Znečištění vzduchu (jako v Praze) způsobuje demenci

6. 4. 2023

čas čtení 5 minut
Odborníci vyzývají k přísnějším cílům v oblasti znečištění ovzduší, aby se řešilo riziko demence

Výzkum spojuje znečištění se zvýšeným rizikem demence, a to i při úrovních nižších než jsou normy kvality ovzduší ve Spojeném království, USA a EU
 
Podle výzkumu je vystavení znečištěnému ovzduší spojeno se zvýšeným rizikem demence, a to i při úrovních nižších, než jsou normy kvality ovzduší ve Spojeném království, USA a EU. Odborníci tvrdí, že tato zjištění přispívají k nutnosti přijmout naléhavá opatření ke snížení expozice znečištění na celém světě.

Na celém světě žije více než 57 milionů lidí s demencí a globální zátěž se stále zvyšuje. Zásahů, které by nástup demence oddálily nebo jí zabránily, je však málo.


K tomu:

 
Odborníci z Harvard TH Chan School of Public Health v USA se zabývali 14 studiemi zkoumajícími souvislost mezi demencí a expozicí jemným prachovým částicím (známým jako PM2,5). Jemné prachové částice jsou látky znečišťující ovzduší, které se skládají z drobných kousků pevných nebo kapalných látek, jež lidé vdechují při dýchání.

Z analýzy vědců vyplývá, že s každým zvýšením průměrné roční koncentrace PM2,5 o dva mikrogramy na metr krychlový se celkové riziko demence zvyšuje o 4 %. Jejich zjištění byla zveřejněna v časopise British Medical Journal.

Omezenější údaje naznačují, že rizikovým faktorem demence může být také expozice oxidům dusičitým a oxidům dusíku, které vznikají při spalování fosilních paliv. Výzkum nezjistil souvislost mezi ozonem - plynem vznikajícím v ovzduší v důsledku reakcí mezi znečišťujícími látkami - a demencí.

Přestože přetrvávají nejasnosti a při interpretaci výsledků je třeba opatrnosti, vědci uvedli, že výsledky "posilují důkazy o tom, že látky znečišťující ovzduší jsou rizikovými faktory demence".

V souvisejícím úvodníku odborníci z University College London ve Velké Británii varovali, že znečištění ovzduší má "potenciál podstatně ovlivnit riziko demence".

Napsali: "Současné odhady naznačují, že koncentrace PM2,5 ve velkých městech se značně liší, od méně než 10 mikrogramů na metr krychlový v některých městech (např. v kanadském Torontu) až po více než 100 mikrogramů na metr krychlový v jiných městech (např. v indickém Dillí), a proto má znečištění ovzduší potenciál podstatně ovlivnit riziko demence v celosvětovém měřítku.".

Zdůrazňují, že znečištění ovzduší je spojeno také se zvýšeným rizikem dalších zdravotních potíží, přičemž se odhaduje, že každoročně dojde k 6,5 milionu úmrtí v důsledku znečištění ovzduší.

"Přestože jednotlivci mohou podniknout kroky ke snížení své osobní expozice, například tím, že ve dnech s vysokým znečištěním ovzduší zůstanou doma, je toto řešení z dlouhodobého hlediska nepraktické, takže pro mnoho lidí je riziko nevyhnutelné," dodávají.

"[Tato] zjištění proto naléhavě zvyšují potřebu účinných politických opatření ke snížení znečištění ovzduší v celosvětovém měřítku."

Dr. Susan Mitchellová, vedoucí politického oddělení britské charitativní organizace Alzheimer's Research UK, která se na studii nepodílela, uvedla:   "Špatná kvalita ovzduší je významným problémem veřejného zdraví a tento nový přehled pomáhá upevnit vztah mezi určitými typy znečištění ovzduší a rizikem demence.

"Jako jednotlivci však můžeme se vzduchem, který dýcháme, udělat jen málo. Proto je nezbytné, aby vláda vedla od začátku snižování znečištění ovzduší a z toho plynoucích škod na zdraví našeho mozku.
 

"Zbývá ještě odhalit "jak" - existuje několik biologických vysvětlení, která by mohla stát za spojením mezi znečištěním ovzduší a demencí, a my se připojujeme k výzvě autorů k dalšímu výzkumu, který by zlepšil naše znalosti v této oblasti."

Podrobnosti v angličtině ZDE

1
Vytisknout
4068

Diskuse

Obsah vydání | 11. 4. 2023