Má mít Hnutí pro život místo na odborné konferenci zdravotníků?

16. 4. 2024

čas čtení 5 minut

Vyjádření České ženské lobby k oznámené účasti Hnutí pro život ČR na XXXIX. celostátní konferenci Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti – Štemberovy dny ČLS JEP v Praze


 

Pozitivní a líbivá hesla organizace Hnutí pro život ČR (HpŽ): „Nesoudíme, pomáháme“, „Jsme pro život“, #prostěpomoct

HpŽ avizuje pomoc ženám, které nečekaně otěhotní a zvažují podstoupení umělého přerušení těhotenství (interrupci). Má k dispozici svou vlastní poradenskou linku, pořádá protipotratové pochody (letos jeden zrovna proběhl 6.4. 2024, v Praze), aktivně lobbuje za změnu zákona s cílem omezit dostupnost péče ženám a indoktrinačními technikami ovlivňuje vzdělávající na školách, politickou reprezentaci a instituce poskytující zdravotní péči. Cílem organizace je omezit přístup k interrupcím, což jasně dokládá vyjádření Zdeňky Rybové, vedoucí linky pomoci HpŽ: S interrupcí nesouhlasím. A to v žádném případě“. (pořad Vertikála Českého rozhlasu), „Potrat je zabití” (Bonus, Stream.cz) V minulosti se HpŽ podílelo také na vydávání homofobních příruček s návrhy na léčení homosexuality.

Ultrakonzervativní, otevřeně homofobní a protipotratová organizace dostává opakovaně prostor na vědeckých konferencích porodníků a gynekologů. Svou účastí legitimizuje pseudovědecké postoje k interrupční problematice, o které opírá svůj marketing.

Je jednoduché zmást lékaře a lékařky například přednáškou či výstavním prostorem na konferenci, kterou zorganizuje odborná společnost Česká gynekologická a porodnická společnost (ČGPS). HpŽ totiž proklamuje přímou spolupráci s předsedou výboru ČGPS Vladimírem Dvořákem. Podporovateli jsou dle HpŽ i další sympatizující členové ČGPS a Sdružení ambulantních gynekologů. Odborný web proLékaře.cz převzal tiskovou zprávu HpŽ, zveřejnil článek o translokaci embryí u mimoděložního těhotenství – to vše přispívá k navození dojmu odbornosti této protiženské organizace a podporuje to její legitimitu.

Každoročně je mnoho žen zaskočeno neplánovaným těhotenstvím. Jsme si vědomi toho, že k rozhodnutí pro interrupci může vést nedostatek systémové podpory a pomoci, jak od nejbližší rodiny, tak širšího okolí. Tyto ženy určitě potřebují nejen odbornou pomoc, ale i respekt ke svému konečnému rozhodnutí.

Hranice mezi pomocí a cílenou manipulací k zachování těhotenství za každou cenu je však velmi tenká. Hnutí pro život tuto hranici opakovaně překračuje. Na protipotratových pochodech se objevují slogany jako „Potrat je vražda“ nebo „Gynekologové, nebuďte nájemnými vrahy!“. Odborných lékařských konferencí se HpŽ účastní pravidelně. Navíc otevřeně na svých stránkách, ve výročních zprávách a na propagačních materiálech deklaruje své cíle lobbovat v odborných kruzích mezi lékaři, lékařkami a politickou reprezentací proto, aby dosáhli zrušení práva žen na rozhodování o ukončení nechtěného těhotenství.

V České republice má žena možnost podstoupit ukončení těhotenství na základě vlastního rozhodnutí do 12 týdnů od poslední menstruace, ze zdravotní indikace do 24. týdne. Česká ženská lobby plně respektuje právo žen na sebeurčení, tedy i jejich právo na podstoupení interrupce. Osvěta a dostupná antikoncepce pomáhají dlouhodobě snižovat počet ukončení těhotenství a legální a dostupné interrupce zvyšují bezpečnost zdraví žen.

V zemích, kde jsou potraty omezené nebo zakázané, ženy volí jiné cesty, jak potratu dosáhnout, a často za to platí i svým životem.

Česká ženská lobby tedy považuje za značně alarmující, že Hnutí pro život je oznámeným vystavovatelem na výše uvedené gynekologicko-porodnické konferenci ve dnech 18. 4. - 20. 4. 2024 v Praze.

Mrazí mě, že na odborné konferenci dostává Hnutí pro život vůbec prostor. Tato organizace opakovaně ukazuje, jak o pomoci ženám a potratové politice smýšlí. Bylo to zřejmé například v okamžiku, kdy se vymezili proti zasílání nouzové antikoncepce pro znásilněné ženy na Ukrajinu a místo toho jim chtěli poslat houkadla a pepřáky,“ připomíná kauzu z roku 2022 Veronika Hažlinská, viceprezidentka organizace UNIPA, která je členkou sítě České ženské lobby.

Česká ženská lobby chce upozornit na to, že propojení ultrakonzervativní organizace, jako je Hnutí pro život, s odbornými lékařskými organizacemi, je znepokojivé.

Prosazování omezení přístupu k interrupcím, které začíná podanou rukou a nevinně se tvářící manipulací, může vést v průběhu několika málo let k úplnému zákazu a kriminalizaci potratů. Je to krok směrem k polské potratové politice, krok směrem k omezování práv a velké nebezpečí pro ženy.

Za Českou ženskou lobby,

Marta Smolíková, předsedkyně České ženské lobby, sítě 37 organizací, které pomáhají ženám a působí v oblasti genderové rovnosti.

Dopis podporují členky pracovní skupiny porodnictví České ženské lobby:

Eliška Kodyšová, Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství

Lenka Trešlová, Asociace dul

Mgr. Alena Frýdlová, Česká komora porodních asistentek :

Ágnes Bučinská Němečková, Český Helsinský výbor

Petra Sovová, Hnutí za aktivní mateřství

Zuzana Stromerová, Porodní dům U čápa

Ivana Königsmarková, Unie porodních asistentek

Lilia Khousnoutdinova, Nadační fond Propolis 33

Lenka Laubrová Žirovnická, Asociace pro porodní domy a centra
2
Vytisknout
2095

Diskuse

Obsah vydání | 17. 4. 2024