.

9. "Společnost je tolerantní k lidem a občanům jiných kultur, pakliže dodržují naše tradiční hodnoty,." Ty však neexistují.

10. "Naše životní úroveň se neustále zvyšuje, statistiky to potvrzují a lidé věří tomu, co politici říkají."

11. "Celkově jsme jako společnost je tolerantní, vládne tradiční úcta v rodinách směrem ke starším rodičům a prarodičům." Přitom vzrůstá domácí násilí napříč generacemi.

12. "Gerontopsychiatrie není zásadním problémem starší generace, je dobré ho třeba řešit výstavbou soukromých domovů seniorů."  Zde je nutná platba minimálně 40 000 Kč.

13. "Psychický stav obyvatelstva se všemi závislostmi (zejména alkohol) není problém, je to naše kulturní tradice. Reforma psychiatrické péče není zásadní problém."

14. "Školství se rozvíjí standardně, nadané děti jsou spíše diskriminováni těmi slabšími, inkluze je nepopulární."

15. "Kultura je naprostou popelkou, společnost ji zaměňuje za zábavu na firemním večírku, uměním se již nelze  uživit."

16. "Prekarizované zaměstnání není problém, každý má šanci si najít lepší práci a nikdo ho nenutí podřadnou práci vykonávat, každý má svojí životní volbu."

17. "Bydlení není tak velký problém, jak se jeví - privatizace v posledních třech desetiletíchch pomohla k bytům statisícům rodinám a kdo nebyl schopen toto zvládnout a zajistit rodinu a sebe, má smůlu, jeho chyba, kapitalismus je tvrdý."

18. "Bydlení je tržní statek jako vše ostatní, společnost preferuje trh jako základní věc demokracie. Osobní vlastnictví je nedotknutelné."

19. "Máme nejvíce OSVČ na počet obyvatel na světě, je to způsobeno šikovností zdejších lidí (zlaté české ručičky) a ne problémem  švarsystému."

20. "Společnost je nastavená na co nejmenší zdanění obyvatel, vládne obrovská nedůvěra k  progresivnímu zdanění, občan se domnívá, že daněmi vybrané peníze se stejně rozkradou."

21. " Vládne  totální nedůvěra k státním institucím a jejich zaměstnancům, kteří jsou spíše bráni jako protivníci a příživníci." To svým chováním a byrokratickou fachidiocii často potvrzujeme.

22. "Platit daně je hloupost. Každý, kdo se dokáže vyhnout placení daní, je brán za šikovného člověka, který se vyzná."

23. Normalizační chování společnosti a její přetrvávající modely chování jsou neustále přehlíženy, léta 1948 - 1989 jsou i historiky zjednodušovány jako boj dobra se zlem.

24. Politická reprezentace se stává naprosto nepoužitelná při řešení závažných problémů současnosti, většině obyvatel je s tímto stavem smířená, nebo si ho nepřipouští.

25. Oligarchičtí vládci dokázali během 33 let ovládnout mocensky a ekonomicky veškeré rozhodující mechanismy v zemi, občané si zvykli a berou tento fakt jako přirozený stav.

26. Celá generace občanské společnosti nedokázala čelit několika stovkám stranických šíbrů a nebyla schopna za celých 33 leti vyprodukovat opravdové osobnosti jako byli například některé ženy a muži v Chartě 77.

27. Volby se staly naprosto vyprázdněnou kampaní několika miliardářů a stále stejných politických figurek, které se točí podle řízení kmotrů v pozadí.

28. Mladá generace si žije vlastním životem, vzrůstá naprosté mezigenerační nepochopení a častý je únik těch nejzajímavějších mladých lidí do ciziny.

29. Zahraniční politika je v zajetí naučených schémat čecháčkovstvi a velmi těžko se prosazuje změna.

30. V době obrovské krize je společnost totálně rozdělena a nikomu to nepřijde divné, naopak hra na četníky a zloděje se stala hrou politiků, jejich marketerů a stále více infantilních volič.

31. Ve společnosti stále narůstá sobeckost a neempatie jedné skupiny ke druhé, začíná převažovat uvažování: "Zachraň se kdo můžeš…"

32. Společnost obrovskou rychlostí  v posledním roce  chudne a výsledkem je hledání vůdce  a nástup fašistických tendencí u stále větší skupiny obyvate.

33. O tomto víkendu zažíváme volby, které nejsou schopny cokoli změnit, jen potvrdí obrovskou flustraci společnosti, kterou si nikdo v roce 1990 nedovedl představit. Přijde orbánovská "neliberální demokracie". 2
Vytisknout
3918

Diskuse

Obsah vydání | 27. 9. 2022