Chceme rovnováhu? Tušíme, co to je?

5. 4. 2023 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 3 minuty

Občas zbytečně plácáme o „ekologii“..., že něco je „ekologické / neekologické“, přitom ekologie je „jen“ vědou, obdobně jako třeba medicína, lingvistika nebo sociologie. Naopak tam, kde je to velmi potřeba, tj. například při výuce dětí ještě dostatečně otevřených k přijímání jakýchkoli informací (na základních školách), se výuky gruntovní ekologie, soudě podle průměrného stavu našich myslí, hrubě nedostává. Zkusím stručně popsat proč si myslím, že je to fatální chyba.


Příroda obecně funguje tak, že se snaží dostat do rovnováhy. Prostřednictvím složitých a provázaných sukcesních procesů se postupně (v nějakém prostoru pár let, v jiném třeba několik století nebo tisíciletí) dostává do rovnovážného stavu „klimaxu“. Jde tedy o přírodní „zákon“. Sekundární sukcese (primární probíhá například na sopkou vytvořeném novém ostrově) je dobře vidět třeba ve vyklizeném Černobylu.

Současně platí, a nejlíp je to asi vidět pohledem do vesmíru, že základním rovnovážným stavem není nějaký konečně vytvořený klid, ale neustálý složitý pohyb. Klid můžeme mít možná v noci v ložnici (i když i ten je možná nezdravý:-), ale samozřejmě i ložnice včetně postele letí kosmickým prostorem, rotuje, nakládní se...

Do toho vstupuje homo kamikaze (současný vývojový stupeň člověka zdaleka ještě ne moudrého) se svým nepokorným přesvědčením, že do čehokoli „hodí vidle“, bude to vždycky k lepšímu. Kdyby příroda dokázala slovně ohodnotit takové počínání, asi bychom ho poslouchat nechtěli.

Co je tedy rovnovážným a tak trvale udržitelným stavem?

Pokud bych to u konkrétních věcí s úplnou jistotou věděl, mám už pár cen od Nobela. Obecně je to ale nepochybně takový, do kterého se věci vždy - po kratším či delším čase - samy vrací. Často tak činí poté, kdy přestaneme „tlačit na pilu“... takovým uvolněním si ostatně člověk může i poměrně snadno ověřit, kam se věci samy hýbou, tj. do jakého bodu mají tendenci se vracet.

Zkusme občas kouknout na svět tímhle pohledem - může to být docela zajímavé... přínosné...

Náměty k přemýšlení

  • Je rovnovážným trvale udržitelným stavem klid a mír nebo průběžný variabilní boj mezi „kmeny... národy... státy...“?

  • Je rovnovážným trvale udržitelným stavem vykolíkování nějakého státu na území jiného státu a držení ho silou nebo návrat k původním stavu?

  • Je rovnovážným trvale udržitelným stavem rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými, jejich přivírání nebo stagnace?

  • Je rovnovážným trvale udržitelným stavem emitování chemických škodlivin do prostředí nebo zastavení tohoto procesu?

  • Je rovnovážným trvale udržitelným stavem výuka zkomolených dějin nebo výuka dějinné pravdy (co nejpřesnějším popisem skutečností)?

  • Je v podmínkách naší civilizace vůbec nějaký rovnovážný stav trvale udržitelný?

  • Lze vůbec uvažovat o tom, že by se naše civilizace dostala do takové rovnováhy, aby její existence byla trvale udržitelná? ...

1
Vytisknout
4370

Diskuse

Obsah vydání | 11. 4. 2023