Debata poukázala na propojení dezinformačního a anti-genderového hnutí

3. 4. 2023

čas čtení 3 minuty
tisková zpráva

Jak se pojem „gender” v českém prostředí stal předmětem vyhrocených politických debat? Jak zabránit další radikalizaci a šíření dezinformací v souvislosti s genderovými tématy? Na tyto a podobné otázky reagovala debata s odbornicemi a odborníky nazvaná Jak se z úsilí o rovnost žen a mužů stala „genderová ideologie”?, kterou 30. března 2023 uspořádaly Český svaz žen a Česká ženská lobby.

Český svaz žen také představil novou publikaci Síla slova: dezinformacím a nenávistným projevům je třeba čelit, která volně navazuje na sérii sborníků o Istanbulské úmluvě #ZaIstanbul.


 

Příkladem dlouhodobě intenzivní dezinformační kampaně je způsob, jakým některé organizace i jednotlivé osoby vystupují v otázce přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Vytvářejí strach, úzkost a nejistotu u části veřejnosti, čímž se posiluje rozdělení společnosti. Nejen že kvůli tomu Česká republika stále ještě nepřijala Úmluvu proti násilí, strach a nejistota ve společnosti přímo ohrožuje stabilitu demokracie,“ poukazuje na nebezpečí šíření dezinformací ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová.

Dezinformace se netýkají jenom témat spojených s genderem a Úmluvou proti násilí, v uplynulých letech bylo vidět, jak velký vliv dezinformace a jejich šiřitelé získali. Nelehké období pandemie covidu a začátku války na Ukrajině a s tím spojené pocity nejistoty ve společnosti byly živnou půdou pro rozšiřování nepravd a mýtů.

Proto vydáváme sborník Síla slova: dezinformacím a nenávistným projevům je třeba čelit., který se zabývá destruktivním vlivem dezinformací, propagandy a mediálních manipulací. První část publikace představuje mimo jiné trestněprávní souvislosti šíření dezinformací a důležitost mediálního vzdělávání. Druhá část přináší příběhy „těch druhých“ – lidí, kteří jsou na základě příslušnosti k určité menšině předmětem dezinformací a nenávistných projevů. Společným rámcem našich příběhů a zpovědí je však válka proti Ukrajině,“ vysvětluje předsedkyně Českého svazu žen Jana Chržová

Anti-genderové hnutí je mezinárodní hnutí, jehož stoupenci vystupují proti sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům, Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvě), právům LGBT+ lidí a dalším tématům souvisejícím s rovností žen a mužů.

Kulatého stolu se zúčastnily odbornice a odborníci na dezinformační scénu a anti-genderové hnutí z akademické i mediální sféry: Lucie Jarkovská (PedF MU), Jan Kašpárek (publicista), Ľubica Kobová (FHS UK), Eva Svatoňová (FF UK, University of Copenhagen) a Lucia Zachariášová (Iniciativa Jsme fér). Poukázali mimo jiné na fakt, že stoupence anti-genderového hnutí a dezinformační scény spojuje odpor proti liberálně-demokratickým hodnotám. Někteří fungují také jako kanál k šíření proruské propagandy. Přestože tito lidé tvoří pouze malou část české společnosti, mají velký mediální i politický vliv.

1
Vytisknout
3423

Diskuse

Obsah vydání | 6. 4. 2023