Obejdou se Mongolsko a Kazachstán bez Ruska?

24. 5. 2023

čas čtení 1 minuta
Kazachstán i Mongolsko již dlouho publikují mapy znázorňující jejich národní území zasahující do Ruska. Ale nyní se zdá, že tyto dvě země se chystají rozvíjet nová železniční spojení, která by mohla podkopat transsibiřskou železnici a dokonce i podkopat ruskou kontrolu nad Altajem, důležitým zdrojem ruského nerostného bohatství. Znepokojený článek publikoval Alexandr Balijev.

Od roku 2003 zřídily obě středoasijské země mezinárodní koordinační radu nazvanou "Náš společný domov – Altaj", která se zabývá především podporou cestovního ruchu a spoluprací při vědeckém výzkumu regionu sousedícího s oběma zeměmi.

Nedávno však Astana a Ulánbátar uspořádaly společnou konferenci této skupiny, která navrhla, že obě země mají rozsáhlejší agendu, která by mohla zahrnovat i rozvoj nové dopravní cesty, a zdá se, že projekt má podporu Číny.

Není divu, že to v Moskvě vyvolalo poplach, protože Kazachstán, Mongolsko a možná i Čína se nyní zdají být odhodlány k projektu, který ovlivní ruské území, a učinit tak samostatně, bez jakéhokoli zapojení ruských partnerů, kteří očekávají, že budou konzultováni.

Podle Balijeva chtějí Kazachstán a Mongolsko vybudovat železniční trasu přes ruský Altaj, aby spojily své dvě země příměji než nyní. V současné době musí posílat zboží na sever do ruského vnitrozemí a poté si toto zboží nechat poslat zpět po jiné trati do místa určení.

Taková trasa, kterou podle ruského komentátora pravděpodobně podporuje Čína, by měla negativní dopad na ruské železnice a mohla by mít za následek, že by třem zúčastněným zemím umožnilo při obchodování obcházet Rusko a uniknout tak problémům se sankcemi.

Podle Balijeva navíc takový projekt údajně přinese otevření nároku sousedních států na ruské území.

Zdroj v ruštině: ZDE

1
Vytisknout
2298

Diskuse

Obsah vydání | 26. 5. 2023