Ukrajina chápe atricionistický kontext své války

2. 10. 2023

čas čtení 19 minut
Mezi vinicemi osetými improvizovanými výbušnými zařízeními v Žari v Kandaháru nebyla možnost manévrování. Do roku 2012 Tálibán umístil v oblasti tolik improvizovaných výbušných zařízení, že jakýkoli pokus o provedení bojového drilu, který se americká armáda naučila k potlačení palby a manévrování proti nepříteli, byl sebevraždou. Tálibánci byli inovativní. Věděli, že když nás přepadnou, budeme hledat úkryt a pak se k nim pokusíme manévrovat. Tálibán proto umístil improvizovaná výbušná zařízení podél zdí, zemního valu a jakéhokoli kusu terénu v ploché nivě řeky Arghandab, který bychom mohli použít jako kryt. Když jsme se dostali pod palbu, naší nejlepší reakcí bylo nehledat úkryt; šlo o to jednoduše si lehnout a palbu opětovat. Bylo to proti našemu výcviku, ale byl to správný přístup v kontextu našeho boje v Žari, píše Robert Rose.

Dnes ukrajinská armáda v mnohem větším měřítku čelí nepříteli, který brání manévrování. Výsledkem je, že ukrajinská armáda uplatňuje opotřebovací přístup odpovídající kontextu jejího boje. Americké vládní zdroje, které anonymně hovořily s médii, nedocenily důležitost současné situace na Ukrajině. Kritizovali ukrajinskou armádu za to, že neprovádí "manévry kombinovaných zbraní". Jedním z příběhů je, že nějaká forma amerického výcviku, s trochu větší synchronizací a leteckou podporou, by prořízla minová pole a vyhnala ruskou armádu z jejích zákopů.

Lidé zvenčí, kteří sledují konflikt, by měli mít pokoru, zejména když prosazují výcvik kombinovaných zbraní pod vedením USA jako všelék na jakýkoli vojenský problém. Ve válce záleží na kontextu a americká armáda netrénuje na to, aby zvítězila v kontextu, kterému Ukrajina čelí.

Americká armáda cvičí "manévr kombinovaných zbraní" jako údajnou tajnou omáčku své zdatnosti. Ale manévr kombinovaných zbraní je uklidňující klišé. Mísí dva pojmy, které sice spolu souvisí, ale nemusí nutně souviset. "Kombinované zbraně" jednoduše znamenají, že součet různých schopností je více než jejich části. Oddělené zbraně použité ve spojení pokryjí zranitelnost ostatních. Není to nová myšlenka. Thutmose III. kombinoval vozy, pěchotu a lučištníky v bitvě u Megida v roce 1457 př. n. l. Všechny efektivní armády používají kombinované zbraně s kontextem, který řídí specifické kombinace příslušných schopností. Kombinované zbraně navíc nejsou spojeny pouze s manévrem. Jsou užitečné jak pro manévr, tak pro opotřebení.

Pochopení manévru versus opotřebování

"Manévr" je nový termín pro starý koncept. Usiluje o vítězství tím, že narušuje soudržnost soupeře. V roce 331 př. n. l., v bitvě u Gaugamély, předvedl Alexandr Veliký manévrový přístup: Vytvořil mezeru v perské linii a zaútočil na krále Dareia III., což ho přimělo k útěku a rozbití velitelské struktury perské armády.

Ačkoli manévr je často zaměňován s jednoduchým pohybem, manévr by měl být definován jeho zamýšleným účinkem na nepřítele. V roce 1989 Doktrinální publikace námořní pěchoty 1, Válčení, poskytla nejstručnější definici manévrového válčení: "Filozofie boje, která se snaží rozbít soudržnost nepřítele sérií rychlých, násilných a neočekávaných akcí, které vytvářejí turbulentní a rychle se zhoršující situaci, s níž se nemůže vyrovnat." Ve své ideální podobě manévr opakovaně překonává nepřítele a využívá zranitelnosti, dokud se nepřátelské síly nedostanou do takového chaosu, že přestanou klást účinný odpor.

