Invazí na Ukrajinu spustil Putin novou vlnu archaizace Ruska

2. 10. 2023

čas čtení 1 minuta
Před rokem 2022 zažilo Rusko za posledních 110 let tři vlny archaizace. První po revoluci v roce 1917, druhou s nástupem 2. světové války a třetí v roce 1991 s rozpadem SSSR a začátkem tržních reforem, píše Nikolaj Kulbaka.

Každá ze zmíněných vln byla výsledkem krize předchozího modelu řízení a iluze mezi některými částmi elit, že stabilitu a stávající řád lze udržet spíše obratem nazpět než usilováním o modernizaci.

Ale takové pokusy měly pokaždé opačný účinek. Zničily zbytky předchozího systému, zhoršovaly sociální konflikty, zvyšovaly kriminalitu, vyvolávaly boje o přerozdělení majetku. Vedly také k emigraci těch, kteří se buď cítili zranitelní, nebo měli kvalifikaci pro lepší příležitosti v zahraničí.

Krize, která začala v roce 2022 zřejmě otevírá cestu čtvrté vlně archaizace, jejíž trajektorie a důsledky zůstávají nejisté.

Charakteristickým rysem současné vlny archaizace je absence zřejmé modernizační složky. Místo toho se odehrává pod praporem reakce, i když některé snahy o substituci dovozu naznačují, že určitý prvek modernizace je stále přítomen.

Ale proto, že modernizační složka je relativně malá, budoucí přechod Ruska od archaického k modernímu způsobu myšlení bude trvat dlouho, nejméně deset až patnáct let. A během tohoto období se rychlý růst v příjmech neukáže jako všelék, protože to jen zvýší sociální nerovnost.

Rusko bude v blízké budoucnosti čelit hospodářské recesi, která dále upevní archaické tendence ve společnosti a zvýší zaostávání za rozvinutými zeměmi, kterým Rusko v současné době trpí.

Zdroj v ruštině: ZDE

1
Vytisknout
2393

Diskuse

Obsah vydání | 4. 10. 2023