Tabák, alkohol, ultrazpracované potraviny a fosilní paliva zabíjejí v Evropě 2,7 milionu lidí ročně

12. 6. 2024

čas čtení 5 minut

Zpráva Světové zdravotnické organizace vyzývá vlády, aby zavedly přísnější regulaci zdraví škodlivých výrobků


Podle Světové zdravotnické organizace (WHO), která vyzvala vlády, aby zavedly přísnější regulaci zdraví škodlivých výrobků, tabák, alkohol, ultrazpracované potraviny a fosilní paliva zabíjejí v Evropě 2,7 milionu lidí ročně.

V průlomové zprávě WHO uvedla, že mocná průmyslová odvětví poškozují zdraví a způsobují předčasnou smrt používáním „klamavého“ marketingu a zasahováním do úsilí vlád o prevenci smrtelných nemocí, jako je rakovina, srdeční choroby a cukrovka.

Nová zpráva vypočítává, že tabák, fosilní paliva, ultrazpracované potraviny  a alkohol jsou zodpovědné za více než 7 400 úmrtí každý den v 53 státech Evropy. Celkově tato čtyři průmyslová odvětví způsobují v Evropě odhadem 2,7 milionu úmrtí ročně, což je přibližně čtvrtina (24,5 %) veškeré úmrtnosti.

 
Zjištění agentury OSN pro zdraví představují bezprecedentní útok na obrovské škody, které velké korporace a jejich výrobky působí na lidské zdraví. Zpráva popisuje, jak „velký průmysl“ používá zjevné i skryté metody ke zvýšení svých zisků tím, že zdržuje a maří politiky zaměřené na zlepšení zdraví obyvatelstva.

„Malý počet nadnárodních korporací ... má významnou moc nad politickým a právním prostředím, v němž působí, a brání regulacím ve veřejném zájmu, které by mohly ovlivnit jejich zisky,“ uvedla WHO. Dr. Hans Henri P. Kluge, regionální ředitel WHO pro Evropu, uvedl:  „Taktiky průmyslu zahrnují zneužívání zranitelných lidí prostřednictvím cílených marketingových strategií, klamání spotřebitelů a nepravdivá tvrzení o prospěšnosti jejich výrobků nebo jejich ekologických kvalitách.“

Taktiky „velkých komerčních odvětví“ podkopávají opatření na snížení kouření, pití alkoholu a obezity, které jsou největšími příčinami nemocí, jimž se lze vyhnout.

Čísla navazují na výzkum z roku 2023, který zjistil, že alkohol, tabák, ultrazpracované potraviny a nápoje a fosilní paliva způsobují ročně na celém světě 19 milionů úmrtí, což představuje 34 % všech úmrtí.

Analýza WHO ukazuje, že  evropské země nejsou na dobré cestě ke splnění cílů udržitelného rozvoje OSN, kterými jsou zastavení nárůstu obezity nebo snížení kouření u osob starších 15 let o 30 %.Těchto 53 zemí spotřebuje více alkoholu než kterýkoli jiný region na světě.

Zpráva uvádí, že navzdory zdravotním rizikům pouze menšina evropských zemí zakázala kouření na veřejných místech, zatímco snahy o snížení přitažlivosti škodlivých výrobků prostřednictvím jednotných obalů, zdanění alkoholu a označování potravin se rovněž příliš neujaly.

„S významnou výjimkou zákonů o marketingu tabákových výrobků, které byly přijaty v mnoha zemích, jsou celosvětové snahy o regulaci škodlivého marketingu přinejlepším nedostatečné,“ uzavírá zpráva.„Právní opatření regulující marketing alkoholu a nezdravých potravin sice existují v několika zemích v evropském regionu WHO i ve světě, ale často mají úzký rozsah, zaměřují se na konkrétní média nebo prostředí, určité skupiny obyvatel nebo na konkrétní marketingové techniky, a proto neposkytují dostatečnou ochranu.“

WHO odhaduje, že tabák má na svědomí více než 1 milion úmrtí ročně, což představuje 10 % všech úmrtí v Evropě.Téměř 600 000 [578 908] úmrtí ročně způsobují fosilní paliva (5 % všech úmrtí), zatímco alkohol způsobuje více než 400 000 úmrtí ročně [426 857].A více než 350 000 lidí ročně zemře v důsledku konzumace příliš velkého množství ultrazpracovaného masa, sladkých nápojů a tučných a slaných potravin.

Frank Vandenbroucke, místopředseda belgické vlády, při představení zprávy řekl: "Příliš dlouho jsme se domnívali, že rizikové faktory jsou většinou spojeny s individuální volbou.Musíme tento problém přehodnotit jako systémový problém, kdy politika musí čelit „hyperkonzumnímu prostředí“, omezit marketing a přestat zasahovat do tvorby politiky."

Zpráva vyzývá vlády v celé Evropě, aby zavedly mnohem přísnější regulaci způsobu uvádění zdraví škodlivých výrobků na trh, zavedly omezení monopolních praktik a lobbingu a zajistily, aby obchodní dohody a hospodářské zákony upřednostňovaly veřejné zdraví.

Světový fond pro výzkum rakoviny vyzval lidi, aby častěji dodržovali vegetariánskou stravu a omezili pití alkoholu, a snížili tak riziko onemocnění. „Naše důkazy ukazují, že konzumace různých rostlinných potravin, stejně jako celozrnných obilovin, ovoce a luštěnin, a omezení konzumace alkoholu jsou účinnými způsoby, jak snížit riziko vzniku rakoviny,“ uvedla Kendra Chowová, manažerka pro politiku a veřejné záležitosti tohoto fondu.

Dr. Kawther Hashem, přednášející výživu v oblasti veřejného zdraví na Queen Mary University of London a vedoucí kampaně Action on Sugar, uvedl, že příští britská vláda po parlamentních volbách 4. července by měla přimět výrobce potravin a nápojů, aby změnili složení svých výrobků. 

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
1561

Diskuse

Obsah vydání | 17. 6. 2024