Nejpřetíženější komunikace

4. 12. 2023 / Soňa Svobodová

čas čtení 7 minut

V našem hlavním městě Praze, je velmi mnoho silničních komunikací, které jsou přetížené automobilovou dopravou, ale tou nejpřetíženější z nich, je severojižní magistrála, která prochází středem města a velmi zásadním způsobem ovlivňuje dopravní situaci v pražském centru, neboť denní intenzita provozu dosahuje kolem 100 000 vozidel, které jsou nejenže zdrojem hlukové zátěže, ale i neskutečným zdrojem zplodin, jenž otravují vzduch a tím pádem se podílejí na ničení klimatu. V současné době je na ni sice povolena maximální rychlost 50 km/h, ale vzhledem k tomu počtu vozidel je to stále moc. Proto klimatičtí aktivisté z Poslední generace, jejichž předsedkyní je Veronika Holcnerová, chystají na 13. prosince daIší pochod za humanizaci magistráIy a dodržení klimatického závazku.

Paní Holcnerová, první pochod jste uspořádali v září letošního roku. Dosáhli jste do dnešního dne nějakého pokroku?

 

Rozhodně se nám podařilo dostat téma zklidňování do médií a do veřejné debaty. Díky tomu se otevřely nové možnosti pro politiky, kteří se této oblasti mají zájem věnovat. Koneckonců i na základě našich akcí již byli politici opakovaně zváni do médií a do diskuzí. Také se díky naší kampani podařilo dát dohromady iniciativu 30 pro Prahu, jejíž členové nyní sbírají podpisy pod petici a chtějí následně jednat s magistrátem o zavedeni třicítky jako základní rychlosti v širším centru Prahy.

I přesto, že svými pochody bojujete za zavedení plošné třicítky, tak se z diskuzí nad tímto tématem stává spíše kulturní válka. Čím si to vysvětlujete?

Téma dopravy je v Čechách problematické. I to je podle mě důvodem, proč si málokterý politik dovolí v něm být progresivní. Můj osobní pocit je, že jsme se zasekli v 90. letech, kdy bylo auto symbolem svobody.

To máte pravdu, jenže většina řidičů si stále neuvědomuje, že auto je sice dobrý sluha, ale současně i zlý pán“. Proto je zajímavé i to zjištění, že ke snížení rychlosti přistoupila jak Paříž, tak i Brusel, naproti tomu u nás je toto téma stále problematické. Proč?

Nejsem si jistá, co předcházelo zavedení třicítky v Paříži nebo Bruselu, ale jsem si téměř jistá, že mu předcházely roky práce aktivních občanů, které však takhle zpětně zvenčí nevidíme. K nám se dostává jen finální rozhodnutí politické reprezentace.

 
U nás ještě tak daleko nejsme. Je potřeba o tématu mluvit, a to nejen v rámci odborných diskuzí (ve kterých jasně vítězí třicítka se všemi svými jednoznačnými benefity), ale veřejně tak, aby veřejnost začala chápat přínosy klidnější dopravy.

To bude určitě vyžadovat ještě spoustu práce, než veřejnost začne chápat přínosy klidnější dopravy, ale je s podivem, že v tomto směru k nám z Bruselu žádný zákaz nepřišel, když těch ostatních je tolik?

To si opravdu nemyslím. A ohledně zavedení třicítky směrem k nám žádná nařízení z Bruselu nejdou.

Ale kromě automobilů škodí klimatu i nárůst letecké dopravy a v neposlední řadě i používání nejrůznějších zbraní v probíhajících válečných konfliktech. Nebylo by dobré se také zamyslet nad protesty za odzbrojení a zastavení válek?

Obávám se, že války nezastavíme. Naopak jsem přesvědčená, že s postupujícím rozvratem klimatu bude k ozbrojeným konfliktům docházet častěji.

Co můžeme je pokusit se dostat naši společnost do co nejlepšího stavu, aby byla rezilientní a schopná vyrovnat se s proměnlivou a nejistou budoucností.

O řadě klimatických aktivistů z Poslední generace koluje mezi lidmi mnoho pomluv, že jste vandalové, že jste podporováni Ruskem, že záměrně škodíte věci a tak dále. Můžete to tedy uvést na pravou míru, aby v tom lidé, jak se lidově říká neměli hokej“?

Financování jsme zveřejnili již před půl rokem a jasně z něj vyplývá, že k nám z Ruska žádné peníze netečou. Krom toho jsem propočítala náklady na kampaň a bylo to lehce přes 20 000 korun.

Za vandaly se opravdu nepovažujeme v Česku navíc pořádáme naprosto legální protesty ve formě pochodů. Standardnější formu protestu si snad ani neumím představit.

Obávám se, že označování protestujících za teroristy či extremisty pramení z neobjektivního informování ze strany médií, která tyto termíny chybně používají, a z  vyjadřování některých politiků.

I když většina Pražanů vnímá protesty v dopravě jako „blokádu jejich života“, tak na vaší straně stojí architekti, lékaři a odborníci, takže mi to evokuje otázku, že majitelům automobilů závažnost tohoto problému, jaksi nedochází nebo ho prostě nechtějí vzhledem ke svému automobilovému pohodlí vnímat. Co myslíte?

Sama vlastním automobil a řízení mě baví. Nemyslím si tedy, že by samotné vlastnictví automobilu mělo způsobovat takhle „vyhrocený“ pohled na protesty, které navíc ani nejsou blokádami.

Výrazná většina Pražanů (myslím, že to bylo okolo 80%) si přeje silné zklidnění dopravy. Když se ale zeptáte na jednotlivá opatření, tak s nimi nesouhlasí. Třeba s námi propagovanou třicítkou souhlasí jen asi 20% obyvatel Prahy. Je to jasným argumentem pro to, aby politici lépe komunikovali, co jednotlivá opatření znamenají a proč jsou potřebná, pokud naším cílem má být udržitelnější a plynulejší doprava v Praze i v dalších městech.

Mnoho lidí bydlících např. v blízkosti jižní a štěrboholské spojky nemůže během noci vůbec kvůli hluku z projíždějících vozidel větrat, neboť tento hluk se nese široko daleko, což je velmi vyčerpávající, ale jak je vidět, tak politikům je to jedno, neboť oni v tom nebydlí, takže nechápou ostatní. Souhlasíte se mnou?

Nejsem si úplně jistá, že je jim to jedno. Řekla bych, že spíš pečlivě zvažují, za jaká opatření se mohou osobně postavit, aniž by si rozhněvali svůj elektorát. U nás prostě opatření omezující auta nejsou příliš populární.

Myslíte, že i po tom prosincovém pochodu budou potřeba další?

Jsem přesvědčená, že aktivní občanská společnost je nutná ke správnému fungování demokracie. Nemůžeme jen jednou za čtyři roky odvolit. Je potřeba, aby lidé dávali politikům najevo, že je sledují, a že si ohlídají, že politická reprezentace jedná aktivně v zájmu nás všech občanů.

Takže ano, s pochody budeme určitě pokračovat, jak nám naše kapacity dovolí.

Děkuji za rozhovor.

1
Vytisknout
2608

Diskuse

Obsah vydání | 7. 12. 2023