Jak zjednodušit Súdán

16. 4. 2024

čas čtení 3 minuty
 

Žádnou válku nelze omezit jen na několik set slov, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch.

Ale dnes, v den ročního výročí probíhajícího konfliktu v Súdánu, se pokusme situaci odkomplikovat tím, že zdůrazníme čtyři klíčové aktéry, kteří se podílejí na děsivé tragédii, jež se odehrává.

Prvními dvěma jsou hlavní válčící strany, které v uplynulém roce páchaly jedno zvěrstvo za druhým: Súdánské ozbrojené síly (SAF) a Síly rychlé podpory (RSF). 


SAF nezákonně zabíjejí civilisty. Provádějí letecké útoky záměrně zaměřené na civilní infrastrukturu, včetně nemocnic. SAF verbují děti jako bojovníky a opakovaně brání humanitární pomoci, aby se dostala k těm, kteří ji potřebují.

Na druhé straně RSF a s nimi spřízněné milice provádějí rozsáhlé zabíjení civilistů, především z jiných etnik, jako například v Západním Dárfúru. RSF se rovněž dopouštějí rozsáhlého sexuálního násilí a drancování. Verbují také děti a brání také humanitární pomoci, mimo jiné masivním rabováním.

Třetí z našich čtyř skupin lidí zapojených do súdánského konfliktu jsou oběti prvních dvou skupin, miliony lidí, kteří se ocitli v zajetí strašlivého násilí SAF a RSF.

Kromě tisíců týraných a zabitých lidí konflikt vyhnal z domovů 8,5 milionu lidí. Přibližně pětina z nich uprchla do sousedních zemí. Miliony lidí, kteří zůstávají, činí ze Súdánu největší krizi vnitřního vysídlení na světě.

Přibližně 25 milionů lidí - to je asi polovina obyvatel Súdánu - je nyní závislých na nouzových dodávkách potravin. Pěti milionům z nich může v příštích měsících hrozit hladomor.

Tím se dostáváme ke čtvrtému a poslednímu aktérovi súdánské tragédie: mezinárodnímu společenství.

Jak jsme zde v uplynulém roce několikrát diskutovali, okolní svět neřeší súdánskou krizi ani zdaleka tak naléhavě, jak by si žádala. Zvoní se na poplach, ale v reakci na to je okázalé ticho.

Dnes by mohlo dojít ke změně přístupu světa. V Paříži se scházejí světoví a regionální lídři, aby na Súdán upřeli pozornost. Budou usilovat o ukončení bojů a snad i o tolik potřebné a masivní navýšení celosvětového financování humanitárních akcí.

Pařížská konference by také měla jasně ukázat, že ti, kdo jsou za zvěrstva v Súdánu zodpovědní, budou pohnáni k odpovědnosti. Zejména by měla oznámit konkrétní opatření proti těm, kdo úmyslně brání poskytování pomoci. Dostat pomoc k lidem, kteří ji potřebují, znamená odradit válčící strany od jejího blokování a krádeží.

Před rokem se Súdán začal vymykat kontrole. Ze čtyř zúčastněných aktérů víme, co se dělo s prvními třemi. Čtvrtého musíme vidět mnohem více.

Zdroj v angličtině ZDE

1
Vytisknout
1706

Diskuse

Obsah vydání | 18. 4. 2024