Prosím, podepište petici proti likvidaci katedry jazyků a kultur na Aberdeenské unverrzitě

5. 12. 2023

čas čtení 5 minut
Britské univerzity čas od času propadají hysterii, kdy likvidují důležité obory a profesory propouštějí na dlažbu. Tenure v Británii neexistuje, zrušila ji Margaret Thatcherová. Prosíme, podepište petici proti likvidaci důležitého centra pro studium jazyků a kultur na Aberdeenské univerzitě ve Skotsku.Dne 30. listopadu tohoto roku bylo všem zaměstnancům sekce moderních jazyků, překladů a tlumočení Aberdeenské univerzity oznámeno, že jim hrozí propuštění, a bylo zahájeno "konzultační období" s falešnou volbou, v němž všechny možnosti zahrnují konec výzkumu v oblasti jazyků v Aberdeenu a výrazné propouštění. Navzdory tomu, že se jazyky v Aberdeenu v průzkumu deníku Guardian pro rok 2023 umístily na 12. místě ve Velké Británii, navzdory pochvalám externích zkoušejících, vysoké chvále při nedávném interním hodnocení výuky a velmi spokojeným studentům se Aberdeenská univerzita snaží zavřít jazyky, překladatelství a tlumočnictví. Univerzita rovněž zruší výzkum založený na jazycích, překladu a tlumočení, a to navzdory úspěchům, jako je získání grantů a darů v hodnotě více než 2 000 000 liber za posledních 7 let.

 

Novým výchozím stavem budou pouze jazykové kurzy vyučované příležitostnými pracovníky pro studenty 1. ročníku (a možná i 2. ročníku). V době, kdy se Aberdeenská univerzita ohání svými "mezinárodními", "interdisciplinárními" a "inkluzivními" hodnotami, by tedy studenti Aberdeenské univerzity nemohli dosáhnout jazykových znalostí, natož aby měli mezikulturní dovednosti a schopnosti budovat mosty, které přináší plnohodnotné studium jazyků, kultur a společností. Spěšný proces, který vedl k tomuto bodu, je alarmující: z rozhodování byli vyloučeni zaměstnanci s příslušnými odbornými znalostmi, většina předložených důkazů neobstojí při kontrole (například vyvrácené tvrzení o "zrychleném poklesu" "zrychlujícího se poklesu" počtu našich studentů v jazycích) a nebylo vyžádáno žádné externí poradenství. Existují také vážné obavy týkající se EDI. V procesu, který vedou tři bílí muži, jsou cílem tři z celkem pěti profesorek školy, a to navzdory institucionálnímu 18% rozdílu v odměňování žen a mužů na UoA. V tomto oddělení také pracuje více zaměstnanců z řad cizinců a etnických menšin než v jiných částech školy a většinu studentů jazyků tvoří ženy.

Pokud by bylo povoleno pokračovat s touto likvidací, starobylá Aberdeenská univerzita by zničila studijní programy, které existují již sto a více let (francouzština a němčina od roku 1898; gaelština přijala prvního lektora v roce 1916 a je součástí univerzity od roku 1495; španělština od roku 1924). Aberdeen by se stal jedinou starobylou univerzitou nejen ve Spojeném království, ale i na světě, která by neměla jazykové tituly. Zrušení studia gaelštiny by nebylo v souladu se zákonným plánem univerzity pro gaelštinu, jak to ukládá zákon o gaelštině (Skotsko) z roku 2005. Zrušení studia jazyků, překladatelství a tlumočnictví by mohlo být i chybnou ekonomikou, protože by mělo hluboké a dlouhodobé důsledky pro umístění v žebříčcích, nábor studentů Joint Honours a rovnost přístupu ke vzdělání na severu Skotska. Stávající nedostatek učitelů na školách v celé této oblasti je již nyní v krizovém bodě, zejména v oblasti jazyků, a jen by se zhoršil, kdyby univerzita přestala dodávat učitele, protože mnoho studentů by si nemohlo dovolit studovat v Central Beltu.ve středním Skotsku, v oblasti mezi městy Glasgow a Edinburgh.

Ačkoli se zdálo, že univerzita je přesvědčena, že zveřejnění jejích možností a prohlášení 30. listopadu přinese shodu na oprávněnosti jejich drastických "možností", reakce médií, politiků v edinburském parlamentu  a Westminsteru, diplomatů, podnikatelů, kteří v současné době přehodnocují svou filantropii univerzitě, absolventů a dalších osobností veřejného života, jako je například zpěvačka Iona Fyfe, svědčí o opaku.

Konzultační proces vyžaduje, aby zaměstnanci jazyků prokázali, že jimi zvolená varianta je "finančně udržitelná". Je finančně udržitelné, aby univerzita vynaložila za posledních 5 let cestovní výdaje do svého kampusu v Kataru ve výši 269 000 liber ve srovnání s cestovními výdaji Glasgow do svého kampusu v Singapuru ve výši 40 000 liber za poslední 3 roky? Jsou platy vrcholového managementu udržitelné a přiměřené charitativnímu statusu univerzity? A je udržitelné, aby modelování přijímacího řízení na univerzitě zůstalo neprůhledné, když je v sázce přesnost finančních prognóz?

Vyzýváme Aberdeenskou univerzitu, aby odstranila hrozbu propouštění jazykových pracovníků a znovu se zavázala k realizaci v současnosti nabízených jednooborových a kombinovaných studijních programů s vyznamenáním a trvalých studijních oborů. Vyzýváme rovněž Aberdeenskou univerzitu, aby za rozumných podmínek spolupracovala se svými stávajícími obětavými, zkušenými a vysoce ceněnými zaměstnanci v oblasti jazyků, překladů a tlumočení a s příslušnými externími subjekty, jako je UCFL, na vytvoření kreativních strategií, které by neomezily část základního charitativního poslání univerzity a řešily finanční situaci za rozumných podmínek.

0
Vytisknout
1499

Diskuse

Obsah vydání | 7. 12. 2023