Manévr a opotřebování jsou na opačných koncích proměnlivé stupnice. Všechny souboje zahrnují kombinaci obou. Atricionismus usiluje o opotřebení materiálu nepřítele prostřednictvím efektivního a synchronizovaného využití bojové síly, což vede k příznivým poměrům ztrát. Atricionismus se zaměřuje na kumulativní destrukci a umožňuje jednoduchost provozu, poskytuje relativní předvídatelnost a minimalizuje zranitelnosti.

Oba přístupy mají své místo v konfliktu. Sovětský teoretik Georgij Isserson si uvědomoval, že moderní konflikty mají tendenci otevírat se obdobím pohybu, které poskytuje otevřená křídla a mezery, které lze využít k manévrování. Každá velká válka ve 20. a 21. století začala obdobím pohybu, kdy agresor použil strategické překvapení k útoku na obránce dříve, než se obránce mohl plně mobilizovat a vytvořit nepřetržitou frontu. Pokud jedna strana neutrpí porážku v úvodní fázi války, války mají tendenci zkostnatět, protože obě strany mobilizují dostatek sil k vytvoření hluboké a nepřetržité fronty. Dnešní komentátoři by měli uznat Issersonův vhled při diskusi o manévru.

Německá vítězství, často považovaná za ztělesnění manévru, byla umožněna specifickými kontexty. V Polsku bylo vítězství Německa významně podpořeno neúplnou mobilizací polské armády a jejím zranitelným předsunutým postavením. Ve Francii německá armáda využila mezer v bocích francouzské armády, když se většina francouzských sil přesunula k posílení pozic v Belgii. V roce 1941 Sovětský svaz předsunul své síly do zranitelné pozice. To umožnilo německé armádě opět dosáhnout působivých úspěchů. Ale v roce 1943 Sovětský svaz plně mobilizoval své obyvatelstvo a přijal účinné obranné techniky, což vedlo k tomu, že německé tanky při pokusu o průlom v hustých minových polích během bitvy o Kursk tápaly.

Zatímco kontext na počátku války učinil manévr pro Německo přiměřeným, později ve válce kontext pro Spojené státy podporoval opotřebovávání. Generál Dwight Eisenhower sledoval v západní Evropě přístup široké fronty, který synchronizoval materiální výhody Ameriky, aby spolehlivě rozdrtil Německo.

Naposledy Spojené státy čelily nepřetržité hloubkové obraně během korejské války v letech 1951 až 1953. Poté, co skončila počáteční manévrová válka a jak Čína, tak OSN měly hustotu sil k vytvoření nepřerušené fronty, americká armáda sledovala opotřebovací přístup. Vzhledem k tomuto kontextu Spojené státy neprováděly manévry, a to ani s leteckou převahou a veliteli zkušenými v kombinovaných zbraních z 2. světové války.

Americká armáda necvičí pro takový kontext

Komentátoři ukrajinské války se snažili postavit Severoatlantickou alianci a zejména americký výcvik do centra ukrajinského úspěchu. Poskytuje to uklidňující příběh o americké vojenské převaze. Zatímco výcvik v obsluze zbraňových systémů a bojový výcvik se nepochybně ukázaly jako cenné, není jasné, jaké poznatky Spojené státy nabídly Ukrajině k pochopení hrozby, proti které bojuje od roku 2014.

Zatímco ukrajinská armáda vede protiofenzívu, uplatňuje vhodný opotřebovací přístup. Ukrajina čelí nepříteli, který vytvořil nepřetržitou obranu v hloubce. Rusko strávilo měsíce pokládáním minových polí, kopáním zákopů a kladením překážek. Ruská armáda může hromadně dělostřelectvem zasáhnout proti jakékoliv síle, která se pokusí prolomit minová pole, a má připravené zálohy k protiútoku na jakýkoli průlom. Je možné, že na Ukrajinu příliš optimističtí západní poradci tlačili, aby vsadila na mechanizovaný průlom ruské obrany na začátku protiofenzívy. Během této ofenzívy ztratila ukrajinská armáda odhadem 20 % vybavení poskytnutého Západem.

