Nová důchodová reforma

24. 5. 2023 / Wenzel Lischka

čas čtení 3 minuty

Dnes jsme svědky tvořící se převratné nové důchodové reformy. Na šok z neznámého nás preventivně připravují reklamní šoty probíhající stále dokola v televizi - až do úplné ztráty vědomí diváků. Vysoké finanční výdaje na tuto osvětu bohužel způsobily, že nejsou peníze pro některé důchodce. Toto však jistě nijak nevadí. Nasytit davy ideou přijde rozhodně levněji než chlebem.

Někteří důchodci již delší dobu žijí, aniž by jim byly vypláceny důchody. Z tohoto faktu můžeme usuzovat na podstatu nové důchodové reformy. Po jejím zavedení se totiž žádné důchody žádným důchodcům vyplácet nebudou. Máme se na co těšit.

Podstata staré důchodové reformy vycházela z mylného faktu, že peníze k životu nejsou primárně nutné. Napřed jsme museli dýchat, pít, jíst, vyměšovat a oblékat se, abychom pak mohli používat peníze. Kdo to obrátil, ten nežil, případně skončil ve vězení nebo v blázinci.

Po nové důchodové reformě se odchod do důchodu bude krýt s odchodem do krematoria. Jelikož povinná eutanázie není dosud uzákoněna a občané se dožívají různého věku, při tvorbě nové důchodové reformy jsou potíže se stanovením věku odchodu do důchodu. Zákonodárci totiž zapomněli před zavedením nové důchodové reformy schválit zákon o povinné eutanázii, nebo alespoň o povinném upracování se k smrti.

V našem křesťanském světě je utrpení vůdčím leitmotivem našeho hříšného života. Čím více budeme v království pozemském trpět, tím více se budeme těšit na království nebeské čili na úlevu, která nastává ve stavu klinické smrti.

My pozitivně myslící optimisté hledíme s důvěrou do budoucnosti. Podporujeme přestavbu a nové myšlení pro naši zemi a celý svět. Důchodci jsou starou generací, na které žádné světlé zítřky nelze zakládat. Žili a pracovali ve zpožděném časoprostoru minulého režimu, kdy se napřed pracovalo a pak se jedlo či hodovalo - každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb, respektive podle jeho práce.

Nová důchodová reforma se bude týkat mladé generace občanů. Většina z nich již pochopila, že časoprostorově zpožděný systém práce a vyplácení důchodů je nutné správně obrátit. Napřed je nutné důchody vyplácet, a potom lze případně pracovat. Je to naprosto logické a vědecky správné. Abyste mohli dýchat, pít, jíst, vyměšovat a oblékat se, musíte mít peníze

Občané, kteří celý život pracovali, si totiž žádného důchodu užít nemohou. Po odchodu z pracovního procesu jsou již staří, nemohoucí a nemocní. To dá rozum, že aby si mohl člověk užívat života a mohl si ničit zdraví, musí být mladý a zdravý. A v tomto skvělém pravidle tkví celá naše vyspělá ekonomika, svoboda a demokracie.

0
Vytisknout
3009

Diskuse

Obsah vydání | 26. 5. 2023