"Prostě ohromující": světový teplotní rekord v Antarktidě vyvolává obavy z katastrofy

8. 4. 2024

čas čtení 11 minut

Bezprecedentní náhlý teplotní nárůst o 38,5 °C na nejchladnějším místě na Zemi je předzvěstí katastrofy pro lidi i místní ekosystém

 
Dne 18. března 2022 zaznamenali vědci z výzkumné stanice Concordia na východní antarktické plošině pozoruhodnou událost. Zaznamenali největší teplotní skok, jaký kdy byl v meteorologickém centru na Zemi naměřen. Podle jejich přístrojů došlo toho dne v oblasti k nárůstu teploty o 38,5 °C nad sezónní průměr: světový rekord.
 
Tento překvapivý skok - na nejchladnějším místě planety - polární výzkumníci jen těžko hledali slova, kterými by ho popsali. "Je to prostě ohromující," řekl profesor Michael Meredith, vedoucí vědeckého týmu British Antarctic Survey. "Při teplotách pod bodem mrazu je takový obrovský skok tolerovatelný, ale kdybychom nyní v Evropě zaznamenali nárůst o 40 °C, teploty by se během jarního dne vyšplhaly na více než 50 °C - a to by bylo pro obyvatelstvo smrtící."

 
Tento údiv sdílel i glaciolog profesor Martin Siegert z Exeterské univerzity. "Nikdo z naší komunity si nemyslel, že by se něco takového mohlo někdy stát. Je to mimořádné a skutečně znepokojující," řekl. "Nyní se musíme potýkat s něčím, co je zcela bezprecedentní."

Vědci konstatují, že větry směřujíí k pólu, které dříve do atmosféry nad Antarktidou pronikaly jen málo, nyní přinášejí stále více teplého a vlhkého vzduchu z nižších zeměpisných šířek - včetně Austrálie - hluboko do nitra kontinentu, a právě ty jsou obviňovány z dramatické polární "vlny veder", která zasáhla Concordii. Proč jsou tyto proudy nyní schopny pronikat tak hluboko do vzdušného prostoru kontinentu, však zatím není jasné.

Ani tento obrovský teplotní skok se neukázal být ojedinělým jevem, jak vědci zjistili. V posledních dvou letech je zaplavuje stále větší počet hlášení o znepokojivých meteorologických anomáliích na kontinentu. Ledovce lemující západoantarktický ledový příkrov ztrácejí stále rychleji hmotu ve prospěch oceánu, zatímco hladina mořského ledu, který pluje na oceánech kolem kontinentu, dramaticky klesla, přičemž více než sto let zůstávala stabilní.

Tyto události vyvolaly obavy, že Antarktida, která byla kdysi považována za příliš chladnou na to, aby pocítila počáteční dopady globálního oteplování, nyní dramaticky a rychle podléhá rostoucímu množství skleníkových plynů, které lidé stále pumpují do atmosféry.

Na toto nebezpečí upozornil tým vědců pod vedením Willa Hobbse z Tasmánské univerzity v článku, který byl minulý týden publikován v časopise Journal of Climate. Po prozkoumání nedávných změn v pokrytí Antarktidy mořským ledem dospěla skupina k závěru, že došlo k "náhlému kritickému přechodu" v klimatu kontinentu, který by mohl mít důsledky jak pro místní antarktické ekosystémy, tak pro globální klimatický systém.

"Extrémně nízká úroveň antarktického mořského ledu vedla vědce k domněnce, že v jižním oceánu dochází ke změně režimu, a my jsme našli více důkazů, které takový přechod k novému stavu mořského ledu podporují," řekl Hobbs.

Dramatickou povahu této proměny zdůraznil Meredith. "Pokrytí Antarktidy mořským ledem se na konci 20. a na začátku 21. století ve skutečnosti mírně zvýšilo. V polovině posledního desetiletí však dramaticky pokleslo. Je to předzvěst nových poměrů v antarktickém klimatickém systému, což může být pro tuto oblast i zbytek planety velmi znepokojivé."