Americká armáda necvičí na tento typ opotřebovávajícího boje. Každý komentátor, který si myslí, že Ukrajina selhává kvůli nedostatečnému výcviku v západních "manévrech kombinovaných zbraní", by měl sledovat rotaci výcviku americké brigády v bojovém výcvikovém středisku. Jakékoliv nedostatky zjištěné při ukrajinském útoku – jako načasování potlačovací dělostřelecké palby nebo vozidla, která neidentifikovala uvolněnou cestu minovým polem – jsem osobně pozoroval u téměř každého brigádního výcviku na 30 rotacích, kterých jsem se zúčastnil v Národním výcvikovém středisku a Výcvikovém středisku společné připravenosti. Zatímco bojová výcviková střediska poskytují těmto brigádám vynikající výcvik, nekopírují problém, který zažívá ukrajinská armáda (ani by neměla; měla by replikovat kontext, ve kterém americká armáda očekává boj).

Naposledy americká armáda cvičila divizi se všemi podřízenými prvky během invaze do Iráku v roce 2003. Během posledních několika let velitelství ozbrojených sil USA upřednostňovalo výcvik na úrovni roty a nižší. Vzácným okamžikem, kdy brigády americké armády trénují jako celá jednotka, je nasazení v bojovém výcvikovém středisku, což se děje přibližně jednou za 18 měsíců. Na těchto výcvikových akcích čelí brigády posílenému praporu nepřátelských sil, které jsou pouze pomyslnou součástí většího scénáře. Během výcviku nejsou nepřátelské síly vázány do nepřetržité hloubkové obrany. Jsou řídce rozprostřeny a poskytují útočícím silám příležitosti k jejich obklíčení nebo obejití. Nepřátelské síly nepoužívají miny ani zdaleka v takové hustotě, jaké čelí ukrajinská armáda, nesoustředí dělostřelectvo s rozhodujícími účinky (je neproduktivní zničit prapor po několika minutách výcviku v útoku, když utratil miliony za to, aby se dostal na výcvik) a nepoužívají operační zálohy pro protiútoky.

Mezitím, při práci s armádou, se americké letectvo zaměřuje na hluboký boj na úrovni sborů proti cílům s vysokou návratností. Někteří komentátoři si myslí, že americké letectvo by vyčistilo nepřátele v jejich zákopech, ale letectvo se odklonilo od blízké letecké podpory a není používáno pro takové úkoly během simulovaných bojových cvičení armády. Kromě toho armáda centralizuje dělostřelectvo do divizí, aby se soustředila na hluboký boj, takže není jasné, jak by Spojené státy poskytly hromadnou, trvalou a reagující palbu během útoku na rozsáhlý zákopový systém, aby dosáhly průlomu.

V rámci tohoto opotřebovávajícího přístupu ukrajinská armáda použila účinně kombinované zbraně na úrovni malých jednotek, což se u amerických sil nevidí. Na základě simulací, které postrádají kontext a frikci války, se americká armáda pohybuje směrem k centralizaci aktiv podobným způsobem, jako francouzská metodická bitva v roce 1930. Tento přístup bude i nadále zpomalovat rozhodování a provozní tempo. Když se situace na frontě změní, vojáci budou muset počkat na zdlouhavé plánovací procesy velitelství vzdáleného boji, aby mohli učinit rozhodnutí. Ztrácejí drahocenné minuty a riskují, že budou převálcováni, když budou volat po palebné misi, která je směrována z praporu na brigádu, na divizi, pak zpět na velitelství divizního dělostřelectva, polní dělostřelecký prapor a nakonec na palebnou baterii. Mezitím se ukrajinská armáda do působivé míry decentralizovala s bezpilotními vzdušnými systémy spojenými s operacemi čet a dělostřelectvem pracujícím na vyžádání s aplikací podobnou Uberu. Ukrajinský přístup je mnohem rychlejší a pružnější formou válčení než centralizované cílové pracovní skupiny a dvaasedmdesátihodinové letecké rozkazy, které řídí americké operace.

