Protest před ministerstvem vnitra

5. 12. 2023

čas čtení 3 minuty

Před několika dny Magistrát hlavního města Prahy vydal rozhodnutí, kterým zakázal demonstraci, jejímž účelem bylo  vyslovit se „na podporu hesla ‚From the River to the Sea, Palestine will be free‘ – ‚Od řeky k moři bude Palestina svobodná‘". 

Legalita jeho veřejné prezentace byla opakovaně zpochybňována a policie dokonce kvůli jeho skandování zakročila proti demonstraci na Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem ve středu 29. listopadu v Praze, píše Radek Mikula.

 V magistrátním rozhodnutí mimo jiné stojí:

 


Svolavatel sice dále v účelu shromáždění uvádí, že se má jednat o podporu hesla v jeho ,nenásilné původní podobě za rovnost, svobodu a spravedlnost pro všechny lidi žijící od řeky Jordán ke Středozemnímu moři', ale v dlouhodobém měřítku se heslo objevuje zejména u organizací a hnutí, které volaly či stále volají po úplném zničení státu Izrael a význam hesla je vnímán nejen jako jednoznačný požadavek na konec židovské suverenity v regionu, ale jako úplný konec židovské etnické přítomnosti v regionu vůbec. Jak ukazují teroristické útoky hnutí Hamás ze dne 7. 10. 2023, cíle konce židovské suverenity v regionu a konce židovské etnické přítomnosti v regionu jsou dosahovány za jakoukoli cenu, násilí nevyjímaje."

Varianty posuzovaného hesla se však objevují i u židovských odpůrců sionistické kolonizace např. v prohlášení o palestinské vlajce, která jednoho dne zavlaje od řeky až k moři:


Takové výroky zároveň představují podporu palestinskému židovskému obyvatelstvu, které vytrvale protestuje proti okupaci Palestiny.

Zákaz shromáždění popírá a omezuje svobodu projevu osob pro jejich politické smýšlení a náboženské vyznání, přičemž uvedený druh represe zároveň může vyvolávat nenávist k židovskému národu u té části veřejnosti, která odmítá izraelskou politiku a zároveň si propojuje vznik a existenci Státu Izrael s židovstvím jako takovým.

Kriminalizaci zmíněného hesla přitom v minulých týdnech prosazovali také zástupci policie, Nejvyššího státního zastupitelství a také Ministerstva vnitra, na jehož stanovisko se rozhodnutí magistrátu výslovně odvolává. Takový postup představuje závažný útok na občanská práva - především na právo na svobodu shromažďování a právo na svobodné šíření a přijímání informací chráněné Listinou základních práv a svobod.

U všech dotyčných by tak mělo být prověřeno, zda se svým jednáním nedopustili zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm, a) trestního zákoníku.

Jako občané bychom bezprostředně měli odmítnout protiprávní zákaz respektovat a přistoupit k výkonu svého shromažďovacího práva. Osobně tak učiním dnes od 13. hodin před budovou Ministerstva vnitra v ulici Nad Štolou 3 v Praze 7.

Svůj protest spíše než coby akt občanské neposlušnosti vnímám jako pokus o obranu Ústavy České republiky.0
Vytisknout
2047

Diskuse

Obsah vydání | 7. 12. 2023