Chceme nějaký další „Vítězný únor“?

24. 5. 2023 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 3 minuty
Je stále zajímavější sledovat počínání naší vládnoucí garnitury prizmatem možných následků jí případně vyvolaných společenských čeření či zvratů. Když si otevřeme mainstreamová média, dospějeme k názoru, že taková nebezpečí již byla jednou pro vždy zaříkána, vymýcena, možná zakázána... jako by si jakákoli „vláda“ mohla k „plebsu“ dovolit naprosto cokoli s jistotou, že fatální následky už nezahrozí. Jako by se v politickém vesmíru všechny galaktické systémy srovnaly do řady – a: Bude tady pořádek!

Je pravda, že česká společnost je z pohledu neposlušnosti a revolucí tak trochu zastydlá, ale kdo ví... někdy to může být i přednost. Spoléhat na to ale stoprocentně je postup hodný kamikaze. Zdá se, že často neklademe důraz na to, CO kdo říká, ale neustále se plácáme v tom, KDO to říká, a to namísto přemýšlení o VĚCI ze všech dostupných perspektiv, ať už ji přinesl vítr z jakékoliv světové strany.

Mimo hlavní proud do veřejného diskursu sice zboku nahlížejí i závažná témata, ale oficiální média je většinou vytěsní a nebo se jich jen dotknou a vzápětí je pro jistotu alibisticky zrelativizují. Tím se jejich „novináři“ mimoděk stávají spoluviníky dotčených politiků možná i za nějaký budoucí VÍTĚZNÝ ÚNOR. Zajímalo by mne, zda si to povětšině uvědomují a jen zpívají píseň chlebodárce, nebo je to jinak(?)

Ať už lidé v ulicích i jinde konkrétně vykřikují cokoli, pojítkem a společným jmenovatelem problému je přece SOCIÁLNÍ NEROVNOST. Aby pochopil úplně každý, o čem je řeč – tedy – o narůstání majetkového rozdílu mezi nejchudším a nejbohatším občanem v ČR (často se mluví také o rozevírání nůžek). Jen těžko se chápe novinářský pohled zúžený na opakování zástupných problémů až do jejich úplného vyčpění (namísto efektivního veřejného tlaku požadujícího řešení).

Vím, že zopakuji známé věci, ale jen pro oživení – pár epigramů od otce novinářů Karla Havlíčka z Borové, které dokladují, že čas ve smyslu pozitivní evoluce skoro neběží...

Sophistika: Proč bych nesměl být atheistou? Však nás pán Bůh tuto víru čistou učí, sám všem špatný příklad dává, an krom sebe Boha neuzává.

Ost und West: Muzeum nestavte dole u Vltavy, přijde z jara voda jará, do Němec ho splaví. Raději ho nechte na Hradčanech státi, bude na něj vítr zdravej od severa váti.

Přátelé: V nouzi ti dá radu každý dobrý přítel; ale málokterý dá ti mouky pytel.

Oč je hádka? Od té doby, co začli čerti s nebe padat, hned též o vládu v nebi počali se hádat.

Známka vyšších: Pořádný muž od lůzy tím se označuje, že čemu nerozumí, to neprovozuje.

Vrch a základ: Tím hlubší základy, čím vyšší zeď nahoře: a vyšší rozum stojí na hlubší pokoře.

Šlechtická krev: Vidím mezi rolnictvem a měšťany knížata, jak si hrajou vždy na pány. V hlavě mají seno, slámu, k tomu ještě mnohou dámu.

Bajka politická: Ve Švejcarech, v demokratském kraji, kde si na republikány hrají, sed si vedle orla vrabčík smělý dosti, začimčařiv cosi o rovnosti. Orel polknul vrabce místo naučení, že přec nikdy vrabec orlu roven není.

Nehřeš ústy ani sluchem - blahoslaveni jsou chudí duchem.

Praví otec svému synu: „Inu, hodnýs' hošku velmi, však, že si s tebou kamarádí šelmy, to ti více neprominu!“

1
Vytisknout
2776

Diskuse

Obsah vydání | 26. 5. 2023