Další kritikou bylo, že "Ukrajina nebyla schopna zvládnout kombinovanou válku ve velkém měřítku". Místo toho, aby se pokusili o jediný hromadný průlom, útočí podél tří os v rozptýlených útocích. Sovětští meziváleční teoretici, jako Alexandr Svečin a Vladimir Triandafillov, zkoumali obtížnost překonání souvislé obrany v hloubce. Uvědomovali si hodnotu několika útočných os, které zabraňují nepříteli hromadit své operační zálohy na jediném průlomu. Vyzdvihli Brusilovovu ofenzívu v roce 1916 jako příklad široké frontové ofenzívy s mnoha průlomy, které přemohly rakousko-uherské rezervy. Ukrajina se pokouší o podobný přístup, který je ještě vhodnější vzhledem k současné hrozbě ruských bezpilotních vzdušných systémů, které poskytují pozorování pro soustředěné dělostřelecké palby na jakékoli hromadění ukrajinských sil.

Kousání a držení

Aby se Ukrajina vypořádala s těmito hrozbami, vede útoky s malými skupinami pěchoty podporovanými tanky a dělostřelectvem v formou kombinovaných zbraní. Tato metoda je podobná synchronizovaným, omezeným útokům australského generála Johna Monashe v roce 1918. Polní maršál Bernard Montgomery později řekl: "Sira Johna Monashe bych označil za nejlepšího generála na západní frontě v Evropě." Monash si vážil životů svých vojáků a prováděl dobře synchronizované, omezené útoky s příznivým počtem obětí ve srovnání s dřívějšími válečnými ofenzívami. Monash se chtěl vyhnout "neefektivitě" předchozích vítězství.

V roce 1918 si Spojenci uvědomili, že kontext války znamená, že masový "velký útok", o který se tak vražedně pokusili na Sommě, nevytvoří průlom proti nepříteli bránícímu se v hloubce s velkými operačními zálohami. V roce 1917 německá armáda vyvinula účinnou, pružnou obranu, která dokázala absorbovat pokusy o průlom. Pružná obrana německé armády umístila méně vojáků do prvních linií zákopů, což minimalizovalo ztráty z dělostřelecké palby. Jednotky byly rozmístěny v po sobě jdoucích zákopových liniích, aby podnikly protiútok na křídla zranitelných spojeneckých vojsk poté, co útok kulminoval vymknutím se z dosahu dělostřelecké a logistické podpory. Ruská armáda se dnes na Ukrajině řídí základy německé elastické obrany.

V reakci na to britská armáda vyvinula přístup "kousni a drž", který Monash zdokonalil. Tento přístup postavil německou elastickou obranu před dilema. Britské útoky se nepokoušely využít počátečních úspěchů, ale místo toho přešly do obrany a odrazily očekávané německé protiútoky. "Kousni a drž" využil řídce bráněných předsunutých zákopových linií německé armády a neriskoval kulminaci. Německá armáda mohla buď opustit svůj pružný přístup, nebo postupně prohrát v opotřebovací válce.

