Belgická zdravotní pojišťovna: Znečištění vzduchu partikuláty má drastický dopad na zdravotnictví

22. 9. 2023

čas čtení 5 minut
Foto: Slávek Svoboda, Mariánské náměstí

Snížení znečištění ovzduší tak, aby odpovídalo nejméně znečištěným 25 % míst v Belgii, by v roce 2019 ušetřilo 43 milionů eur  na návštěvách  občanů u praktických lékařů a na nemocničních pohotovostech.

Studie také zjistila, že větší množství stromů a trávy v okolí souvisí s menší poptávkou po návštěvách praktického lékaře a nemocnice.

Proč zdravotní pojišťovna zkoumá znečištění ovzduší? Protože, jak vysvětluje Christian Horemans, odborník na životní prostředí a zdraví z belgické pojišťovny Mutualités Libres: "Znečištění ovzduší má obrovský dopad na veřejné zdraví a tvoří obrovské náklady na belgické povinné zdravotní a invalidní pojištění. Považujeme za svou povinnost analyzovat rizika pro finanční udržitelnost zdravotního a invalidního pojištění, které je součástí sociálního zabezpečení."

Nedávná studie této pojišťovny , kterou provedl tým zahrnující belgické a nizozemské univerzity a výzkumná centra, porovnávala nároky na zdravotní pojištění 1,2 milionu lidí v Belgii v roce 2019 se znečištěním částicemi v jejich okolí. Finanční výsledky byly překvapivé.
 

 
Tým se zaměřil na náklady na téměř 4 miliony návštěv praktických lékařů a více než půl milionu návštěv nemocničních pohotovostí, které uskutečnili mladí lidé a dospělí ve věku od 10 do 64 let. Po odstranění sociálních a ekonomických faktorů, které ovlivňují zdraví lidí, studie zjistila souvislosti mezi návštěvami praktických lékařů a nemocničních pohotovostí a znečištěním částicemi (PM2,5), a když výsledky aplikovala na celou Belgii, vědci odhadli, že snížení znečištění ovzduší tak, aby odpovídalo nejméně znečištěným 25 % míst v Belgii, by v roce 2019 ušetřilo 43 milionů eur  na návštěvách občanů upraktických lékařů a na nemocničních pohotovostech.

Je pravděpodobné, že ještě větších úspor by se dosáhlo splněním směrnic Světové zdravotnické organizace pro znečištění ovzduší, jak je navrhl Evropský parlament pro rok 2035.

Horemans uvedl:   "Čím nižší jsou koncentrace PM 2,5, tím méně lidí musí navštívit praktického lékaře. Zlepšení kvality ovzduší tedy prospívá nejen veřejnému zdraví, ale zajišťuje také finanční udržitelnost systému sociálního zabezpečení."

Studie také zjistila, že větší množství stromů a trávy v okolí souvisí s menší poptávkou po návštěvách praktického lékaře a nemocnice. To platilo zejména pro města a odpovídá to širším důkazům o zeleni v městských oblastech.

Světová zdravotnická organizace již nyní doporučuje, abychom měli přístup k 0,5 hektaru veřejné zeleně, což jsou přibližně dvě třetiny velikosti fotbalového hřiště, v okruhu 300 metrů od našich domovů.

Městský lesník Cecil Konijnendijk nedávno navrhl pravidlo 3-30-300 pro městské lesy a městskou zeleň - každý občan by měl mít ze svého domu výhled alespoň na tři stromy (přiměřené velikosti), ve svém okolí by měl mít 30 % stromového porostu a neměl by bydlet dále než 300 metrů od parku nebo zelené plochy.

Prof. Mark Nieuwenhuijsen z barcelonského výzkumného institutu ISGlobal, který se na belgické studii nepodílel, uvedl:   "Praktičtí lékaři jsou často přetíženi návštěvami pacientů. Snížení znečištění ovzduší a zvýšení počtu stromů může být účinným způsobem, jak snížit jejich pracovní zátěž.

Na základě těchto výsledků potřebujeme více, nikoli méně iniciativ, jako jsou barcelonské superbloky. Politický tlak na zrušení urbanistických iniciativ, které snižují znečištění ovzduší a zvyšují pokryvnost stromů, se zdá být směšný."

Belgická studie se zabývala pouze částí zdravotních nákladů způsobených znečištěním ovzduší. Nezahrnovala dopady na malé děti, včetně dětského astmatu, a ve stáří. Existují přesvědčivé a stále častější důkazy o tom, že znečištění ovzduší ovlivňuje naše zdraví již od doby před narozením, během vývoje a růstu dětí a také na konci života.

Jedním z nejdůležitějších vývojových trendů ve výzkumu znečištění ovzduší za posledních 10 let jsou souvislosti mezi znečištěním ovzduší a zdravím mozku. To se týká poznávání a pozornosti u dětí, duševních onemocnění u dospělých a demence na konci našeho života.

Předchozí studie pojišťovny zveřejněná v roce 2022 analyzovala pracovní neschopnost a dlouhodobou pracovní neschopnost z důvodu duševního zdraví. V Belgii je přibližně každý čtvrtý případ pracovní neschopnosti spojen s duševními poruchami, které se staly největší příčinou nárůstu výplaty dávek v pracovní neschopnosti. Studie zjistila souvislosti mezi krátkými obdobími vysokého znečištění ovzduší a vznikem dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu duševních problémů.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
2948

Diskuse

Obsah vydání | 27. 9. 2023