Velký dík překladateli a rétorovi

7. 4. 2023 / Pavlína Antošová

čas čtení 2 minuty
 

V sobotu 8. dubna své životní jubileum oslaví profesor Martin Hilský – vynikající anglista a mimořádně zajímavý člověk. Bude mu osmdesát let. Pro širší veřejnost je to především první Čech, který sám přeložil celé Shakespearovo dílo.

Z postupů, jež přitom často používal, si zvláštní zmínku zaslouží odvozování – jazykový prostředek typický i pro angličtinu, ale v překladech pana profesora uplatňovaný se stálým zřetelem k češtině. Před lety mi jeho kolega Radoslav Nenadál po zhlédnutí jedné inscenace napsal: „Text není boulovatý a Hilský se nedopouští schválností." Jiný hodnotitel poukazuje třeba na sympatickou věcnost Hilského překladů (a k tomu je vhodné dodat, že básnický rozlet takovým přístupem netrpí). Jeho překládání s sebou však – a rozhodně nejen v tomto případě – přineslo jedinečný vhled do dobového kontextu, jak o tom svědčí oceněná publikace Shakespearova Anglie: Portrét doby (Academia 2020).  


Méně už se připomíná zasvěcenost pana profesora v oblasti britského modernismu (především jeho trvalá fascinace dílem D. H. Lawrence). Z této oblasti vytěžil v prvé řadě knihu Modernisté (Torst, 1995) – objevnou, svižně napsanou a pro studenty (ale i pro další čtenářské nadšence) nedocenitelnou práci.

Během svých let na pražské filozofické fakultě jsme u Martina Hilského oceňovali jak zasvěcenost, tak i neokázalost. A samozřejmě v neposlední řadě smysl pro humor. Pod jeho vedením v listopadu 1989 tehdejší katedra ihned písemně vyjádřila plnou podporu studentským požadavkům – ještě než se vůbec dalo odhadnout, jak přelomové události dopadnou. Členka stávkového výboru za to při nejbližší veřejnosti veřejně poděkovala a vyslovila přání, aby se pedagogové z anglistiky dostavili i na některé z užších jednání. „A koho byste si tam přála?" zeptal se tehdejší docent Hilský. Když slyšel, že pokud možno všechny, poděkoval a dodal: „Ale raději proveďte výběr. Víte – lidé z jiných kateder by řekli: ,Anglisté jsou expanzívní – jako to britské impérium.' " A od něho jsme také v den generální stávky (27. listopadu 1989) slyšeli: „Vy studenti jste dnes největší silou v zemi. Ale hned zítra už tomu bude jinak."

Jistěže okolnosti zhodnotil přesně. Ale přestože leckdy narážíme, když se třeba jen pokoušíme zůstat věrni sami sobě, jeho činnost nám na dálku pomáhá. O to víc, že ji podtrhují schopnosti jednoho z nejlepších českých rétorů. A spolu s nimi dar vyjádřit se o složitých otázkách srozumitelně. Panu profesorovi Hilskému patří upřímné blahopřání, podložené naším obrovským vděkem.

2
Vytisknout
3983

Diskuse

Obsah vydání | 11. 4. 2023