Navzdory rapidnímu ekonomickému růstu nechává Indie svá děvčata umírat

4. 5. 2011

čas čtení 2 minuty

Místnost je velká a vzdušná, kamenné podlahy čisté a studené --- vítaná úleva před odpoledním sluncem. Ale jenom do té doby, než si všimnete horroru, který se tu odehrává. Leží tu vážně podvyživené děti --- a v devíti z deseti případů děvčata.

Mezi hladovějícími děvčaty v tomto nemocničním pokoji najdete jednadvacetiměsíční dívku s končetinami jako větvičky nebo jednoleté děvčátko s velkýma prázdnýma očima. Bez okamžité zdravotnické pomoci by se většina hospitalizovaných nedožila dalších narozenin.

To vše poukazuje na skutečnost odhalenou posledním sčítáním lidu: Navzdory ekonomickému boomu či velkým městům plným luxusních aut a zářících výkladů se země nedokáže postarat o svá děvčata. Předběžné výsledky ukazují, že v Indii připadá ve věku šesti let jen 914 děvčat na každých 1 000 chlapců. Před deseti lety přitom byli mnozí zděšeni, když poměr dosahoval 927 ku 1 000. (Za normálních okolností jsou v každé věkové kategorii ženy v poměru k mužům mírně nadreprezentovány - Pozn. KD.)

Rozdíl pochází ze selektivních potratů plodů ženského pohlaví a naprostého zanedbávání mladých žen, které trvá navzdory masivním kampaním zaměřeným na toto téma. 'Medicinský personál má zakázáno zveřejňovat pohlaví potracených zárodků, ačkoliv důkazy naznačují, že zákaz je široce obcházen.

Částečně je situace vysvětlitelná enormními náklady, které jsou v indické společnosti tradičně spojeny s věnem pro dceru. Rodiny se kvůli tomu často zadlužují. Na druhé straně syn, alespoň teoreticky, jednou domů spolu s nevěstou přinese věno. A podle hinduistických zvyklostí pouze syn může zapálit pohřební hranici svých rodičů.

Avšak nejde jen o finanční záložitosti chudých rodin. Data ze sčítání ukazují, že situace je nejhorší v relativně bohatých severních státech Pandžáb a Harjána. V distriktu Morena naleznete dokonce jen 825 dívek na 1 000 chlapců.

Ačkoliv potraty jsou v Indii legální, země v roce 1994 ve snaze zastavit selektivní aborce zakázala zveřejňování pohlaví nenarozených zárodků. Každých pár let federální i státní vlády oznamují nová motivační opatření --- od jídel zdarma až po bezplatné vzdělávání dívek --- aby podpořily péči o děvčata.

Ale ačkoliv několik málo indických žen obsadilo některé z nejvyšších pozic v politice a byznysu, hluboce zakořeněná preference synů nadále přetrvává. Dokonce i vláda přiznává, že její politika v tomto ohledu naprosto selhává.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
7122

Diskuse

Obsah vydání | 6. 5. 2011