Světoví lídři vědomě vedou lidstvo k záhubě

26. 1. 2023 / Daniel Veselý

čas čtení 4 minuty

Každý rok v lednu přední světoví výzkumníci sdružení v Bulletin of the Atomic Scientists stanoví symbolický čas, který zbývá lidstvu, než bude vyhubeno. Předevčírem badatelé posunuli ručičku Hodin soudného dne (Doomsday Clock) ze 100 vteřin do Půlnoci, symbolizující zánik lidské civilizace, na 90 vteřin do Půlnoci, a to zvláště – byť ne exkluzivně – kvůli válce na Ukrajině a rizikům z ní vyplývajících. Pokud sledujeme časovou osu symbolizovanou oscilací ručičky Hodin soudného dne, zjistíme, že se lidská civilizace nachází v nejnebezpečnějším okamžiku své chmurné historie. 

vyjádření expertů jasně vyplývá, že se na neblahé trajektorii lidského pokolení nepodílí pouze kriminální agrese Kremlu na Ukrajinu doprovázená jadernými výhrůžkami a dezinformacemi, neboť nezodpovědných aktérů, kteří vědomě tlačí lidstvo do záhuby, je přirozeně více.

Vědci kupříkladu upozorňují, že západní společenství a Ukrajina mají vícero možností, jak navázat s Kremlem smysluplný diplomatický dialog, a vyvracejí tak všeobecně sdílený postoj západních politiků a mediální obce, že s agresorem nelze vyjednávat, jelikož neexistuje jiné východisko než jeho totální porážka. Riziko nechtěné jaderné konfrontace, jež může nastat v důsledku mylného vyhodnocení hypotetické hrozby či nehody, je mimořádně vysoké; toto nebezpečí je patrně vyšší než během studené války.

Podle odborníků může Vladimir Putin své ukrajinské tažení záměrně eskalovat, pokud budou ruská vojska vytlačována z okupované Ukrajiny. Ruský prezident v žádném případě nemíní akceptovat porážku, což ostatně sledujeme v přímém přenosu, když ruské letectvo systematicky ničí ukrajinskou infrastrukturu.

Západní komunita v čele s USA se rovněž nemíní smířit s porážkou v ukrajinském kotli a posílá Kyjivu čím dál tím sofistikovanější zbraně, jež byly ještě před pár měsíci naprostým tabu. Ostatně neustálý transfer ofenzivních zbraní a vojenského materiálu na Ukrajinu může komplikovat strategický dialog o kontrole jaderných arzenálů mezi USA a Ruskem, přičemž výzkumníci zároveň soudí, že stále intenzivnější vojenská pomoc Ukrajině, jakož i suverenita Ukrajiny, je esenciální pro globální bezpečnost. Osobně se domnívám, že toto stanovisko je poněkud nelogické, když badatelé zároveň vyzývají západní společenství, aby usilovalo o diplomatické urovnání války na Ukrajině.

Přízrak jaderné války je však pouze jedním z globálních rizik, jemuž lidské pokolení čelí. Klimatická krize se ruku v ruce s biologickými hrozbami neustále prohlubuje, a to nejen v důsledku ruské invaze na Ukrajinu a jejích neblahých následků: emise skleníkových plynů dosahují nových rekordů navzdory všeobecně známému faktu, že globální komunita musí společnými silami nekompromisně přejít na bezemisní ekonomiku, aby se mohla účinně vypořádat s klimatickým kolapsem.

Výzkumníci z Bulletin of the Atomic Scientists volají po silných lídrech, jejichž zkušenost, schopnosti a empatie by mohly překlenout neustále se rozšiřující propast mezi národy světa: takovým politikem byl podle názoru jedné z výzkumnic kupříkladu bojovník proti apartheidu Nelson Mandela. Světoví lídři však systematicky ignorují opakované apely předních badatelů i politiků, aby zvrátili šílený marš k destrukci lidského pokolení.

Třetím globálním nebezpečím (či čtvrtým, počítáme-li biologickou hrozbu jako samostatné riziko) jsou podle expertů Bulletin of the Atomic Scientists takzvané disruptivní technologie, tedy dezinformace amplifikované sociálními sítěmi, potažmo kolaps racionálního diskurzu, který nám znemožňuje adresně řešit předchozí dvě globální nebezpečí. Koneckonců pozorujeme to v malém i u prezidentských voleb v České republice, kdy proti sobě stojí dva nesmiřitelné tábory neschopné si naslouchat, jako by se – obrazně řečeno – tvrdošíjně uhnízdily v zákopech první světové války.

Je tedy pouze na nás samotných, zda si plně uvědomíme výše uvedené skutečnosti a zda se nám podaří najít cestu vedoucí k deeskalaci veškerých globálních nebezpečí – a nikoliv na bezohledných světových lídrech, kteří nás vědomě vedou do záhuby. 

 

-2
Vytisknout
4936

Diskuse

Obsah vydání | 27. 1. 2023