Jak skutečně pochopit, zda sociální média poškozují mladou mysl?

6. 6. 2023

čas čtení 7 minut
I v České republice jsou mladí lidé postiženi epidemií psychických problémů,jak na to poukazuje Peter Pöthem, odborník na psychické problémy mladých lidí v tomto Rozhovoru Britských listů.

Podívejme se, jak se tentýž urgentní problém snaží řešit v USA. Toto je z redakčního komentáře listu Washington Post.


Vedoucí státní představitel amerického zdravotnictví vydal tento měsíc dokument, ve kterém varuje, že se děti v zemi "staly nevědomými účastníky desetiletí trvajícího experimentu" s používáním sociálních médií. Problém je, že výsledky ještě nejsou známy.

Není pochyb o tom, že národ zažívá krizi duševního zdraví mládeže. V roce 2021 uvedlo 42 % středoškoláků ve studii Centra pro kontrolu a prevenci nemocí přetrvávající pocity smutku nebo beznaděje; 18 % uvedlo, že plánuje sebevraždu. Špatná čísla se týkají i mladších studentů. Nejhorší jsou u dospívajících dívek.Není také pochyb o tom, že se tato čísla za posledních zhruba deset let - tedy za stejnou dobu, během níž se chytré telefony prakticky staly prodloužením fyzických těl lidí - dramaticky změnila. Dnes používá sociální média 95 procent dospívajících, z toho dvě třetiny denně. Průzkum mezi žáky osmých a desátých tříd ukázal, že průměrný dospívající stráví na sociálních sítích 3,5 hodiny denně. Každé sedmé dítě na nich stráví více než 7 hodin.

Existují však otázky, zda je nárůst používání sociálních médií zodpovědný za nárůst depresí a sebevražd. Existují i jiné možné příčiny, například ekonomická úzkost nebo opioidová krize. Samozřejmě k problému přispěla i pandemie, i když tyto potíže začaly už před ní. Určitý nárůst by mohl vysvětlit i pokles stigmatizace duševních poruch: Děti měly deprese vždycky, jen o tom ne vždycky mluvily - i když nárůst počtu návštěv pohotovostí souvisejících s duševním zdravím naznačuje, že to není celý příběh.

Některé studie statisticky zjistily významné souvislosti mezi intenzivním používáním sociálních médií a problémy s duševním zdravím; jiné, včetně analýzy zaměřené na obecnější kategorii "digitálních technologií", zjistily, že souvislost problémů s duševním zdravím s trávením velkého množství času online je jen tak silná jako souvislost mezi problémy s duševním zdravím a neškodnými činnostmi, jako je "pojídání brambor". Jiní zase objevili pozitivní účinky používání sociálních médií - zejména u dětí LGBTQ+ a příslušníků dalších marginalizovaných komunit, kteří na internetu často najdou více rozmanitosti a přijetí než doma. Někdy různé skupiny vědců analyzují stejný soubor čísel a dojdou k opačným závěrům.

Existuje také možnost, že to, co je pro průměrné dítě nejškodlivější, není samotné používání sociálních médií, ale spíše to, jak pohlcuje hodiny, které by jinak věnovalo činnostem, které jsou podle vědeckých poznatků zcela jasně prospěšné pro duševní zdraví, jako je sport nebo, což je zásadní, spánek.

Drtivá většina smysluplných souvislostí, které vědci zjistili, je každopádně pouze korelační. Příčinné vztahy je obtížné rozpoznat; technologické společnosti si částečně z oprávněných obav o soukromí nechávají informace potřebné k vyvození těchto závěrů pro sebe. Situace by se mohla zlepšit s novým regulačním režimem Evropské unie, ale zákonodárci v USA mohou také přinutit firmy k transparentnosti pro výzkumné účely. A ještě lépe, firmy by měly tuto nezbytnou práci financovat.

Dobrou zprávou je, že rozpory a konzistence v analýzách, které výzkumní pracovníci mají, naznačují místa, kde je možné zkoumat hlouběji. Prohlášení Americké psychologické asociace, že "používání sociálních médií není pro mladé lidi ze své podstaty ani prospěšné, ani škodlivé", nějakým způsobem posloužilo jak firmám, které touží pokračovat v dosavadní činnosti, tak jejich nejhlasitějším kritikům. Je to ale také výzva k tomu, abychom zjistili, za jakých okolností je to škodlivé.

Které skupiny obyvatel jsou nejvíce ohroženy a za jakých okolností? Jaké typy používání sociálních médií zvyšují ohrožení - jde jen o čas strávený online, nebo o způsob, jakým je tento čas tráven, s nekonečným scrollováním na jedné straně a aktivnějším zapojením na straně druhé?

Jaké funkce mají tendenci podporovat nejhorší typy používání - od doporučovacích algoritmů, které posílají uživatele na stále extrémnější verze toho, co již konzumují, až po počítadla "lajků", která reagují na touhu dětí po sociální odměně, aniž by je kdy skutečně uspokojila?

Jaké typy materiálu na sociálních sítích představují stejné problémy - například materiály, které se týkají poruch příjmu potravy nebo sebepoškozujících mechanismů?

Výsledky důkladných studií by mohly platformám pomoci navrhnout intervence, které se zaměří na nejnebezpečnější aspekty jejich produktů. Nebo by mohly pomoci americkému Kongresu navrhnout legislativu zaměřenou například na způsob, jakým design platforem podporuje chování, které se jich týká. Možná by bylo vhodné omezit algoritmická doporučení pro děti. Možná by nekonečné rolování mělo skutečně skončit - nebo by uživatelé měli být alespoň vyzváni, aby telefon vypnuli nebo se podívali na něco jiného. Možná by měli být vyzváni, aby šli spát v normální dobu. . (Některé aplikace již s těmito funkcemi experimentují.)

Jakékoli další poznatky mohou rodičům pomoci při stanovování pravidel pro jejich vlastní děti a také při pochopení varovných signálů, na které si mají dávat pozor.

Ať už čísla ukazují na jakékoliv řešení, pravděpodobně to nebudou tupá opatření, o kterých dnes některé státy uvažují a dokonce je přijímají jako zákon: V Utahu se omezuje používání sociálních sítí dětmi mladšími 18 let bez souhlasu zákonných zástupců nebo v Montaně se úplně zakazuje TikTok.

Američtí státní zdravotníci mají pravdu v tom, že nám chybí důkazy pro závěr, že sociální sítě jsou "dostatečně bezpečné" pro desítky milionů dětí, které na těchto stránkách tráví své dny. Země však zatím nemá ani důkazy, které by umožnily vyvodit, zda a jak jim škodí. Prozatím je nejlepším léčebným plánem získat tyto odpovědi a do té doby  by měli rodiče  používat zdravý rozum a dbát na to, aby jejich děti měly čas od času pohyb, spánek a aktivitu  bez obrazovky.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
3721

Diskuse

Obsah vydání | 8. 6. 2023