Průzkum: Británie je tvrdě rasistická společnost

9. 4. 2023

čas čtení 5 minut
Více než třetina lidí z etnických a náboženských menšin zažila v Británii rasově motivovaný útok

(Pozn. JČ: Velmi by mě zajímalo, jak by dopadl takovýto průzkum v ČR, kdyby ho někdo dělal)

Podle největšího a nejkomplexnějšího průzkumu rasové nerovnosti ve Spojeném království za více než čtvrt století zažila více než třetina lidí z etnických a náboženských menšin rasově motivované fyzické nebo slovní útoky.

Průzkum zjistil "nápadně vysokou" míru útoků v širokém spektru etnických menšin, stejně jako vysoký výskyt rasové diskriminace a nerovnosti výsledků ve vzdělávání, na pracovišti, v bydlení a v interakci s policií.


Podle průzkumu téměř každý šestý člověk z menšinových etnických a náboženských skupin uvedl, že před pandemií zažil rasistický fyzický útok. Tento počet se zvýšil na více než pětinu židů a více než třetinu cikánů, kočovníků a Romů.

Více než čtvrtina všech respondentů z menšinových etnických skupin zažila rasistické urážky a 17 % uvedlo, že jejich majetek byl poškozen rasistickými útoky, zjistil průzkum. Téměř třetina uvedla, že se setkala s rasismem na veřejném místě, a každý šestý uvedl, že se stal obětí rasismu ze strany sousedů.

Nissa Finneyová, profesorka humánní geografie na univerzitě v St Andrews, která studii vedla, uvedla, že studie ukazuje, že rasismus je "součástí každodenního života" lidí z etnických menšin: "Spojené království má k rasově spravedlivé společnosti nesmírně daleko. Nerovnosti, které vidíme v naší studii, by neexistovaly, kdybychom měli skutečně spravedlivou společnost."

Navzdory četným důkazům o rasové diskriminaci a nespravedlnosti průzkum zjistil, že naprostá většina menšinových skupin uvádí silný pocit sounáležitosti s britskou společností, často spolu s hlubokým poutem k vlastní etnické identitě. Mnoho skupin uvedlo vysokou míru důvěry v britský parlament a decentralizované vlády.

Takto relativně vysoká úroveň důvěry byla zvláště nápadná během pandemie, kdy etnické menšiny měly vyšší než průměrnou šanci, že se nakazí nebo zemřou na covid-19. Až na některé výjimky měli "lidé z etnických menšin tendenci důvěřovat parlamentu Spojeného království více než bílí Britové", zjistil výzkum.

Mezi další zjištění patří např:

    Téměř třetina lidí z etnických a náboženských menšin uvedla, že se setkala s rasovou diskriminací ve vzdělávání (29 %) a v zaměstnání (29 %), a téměř pětina uvedla, že se setkala s diskriminací při hledání bydlení.

    Více než pětina všech menšin uvedla, že se setkala s diskriminací ze strany policie, avšak v případě černošských karibských skupin se tento podíl zvýšil na 43 % a u skupin cikánů, kočovníků a Romů na více než třetinu.

    Etnické menšiny častěji žijí v přeplněných bytech - 60 % romských bytů bylo přeplněných a čtvrtina pákistánských a arabských rodin - a mnohem častěji než bílí Britové neměly doma přístup k venkovnímu prostoru.

Halima Begumová, výkonná ředitelka thinktanku Runnymede Trust, který se zabývá rasovou rovností, uvedla, že samotné údaje z průzkumu týkající se rasově motivovaného násilí jsou "neuvěřitelně znepokojivé" a vyvracejí myšlenku, že rasově motivované trestné činy z nenávisti jsou na ústupu. "Je smutné, že jen málo Britů z etnických menšin bude těmito zjištěními překvapeno," dodala.

Studie zaznamenala vysokou míru politické angažovanosti etnických menšin. Labouristická strana dosáhla nejvyšších výsledků mezi pákistánskými, černošskými africkými a černošskými karibskými skupinami; toryové získali nejvyšší podíl židovských hlasů, zatímco liberální demokraté získali největší podporu od bílých východoevropských, čínských a bílých irských skupin.


Podle průzkumu došlo během pandemie k nárůstu rasistických ůtoků proti čínským a asijským občanům. Etnické menšiny se častěji než bílí Britové setkávaly se ztrátami souvisejícími s covidem-19. Některé menšinové skupiny však během krize méně často zažívaly deprese a osamělost.

Průzkumu se v období od února do října 2021 zúčastnilo více než 14 000 osob z 21 etnických skupin, včetně bílých Britů.

Výzkum, který byl tento týden zveřejněn v knize Rasismus a etnická nerovnost v době krize, přináší nejaktuálnější a nejpodrobnější údaje o etnických nerovnostech ve Spojeném království, včetně podle autorů bezprecedentního vhledu do zkušeností cikánů, kočovníků, Romů a židů.

Vypracovalo ji Centrum pro dynamiku etnicity při Manchesterské univerzitě a konstatuje, že jde o nejrozsáhlejší průzkum rasových nerovností od roku 1997, který nabízí bezprecedentní rozsah přístupu, detailní informace a celostátní dosah. Na průzkumu se podílelo 13 etnických menšin a komunitních skupin.

Výzkumníci uvedli, že průzkumu se zúčastnilo relativně málo osob mladších 18 let a starších 65 let, a to z důvodu online náboru a metod dotazování použitých během pandemie. To by podle nich mohlo znamenat, že výsledky podceňují rozsah etnických nerovností v Británii.

Podrobnosti v angličtině ZDE

1
Vytisknout
3823

Diskuse

Obsah vydání | 12. 4. 2023