Kontinent nyní dohání Arktidu, kde byly dopady globálního oteplování až dosud nejintenzivněji pociťovány na celé planetě, dodal Siegert. "Arktida se v současnosti otepluje čtyřikrát rychleji než ostatní planeta. Ale Antarktida nás začala dohánět, takže se již otepluje dvakrát rychleji než celá planeta."

Klíčovým důvodem, proč Arktida a Antarktida dostávají neúměrně velký zásah v důsledku globálního oteplování, je skutečnost, že zemské oceány - ohřívané spalováním fosilních paliv - ztrácejí na svých polárních koncích mořský led. Tmavé vody, které se dříve nacházely pod ledem, se obnažují a sluneční záření se již neodráží zpět do vesmíru. Místo toho je pohlcováno mořem a dále ohřívá oceány.

"V podstatě se jedná o začarovaný kruh oteplování oceánů a tání mořského ledu, i když hlavní příčinou je lidstvo a jeho pokračující spalování fosilních paliv a produkce skleníkových plynů," řekl Meredith. "Celá tato záležitost musí být připsána na náš účet."


Co se týče důsledků této meteorologické metamorfózy, ty by mohly být zničující, varují vědci. Pokud by roztál veškerý led na Antarktidě, zvedlo by to hladinu moří na celém světě o více než 60 metrů. Ostrovy a pobřežní oblasti, kde má nyní domov většina světové populace, by byly zaplaveny.

K takové apokalypse však pravděpodobně ještě nějakou dobu nedojde. Ledový příkrov Antarktidy pokrývá 14 milionů kilometrů čtverečních, což je zhruba rozloha Spojených států a Mexika dohromady, a obsahuje asi 30 milionů kilometrů krychlových ledu, tedy asi 60 % světových zásob sladké vody. Tato obrovská pokrývka ukrývá pohoří, které je téměř stejně vysoké jako Alpy, takže bude trvat velmi dlouho, než zcela roztaje, tvrdí vědci.

Přesto nyní reálně hrozí, že v příštích několika desetiletích dojde k výraznému zvýšení hladiny moří, protože ledovcové příkrovy a ledovce v západní Antarktidě se budou nadále zmenšovat. Ty jsou v důsledku oteplování oceánské vody erodovány ve svých základnách a během několika desetiletí by se mohly rozpadnout. Pokud by zcela zmizely, zvýšila by se hladina moře o 5 m, což by stačilo na poškození pobřežních populací po celém světě. Jak rychle k tomu dojde, je obtížné odhadnout. Mezivládní panel pro změnu klimatu uvedl, že hladina moří se do konce století pravděpodobně zvýší o 0,3 až 1,1 m. Mnozí odborníci se nyní obávají, že jde o nebezpečně podhodnocený odhad. V minulosti popírači změny klimatu obviňovali vědce, že hrozbu globálního oteplování přehánějí. Důkazy, které se nyní objevují v Antarktidě a dalších částech světa, však jasně ukazují, že vědci nepřeháněli. Ve skutečnosti velmi pravděpodobně hrozbu, které nyní lidstvo čelí, značně podcenili.

"V Antarktidě je situace ještě zamotanější, protože z historického hlediska jsme měli problémy se získáváním údajů," dodal Meredith. "Nikdy jsme neměli informace o počasí a ekosystému ve srovnání s údaji, které získáváme z ostatního světa, protože kontinent je tak odlehlý a nehostinný. Naše záznamy jsou poměrně krátké, a to znamená, že klimatické modely, které jsme vytvořili, jsou sice velmi schopné, ale vycházejí z malého množství dat. Nemohou zachytit všechny fyzikální, chemické a biologické jevy. Mohou vytvářet předpovědi, které jsou koherentní, ale nemohou zachytit takové extrémy, které nyní začínáme pozorovat."

Potíže, kterým Antarktida čelí, se však netýkají pouze lidí. "Již nyní jsme svědky vážných ekologických dopadů, které se hrozí rozšířit do celého potravního řetězce," řekla profesorka Kate Hendryová, chemická oceánografka z British Antarctic Survey.

