V údajích ze satelitní navigace GPS se objevují mimořádně velké chyby. Je to předzvěst ukrajinské ofenzivy?

5. 6. 2023 / Ivan Větvička

čas čtení 3 minuty

Přijímače signálu GPS pro civilní amatérské užití poskytují za běžných okolností údaje o své poloze s přesností na 3 – 5 metrů, údaj o nadmořské výšce bývá zatížen větší, přibližně trojnásobnou chybou. Tyto chyby jsou generovány uměle a provozavatel (v tomto případě USA) je podle svého uvážení může zvětšit. V týdnu, který začal 22. květnem jsem zaznamenal, že chyba určení polohy vzrostla přibližně na 15 metrů a v určení nadmořské výšky se vyskytovaly i odchylky 50 metrů od skutečné hodnoty. Podobně velké chyby v určení polohy se v údajích z GPS objevily v roce 2003, kdy Američané zahájili druhou válku proti Iráku. Současné nepřesnosti v určení nadmořské výšky jsou pak bezprecedentní. Znamená to, že Američany podporovaná ukrajinská ofenziva může začít kdykoliv.

 

Systém GPS vás dokáže zaměřit s přesností na desítky či jednotky centimetrů – záleží na tom, zda máte oprávnění přijímat signál nezatížený záměrnými chybami, jaký přístroj používáte a kolik času můžete věnovat jednotlivému měření. I s amatérským vybavením je možné „chytračit“ a poskytovatelem generovanou chybu potlačit, ale taková řešení pracují příliš pomalu na to, aby mohla navádět balistickou raketu nebo střelu s plochou dráhou letu a mohou být příliš zdlouhavá i pro dělostřelce, kteří mají občas jenom několik minut na to, aby zaujali palebné postavení, několikrát vystřelili a rychle zmizeli.

Pro opravdu přesné a rychlé zaměření polohy příliš nepomůže ani „nadivoko“ kombinovat signály z různých satelitních navigací, protože všichni  poskytovatelé těchto služeb šifrují frekvence, které dovolují rychlou a přesnou orientaci.

Oprávnění k přístupu má pouze armáda, případně také bezpečnostní složky poskytovatele, ale veřejnost (a tedy i cizí vojska) se musejí potýkat s větší chybou zaměření.

Tím, co tady píši, neprozrazuji žádná tajemství a nikterak nepodrývám ukrajinské válečné úsilí – Rusové si přijímače GPS velmi oblíbili, neboť i se současnou enormní chybou určení polohy jsou přesnější než byl systém GLONASS v některých letech. Kromě toho na Západě vyráběné přijímače nabízejí oproti ruské konkurenci větší uživatelský komfort.

Ruští vojáci si zvětšení chyby museli všimnout a ti bystřejší vědí, co to znamená: Američané vyšli vstříc ukrajinské ofenzivě. Rusové se bez jediného výstřelu ocitli v nevýhodě. Budou nyní muset více spoléhat na vlastní těžkopádnější navigaci, zatímco vyspělá technika, kterou Ukrajinci obdrželi ze Západu, může mít přijímače s pohodlným přístupem k nezkreslenému signálu GPS.

Poznámka:

Uvedené hodnoty pro velikost chyby v údajích obdržených z GPS byly zjištěny v otevřeném terénu, kde nic nebránilo příjmu satelitního signálu. V městské zástavbě nebo v lesním porostu může být poloha i nadmořská výška určena s ještě menší přesností, případně se zaměření nemusí vůbec zdařit.

1
Vytisknout
7538

Diskuse

Obsah vydání | 7. 6. 2023