Vyšetřování skončilo, zapomeňte

2. 10. 2023 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty
Inspekce Vojenské policie ukončila vyšetřování údajné kauzy "tajné buňky" uvnitř VP, jejíž založení bylo připisováno bývalému náčelníkovi Otakaru Foltýnovi. 

Zvláštní detektivní tým založil Foltýn kvůli výhradám k efektivitě standardního vyšetřování. Tomu vyčítal, že všechny podněty k vyšetřování korupčních kauz týkajících se armádních zakázek v posledních letech vzešly zvnějšku. Jinými slovy to znamená, že Vojenská policie vyšetřuje možnou korupci zpravidla až tehdy, když kvůli podání oficiálního podnětu někým jiným nemá jinou možnost.

Obvinění vůči Foltýnovi se neprokázala, stejně jako tvrzení ministryně obrany Černochové, že podnět k prošetřování Foltýnovy činnosti vzešel z Vojenského zpravodajství.

Stručně řečeno, prokázalo se pouze, že Foltýn coby velitel Vojenské policie chtěl, aby vyšetřování možné korupce při rozhodování o armádních zakázkách probíhalo jinak než dosud. A že tento přístup někomu vadil natolik, aby inicioval hon na čarodějnice ústící ve Foltýnovu rezignaci na základě ještě dalšího absurdního obvinění.

Po mnoha letech šetření nakupuje nyní Armáda České republiky zbraně a vybavení v historicky bezprecedentních cenách. Obecně lze říci, že tak činí především proto, aby formálně splnila závazek vůči NATO vydávat na obranu 2 % HDP. Teprve na dalších místech jsou takové priority jako skutečně indikované armádní potřeby.

Naprostá transparence zakázek, rovná soutěž všech uchazečů - a tam, kde je to vhodné, i kontextualizace jednotlivých tendrů v rámci schválené širší koncepce národní obrany, to vše by mělo být naprostou samozřejmostí.

Věci však jdou zjevně jiným směrem. Nedostatky, které Foltýn Vojenské policii vyčítal, zůstaly beze změny. Neskončila praxe, kterou kritizoval. Skončil náčelník. Na základě absurdních obvinění, která se neprokázala.

Vyšetřování skončilo, zapomeňte...

1
Vytisknout
4808

Diskuse

Obsah vydání | 5. 10. 2023