Kritickým příkladem jsou řasy, které rostou pod mořským ledem a v jeho okolí v západní Antarktidě. Ty začínají mizet, což má velmi vážné důsledky, dodala Hendryová. Řasami se živí kril, drobní mořští korýši, kteří jsou jedněmi z nejhojnějších živočichů na Zemi a kteří poskytují potravu predátorům, mezi něž patří ryby, tučňáci, tuleni a velryby. "Pokud krill začne mizet v důsledku úbytku řas, dojde k nejrůznějším narušením potravního řetězce," řekl Hendry.

Hrozba, kterou představuje mizení krilu, je však hlubší. Hrají klíčovou roli při omezování globálního oteplování. Řasy pohlcují oxid uhličitý. Kril je pak konzumuje a vylučuje, výkaly klesají na mořské dno a zůstávají tam. Snížení množství řas a krilu by pak znamenalo, že by se méně uhlíku z atmosféry ukládalo na dně oceánu a místo toho by zůstávalo u mořské hladiny, odkud by se vracelo do atmosféry.

"Fungují jako dopravní pás, který odebírá uhlík z atmosféry a odnáší ho na hluboké oceánské dno, kde může být uzamčen. Pokud tedy začneme s tímto systémem manipulovat, může to mít nejrůznější další následky pro naše pokusy vyrovnat se s dopady globálního oteplování," dodal Hendry. "Je to děsivý scénář. Nicméně tomu bohužel nyní čelíme."

Další obětí náhlého, katastrofálního oteplení, které zachvátilo kontinent, je jeho nejznámější obyvatel: tučňák císařský. Tento druh, který se vyskytuje pouze v Antarktidě, loni utrpěl katastrofální neúspěch při rozmnožování, protože plošky mořského ledu, na nichž se rodí, se začaly rozpadat dlouho předtím, než mladým tučňákům narostlo voděodolné peří.

"Ještě nikdy jsme neviděli, že by se tučňáci císařští v takovém rozsahu nerozmnožili během jediné sezóny," řekl Peter Fretwell z Britské antarktické služby. "Úbytek mořského ledu v této oblasti během antarktického léta způsobil, že bylo velmi nepravděpodobné, že by přemístěná mláďata přežila."

Vědci tvrdí, že objev úbytku tučňáků císařských naznačuje, že pokud budou trendy globálního oteplování pokračovat současným katastrofálním tempem, bude do konce století vyhubeno více než 90 % kolonií. "Mláďata musejí žít na mořském ledu, dokud nevylétnou," řekl Meredith. "Poté se o sebe dokážou postarat sama. Ale mořský led se rozpadá dříve, než této fáze dosáhnou, a nyní dochází k hromadným utonutím. Kolonie tučňáků jsou vyhlazovány. A to je tragédie. Jedná se o ikonický druh, který je symbolem Antarktidy a nové zranitelnosti jejích ekosystémů."

Krize, které kontinent čelí, má rozsáhlé důsledky. Více než 40 států podepsalo environmentální protokol Smlouvy o Antarktidě, který ji má chránit před řadou různých hrozeb. Skutečnost, že kontinent nyní prochází znepokojivými změnami ledové pokrývky, ekosystémů a klimatu, je jasným znamením, že tato ochrana již není zajištěna.

"Příčina těchto ekologických a meteorologických změn leží mimo kontinent," dodal Siegert. "Je způsobena tím, že zbytek světa pokračuje v vypouštění obrovského množství oxidu uhličitého.

"Nicméně existuje dobrý důvod tvrdit, že pokud země vědomě znečišťují atmosféru skleníkovými plyny a Antarktida je v důsledku toho postižena, pak signatáři porušují smluvní protokol a jejich chování by mohlo být napadeno z právních a politických důvodů. V příštích letech by to jistě mohlo být v OSN náročné."

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
3476

Diskuse

Obsah vydání | 11. 4. 2024