Místo Spojenců to byla německá armáda, která se pokusila o rozhodující průlom v jarní ofenzívě v roce 1918. Německá armáda shromáždila síly přivezené z východní fronty poté, co se Rusko stáhlo z války. Používala úderníky vycvičené v taktikách rychlé infiltrace, které předtím přinesly nevyrovnaná vítězství v bitvách u Rigy v Baltském moři a Caporetta v Itálii. Německá ofenzíva bezpochyby vypadala jako to, oč mnozí komentátoři doufali, že se Ukrajina pokusí. Ale Erich von Ludendorff zahájil německou ofenzívu v aktu zoufalství. Nechápal, že rozhodující vyhlazovací bitva je v kontextu západní fronty nemožná. Neposkytovala stejné příležitosti jako hroutící se ruská armáda v porevoluční krizi nebo vratká italská armáda lpící na úbočích hor. Zatímco německá armáda měla počáteční úspěch tím, že využila zranitelné švy mezi britskou a francouzskou armádou, ofenzíva vykrvácela a vyčerpala vlastní armádu, když spojenci přisunuli své zálohy. Ofenzíva zlomila německou armádu a její naděje na vítězství.

Mějme pokoru ohledně sebe a víru v Ukrajinu

Americká armáda by neměla tlačit ukrajinskou armádu k vedení vysoce riskantní formy války v naději na velkolepé vítězství. Hans Delbrück vysvětlil, že Ludendorff se snažil vést vyhlazovací válku, která se točila kolem jediného, rozhodujícího vítězství, aniž by si uvědomoval, že strategický kontext 1. světové války byl zásadně odlišný od válek 19. století. Delbrück postavil do protikladu strategii zničení se strategií vyčerpání, která se snažila postupně vyčerpat nepřítele na vojenských, politických a ekonomických frontách, dokud pokračování ve válce neztratilo smysl. Ve svém současném kontextu by Ukrajina, s podporou všech zemí, které jsou proti imperiálnímu dobývání, měla usilovat o opotřebovací operační přístup jako součást širší strategie vyčerpání.

Někdo by se mohl obávat, že taková teorie vítězství nahrává ruské vojenské strategii, ale neexistuje žádná dokonalá alternativa. Předčasné provádění manévrů umožní Rusku pouze přilákat ukrajinské síly. Ukrajina bude muset zničit ruské dělostřelectvo a způsobit ztráty řídkým ruským zálohám za příznivé rychlosti, která překoná schopnost Ruska nahradit tyto ztráty. Bude to pomalé a broušení s neustálou soutěžní adaptací. Nemusí to přinést velkolepá vítězství pro konzumaci v sociálních médiích. Winston Churchill o porážce vyčerpaného tažení německých ponorek v severním Atlantiku řekl: "Neměla podobu planoucích bitev a třpytivých úspěchů, projevovala se prostřednictvím statistik, diagramů a křivek národu neznámých, veřejnosti nepochopitelných."

V určitém okamžiku by se v ruských liniích mohla začít objevovat zranitelná místa a poskytnout Ukrajině příležitost k velkolepým vítězstvím. Taková příležitost se dříve objevila s ukrajinskou ofenzívou v Charkivě v roce 2022. Podobně v roce 1918 mohli Spojenci konečně provést úspěšný hromadný útok během stodenní ofenzívy, kdy se německá armáda začala hroutit. Jakýkoli pokus o provedení rozsáhlého manévru před tímto obdobím by byl sebevražedný.

Může být těžké vyjádřit kontext, ve kterém Ukrajina bojuje. V západním Kandaháru jsem se nemusel zabývat trojitými minami T-62, které měly ochromit jakékoliv pronikající vozidlo. Ale stále si pamatuji zvláštní pocit svobody pohybu, který jsem cítil, když jsem se den po návratu z Afghánistánu vydal na túru do stálezelených stromů Washingtonu. Být schopen vstoupit kamkoliv, aniž byste následovali těsně za dvěma detektory min, se zdálo být neskutečným luxusem. Ukrajina nemá luxus provádět manévry. Musí usilovat o neoslnivé opotřebovávání a my musíme být připraveni ji podporovat, dokud nevyčerpá ruské vetřelce. A Spojené státy by neměly zapomínat, jak špatně dopadl jejich poslední pokus přetvořit armádu k obrazu svému.

Zdroj v angličtině: ZDE

5
Vytisknout
5038

Diskuse

Obsah vydání | 5. 10. 2023