Poučení z Haiti a Kuby

10. 4. 2024

čas čtení 4 minuty
Haiťané by rádi protestovali, stejně jako Kubánci, ale nemají si na koho stěžovat. Absence státu může být stejně zničující jako jeho přebujelost, upozorňuje Moisés Naím.

Když se v roce 1974 dva idealističtí mladí Američané rozhodli strávit líbánky na Haiti, jen stěží si dokázali představit, co se stane s touto malou karibskou zemí. Bill a Hillary Clintonovi měli pro Haiti vždy slabost. Stejně jako oni se v Port-au-Prince usadily desítky humanitárních organizací, mezinárodních rozvojových agentur a multilaterálních institucí, díky nimž je Haiti jednou ze zemí nejvíce závislých na mezinárodní pomoci na světě.

Miliardy dolarů byly vynaloženy na pomoc zemi, aby se nahradily nedostatky státu, který postupně upadá. Výsledkem je to, že se národ propadá hlouběji do bídy, pod zkrachovalým státem, který ponechal ulice v rukou ozbrojených gangů, které šíří slepé násilí, aby si udržely kontrolu nad vyděšeným obyvatelstvem.

Kuba je od Haiti vzdálena asi 800 kilometrů. V ostrém kontrastu s Haiti má ostrov vládu tak arogantní, že svým obyvatelům vzala všechno, včetně těch nejzákladnějších věcí: Jídlo, elektřinu, dopravu. Haiti trpí příliš omezenou vládou, což vede k chaosu, a Kuba trpí příliš velkou vládou, která ji dusí.

Haiti vykazuje mnoho zhoubných trendů, které utvářejí dnešní svět. Klimatická změna, která je na mezinárodní scéně neustále na vedlejší koleji, zasáhla tento národ zvýšenou silou. Jeho účinky vedou k častějším a ničivějším hurikánům a k erozi půdy, která zhoršuje potravinovou nejistotu.

Obchod s drogami poskytuje zločineckým kartelům spoustu peněz, které používají k nákupu nejmodernějších zbraní pro gangy terorizující obyvatelstvo. Bez minimální osobní bezpečnosti může občanská společnost dosáhnout jen málo nebo vůbec ničeho. Mezinárodní společenství prostřednictvím obrovského počtu nevládních organizací působících na jeho území proměnilo Haiti v paradox: Je světovým lídrem v humanitární pomoci, který se propadá do stále větší bídy.

Migrace, poháněná chudobou a nedostatkem příležitostí, se stala hmatatelným příznakem zoufalství lidí. Nezákonný obchod s drogami, zbraněmi a lidmi jen zaplétá Haiti do sítě nadnárodního zločinu, který brzdí hospodářský rozvoj. Dnes má Haiti HDP na hlavu, který sotva přesahuje 1 700 dolarů, a skandálně nízké skóre v Indexu lidského rozvoje: Země uvězněná v začarovaném kruhu chudoby a nerovnosti.

Problémy Kuby mají různé příčiny, ale jsou stejně hluboké. Castrův režim má naprostou kontrolu nad všemi aspekty života a potlačuje ekonomickou a osobní svobodu. Nedostatek základních potřeb, jako jsou potraviny a elektřina, přivedl Kubánce do stavu hmatatelného zoufalství. Nedávno vypukly spontánní protesty v Santiagu de Cuba a dalších městech. Zatímco protesty byly vládou zuřivě cenzurovány, nespokojenost lidu a naléhavá poptávka po změně jsou hmatatelné. Reakcí režimu byla, jak se dalo očekávat, represe.

Absence funkčního státu na Haiti vede tamní občany k tomu, aby se dožadovali řádu, který mezinárodní společenství neví, jak nastolit. Na Kubě je tomu naopak: Všudypřítomný stát dusí jakýkoli záblesk sociální nebo ekonomické dynamiky. Na obou místech se migrace jeví jako preferovaný únikový ventil pro ty, kdo ji zvládnou, a zanechává za sebou stále více vykořeněné obyvatelstvo.

V obou případech je seismický zlom, který rozděluje společnost, na ty, kteří mají příbuzné v zahraničí, kteří jim mohou posílat pomoc, a na ty, kteří je nemají. Jako vždy ti, kteří opouštějí zemi, jsou mladí lidé na vrcholu svého pracovního života. Zůstaly po nich děti, postižení a staří lidé. Tyto dvě společnosti jsou také demograficky znetvořené. Nerovnost v obou zemích nespočívá jen v rozdělování zdrojů, ale i v přístupu k příležitostem, svobodám, a dokonce i naději.

Haiťané by rádi protestovali jako Kubánci, ale nemají si na koho stěžovat. Na místě, kde by měl být stát, se usadil roj zabijáků a každý den se zmocňuje dalšího území v hlavním městě Port-au-Prince.

Rozpad těchto dvou států zanechává mnohá ponaučení. Nic však není důležitější než tragicky demonstrovat, že absence státu může být stejně zničující jako jeho excesy.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

2
Vytisknout
1994

Diskuse

Obsah vydání | 12. 4. 2024