Hnojivo mozku

6. 4. 2023 / Wenzel Lischka

čas čtení 3 minuty

Když to řekli Američané nebo Angličané, před tím Sověti, tak je to skutečně pravda, která dosud nikdy nikoho nenapadla. Zarážející je ono jakési vulgární vědecko-marxistické pojetí, které by člověk čekal spíše u komunistů, a které tvrdí, že příčinou myšlení a bytí je mozek (hmota a nikoliv vědomí). https://blisty.cz/art/112828-pohyb-vede-k-bystrejsimu-mysleni-a-zdravejsimu-mozku.html

Mozek podle našeho západního přesvědčení tedy není nástrojem mysli a vědomí, ale ředitelem jehož odpadem či reflexní funkcí je mysl a vědomí. Tak to jsme se daleko nedostali. Američané objevili Ameriku a my na to koukáme, jako telata na nová vrata. Sami nemáme nárok na nic přijít sami. Všechno za nás musí objevit kněží moderního náboženství - vědci, odborníci a podvodníci. Američané zjistili, že lidé věří všemu, co Američané zjistili.

 

Naše psychosomatické schopnosti retardovalo abstraktní myšlení (formální), které blokuje pohybové vlastnosti. Proto se stačí pohybovat, nejlépe uvědoměle, a původní obsahové myšlení (hybné, silové) se tím pomalu obnovuje.

Naše západní věda sice objevila a precizně zpracovala mechanické pohyby svalově-kosterního systému, ale to je velice málo. Je to způsob mechanického pohybu robotů, nikoliv živých bytostí. U dětí a zvířat lze pozorovat dosud zachované hybně-silové dráhy, které jsou příčinou ušlechtilých tělesných pohybů, které u nich pozorujeme a obdivujeme, ale marně je jako dospělí lidé napodobujeme. Pokud ovšem nejsme osobou co do ušlechtilého pohybu způsobilou.

Hybně silové dráhy a na ně navázaný svalově-kosterní systém ve svém přirozeném stavu odpovídají gravitačnímu poli, jehož pružnosti správný pohyb využívá. Povšimněte si toho například u ptáků, jak plavou v gravitačním poli (hmotě skupenství plynném), zatímco my se těžkopádně potácíme po ulicích proti duševnímu i anatomickému odporu svého těla, a také proti odporu prostředí (gravitačního pole).

Správný pohyb vychází ze splývání s gravitačním polem, kterého využívá. Archimédův zákon neplatí jenom pro skupenství hmoty kapalné, ale i plynné. Všimněte si jak plavou ryby nebo dobří plavci - jak si hrají s vodou, nebo spíše voda s nimi, zatímco náš abstraktně myslící inteligentní člověk (občan) se v ní topí. Ponoření se do gravitačního pole vytváří sílu opačného určení (antigravitační).

Víte například, že klouby, které ze dvou stran ukončují jednu tělesnou část (např. předloktí) se nesmí při správném pohybu hýbat souběžně, ale vždy proti sobě? Víte, že nervový impulz pocházející z mozku (mysli), který inervuje a mechanicky smršťuje synergické svaly, které pohybují kostrou, je velice špatný, a ve své přemíře ničí tělo (např. klouby)?

Kostra tahaná svaly devastuje tělo a je příčinou těžkopádného pohybu, který podléhá gravitačnímu spádu a tím i degeneraci a destrukci organizmu. Správný pohyb vychází z vědomí a mysli, je přenášen do kostí a na svaly (antagonistické). Splývá s prostředím. Jde o pohyb těžiště v gravitačním poli, který následuje kostra a posléze svaly (tělo).

Pokud dobře vnímáme těžiště a gravitační pole, jsme na nejlepší cestě, jak si osvojit správné pohyby. Na podvědomé úrovni máme do určité míry správný pořádek akcí zachován (vědomí-mysl-síla-tělo), ale při pokusech o uvědomělý pohyb na bázi abstraktního myšlení jej obracíme naopak.

(Výklad zde podaný, je pro vzdělaného člověka problematický a dezinformačního charakteru. Nemůže nahradit přímou praxi, případně praktickou demonstraci.)1
Vytisknout
4242

Diskuse

Obsah vydání | 11. 4. 2023