Brněnský 1. máj a zlovolná manipulace českých televizí

5. 5. 2011 / Milan Valach

čas čtení 5 minut

Brněnský první květen se stal mimořádnou událostí v dějinách této země. Po létech apatie se občané vzchopili k obraně základních morálních hodnot demokratické společnosti. Proti asi čtyřem stovkám neonacistů se postavil mnohonásobně větší počet těch, kteří se rozhodli jejich pochod zablokovat. Podle odhadů se počet blokujících pohyboval mezi jedním až dvěma tisíci účastníků! Na stránkách iniciativy Brno blokuje se objevily podpisy řady veřejně známých osobností, blokádu podporujících. Iniciativa jasně deklarovala své cíle, a to zabránit šíření strachu, nenávisti a násilí.

Tento záměr je patrný nejen z programu DSSS, ale především z jejich celého dosavadního vystupování a je neoddělitelně spojen s ultrapravicovou tradicí, k níž se tito lidé hlásí.

Jak o sobě uvedli sami organizátoři blokády, snažili se zabránit šíření neonacismu. To bylo prioritním cílem blokujících, vyjádřeným i na řadě přeškrtnutých hákových křížů, které drželi v rukou.

A co bylo zvláště úžasné. Na mnoha různých demonstracích, jichž jsem se dosud účastnil, převažovali příliš mladí a příliš staří lidé. Střední věková generace zůstávala doma. Nyní tomu bylo jinak. Účastnící demonstrace představovali v podstatě vzorek průměrného občana této země, a to jak svým věkovým složením, tak svým vzhledem a vystupováním. Fotografie na titulní stránce iniciativy takto zachycuje věrně skutečnost, což mohu dosvědčit jako očitý svědek (viz také ZDE.

O to více vyniká úspěch blokády, kde proti ultrapravicovým extrémistům stál v pěti či vícenásobné přesile národ, v jehož zájmu tito extrémisté údajně pořádali svůj pochod. Dostalo se jim tak morálního políčku, na který jen tak snadno nezapomenou.

Průměrný občan osvědčil v osobách blokujících podstatně větší inteligenci a historickou paměť, než jakou vykazují příslušníci ultrapravicového hnutí. Nenechal se zmást demagogickou záminkou DS-SS spočívající v naplánování pochodu přes ulice, obývané z velké části romskou populací a odmítl zneužití romského problému k propagaci neonacismu.

Toto skutečně nebyla blokáda na podporu žádného etnika, ani proti jakémukoliv etniku. Toto byla blokáda proti rasismu, agresi a násilí!

Zdá se však, že tuto skutečnost přehlédli přítomní redaktoři televizních stanic. Zvláště šokující je to u veřejnoprávní České televize, ale nepřijatelné je to i u televizí komerčních. Zpravodajství ČT vylíčilo blokádu jako tradiční střet dvou extrémistických táborů, které se chtěly rvát. Obrazový materiál, který je vždy nejúčinnější formou sdělení, pak navíc sugeroval představu, že se jedná o blokádu tvořenou z velké části Romy -- ZDE - a pokřik skupinky romských mladíků "Ulice jsou naše".

Není žádným tajemstvím, že velká část české populace má k romskému etniku negativní vztah. Jestliže je zpravodajství podstatně významově zarámováno obrazem, který nepravdivě ilustruje etnické složení blokujících ( viz k tomu ZDE, je vyznění takto postavené reportáže jednoznačné. Ve svém faktickém důsledku se stává propagací ultrapravicového rasismu a pomáhá tak k šíření idejí DSSS.

V druhé rovině pak odrazuje většinového občana od účasti na podobných formách občanské aktivity.

Toto hrubé zkreslení celé blokády ve zpravodajství České televize vyvolalo vlnu hněvu, na kterou se pokusil jeden z redaktorů odpovědět, podle mého názoru, klasickým alibistickým dopisem ZDE .

Avšak nic nemůže ospravedlnit fakt výše uvedené skandální manipulace divákem, ani to, že o skutečných cílech blokujících nepadla v reportáži ani zmínka. Ani jeden z účastníků blokády, natož z jejich organizátorů nestál redaktorům za rozhovor.

Velmi kouzelný je komentář k reportáži: nenávistná hesla z obou stran. Současně je ovšem slyšet skandování blokujících: Proti fašismu! Proti rasismu! Toto jsou nenávistná hesla podle redaktorů České televize?!

Této neuvěřitelný, skandální přístup k odporu české veřejnosti proti neonacismu nesmí být přehlédnut. Na stránkách iniciativy byl již zveřejněn protestní dopis proti takto hrubě zmanipulované reportáži a podpisů pod ním rychle přibývá.

Zatím to vypadá, že Česká televize, a obávám se, že i Prima a Nova, nestojí na straně občanů bránících demokracii, ale spíše na straně autoritářství, agresivity a rasismu projevovaného členy DSSS.

Ale celé vyznění akce přináší ještě několik dalších poučení. Demokracii mohou skutečně bránit jen aktivní občané. Je to vyjádřené v heslu iniciativy, které znám v této formě:

"Aby zlo zvítězilo, stačí, aby dobří lidé nedělali nic!"

Druhé poučení je stejně důležité. Neřešení zvýšené kriminality a dalších forem sociální patologie v romské komunitě, se stává vítanou propagandistickou záminkou neonacistů. Růst jejich vlivu ve společnosti je veřejným nebezpečím, a to pro nás pro všechny.

Pro to se stává krajně naléhavým:

1)Znovu a znovu připomínat zločiny nacismu a jeho pravou vražednou povahu.

2)Otevřeně, bez jakéhokoliv pokrytectví hovořit o romské kriminalitě a dalších problémech v této komunitě se vyskytujících. Jejich řešení je naším společným zájmem.

0
Vytisknout
13150

Diskuse

Obsah vydání | 6. 5. 2011