Recyklovaný plast může být toxičtější a není řešením znečištění, varuje Greenpeace

24. 5. 2023

čas čtení 4 minuty
 
Recyklace plastů může zvýšit jejich toxicitu a neměla by být považována za řešení krize znečištění, varovala organizace Greenpeace před posledním kolem jednání o mezinárodní smlouvě o plastech.

"Plasty jsou ze své podstaty neslučitelné s kruhovou ekonomikou," uvedla tato globální ekologická síť ve zprávě, která shrnuje výzkumy ukazující, že recyklované plasty jsou toxičtější než jejich primární složky.

Zpráva načasovaná na začátek nových jednání o potenciální globální smlouvě o plastech přichází v době, kdy samostatný výzkum zjistil, že rozklad plastů pro recyklaci rozptyluje mikroplastové znečištění do životního prostředí.

 

Zástupci 173 zemí se loni dohodli na vypracování právně závazné smlouvy zahrnující "celý životní cyklus" plastů od výroby až po jejich likvidaci, která by měla být projednána během příštích dvou let.

Příští týden se mají sejít v Paříži na jednáních, která již byla kritizována za to, že vylučují komunity v rozvojových zemích poškozené skládkováním a spalováním plastového odpadu, jakož i marginalizované sběrače odpadu, kteří jsou pro recyklaci klíčoví.

Bez těchto hlasů panují obavy, že jednání budou ovlivněna zájmy podniků. "Plastikářský průmysl - včetně společností vyrábějících fosilní paliva, petrochemické výrobky a spotřební zboží - stále předkládá recyklaci plastů jako řešení krize znečištění plasty," řekl Graham Forbes, který vede celosvětovou kampaň Greenpeace USA zaměřenou na plasty.

"Ale ... toxicita plastů se ve skutečnosti s recyklací zvyšuje. Plasty nemají v cirkulární ekonomice místo a je jasné, že jediným skutečným řešením, jak skoncovat se znečištěním plasty, je masivní omezení jejich výroby."

Od 50. let 20. století bylo vyrobeno přibližně 8 miliard tun plastů. Zpráva Greenpeace katalogizuje recenzované výzkumy a mezinárodní studie, které ukazují nejen to, že jen nepatrná část (9 %) plastů je vůbec recyklována, ale také to, že ty, které jsou recyklovány, končí s vyšší koncentrací toxických chemikálií, což znásobuje jejich potenciální škodlivost pro zdraví lidí, zvířat a životního prostředí.

Zpráva uvádí, že recyklované plasty často obsahují vyšší množství chemických látek, jako jsou toxické zpomalovače hoření, benzen a další karcinogeny, látky znečišťující životní prostředí včetně bromovaných a chlorovaných dioxinů a četné endokrinní disruptory, které mohou způsobit změny přirozené hladiny hormonů v těle.

Plastový odpad určený k recyklaci se obvykle vyváží ze zemí s vysokými příjmy do chudších částí světa.

Dr. Therese Karlssonová, vědecká poradkyně Mezinárodní sítě pro eliminaci znečišťujících látek (IPEN), uvedla: "Plasty se vyrábějí z toxických chemikálií, které při recyklaci jednoduše nezmizí. Vědecké poznatky jasně ukazují, že recyklace plastů je toxická činnost, která ohrožuje naše zdraví a životní prostředí v celém recyklačním toku.

"Jednoduše řečeno, plasty otravují cirkulární ekonomiku a naše tělo a znečišťují vzduch, vodu a potraviny. Neměli bychom recyklovat plasty, které obsahují toxické chemikálie. Skutečné řešení plastové krize bude vyžadovat globální kontrolu chemických látek v plastech a výrazné snížení výroby plastů."

Předpokládá se, že do roku 2060 se výroba plastů ztrojnásobí. Greenpeace uvedl, že jakákoli globální dohoda o plastech musí dosáhnout okamžitého výrazného snížení výroby plastů, což je první krok na cestě k úplnému vyloučení výroby primárních plastů.

Ty plasty, které zůstanou, musí být v co největší míře znovu použity a zároveň musí být vyvinuty technologie likvidace odpadu, které nebudou spočívat v jeho pouhém spalování nebo zakopávání, uvedl Greenpeace.

Zdroj v angličtině ZDE

1
Vytisknout
2339

Diskuse

Obsah vydání | 26. 5. 2023